Vzdělávání pro děti na ubytovnách

  • 11. 05. 2015
Vzdělávání pro děti na ubytovnách
Brno, 11. 5. 2015. Nezisková organizace Ratolest Brno pokračuje v sociální práci na brněnských ubytovnách i díky projektu s názvem „Vzdělávání pro děti na ubytovnách“. Ten realizuje Nízkoprahový klub Pavlač od dubna letošního roku a je určen dětem a mladým lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Brně. Jeho cílem je zvýšení povědomí o právech klientů a zlepšení jejich životní situace vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Skrze ty budou děti a mladí lidé podporováni při setrvávání ve vzdělávacím systému, aby měli později rovnocenné šance na trhu práce.

 

Brno, 11. 5. 2015. Nezisková organizace Ratolest Brno pokračuje v sociální práci na brněnských ubytovnách i díky projektu s názvem „Vzdělávání pro děti na ubytovnách“. Ten realizuje Nízkoprahový klub Pavlač od dubna letošního roku a je určen dětem a mladým lidem, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Brně. Jeho cílem je zvýšení povědomí o právech klientů a zlepšení jejich životní situace vzdělávacími a volnočasovými aktivitami. Skrze ty budou děti a mladí lidé podporováni při setrvávání ve vzdělávacím systému, aby měli později rovnocenné šance na trhu práce.

Projekt reaguje na situaci romských dětí a mládeže žijících v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách. Vše je realizováno formou odborné terénní sociální práce přímo v přirozeném prostředí rodin a také v prostorách Nízkoprahového klubu Pavlač, který má s prací ve vyloučených lokalitách již 14 let zkušeností. Od června roku 2013 sociální pracovníci Nízkoprahového klub Pavlač dochází také na brněnské ubytovny, kde pracují s dětmi a jejich rodinami, které zde žijí. Při práci v těchto místech sociální pracovníci zjistili, že zde vznikají kumulací znevýhodněných osob nové sociálně vyloučené lokality. Jde o místa často mimo centrum města, kde je řídká síť služeb nebo zde služby zcela chybí. Díky tomu se obyvatelé stávají vyloučení také geograficky.

V místech, kde pracujeme, se nejčastěji setkáváme s problémy typu: vysoká absence školní docházky, vysoká míra nezaměstnanosti, nízká vzdělanost, špatné hygienické podmínky, závislost na sociálních dávkách, dluhy, nedostatečný přístup ke službám nebo tolerance sociálně patologického chování,“ říká Mgr. Michaela Píšová, vedoucí sociální služby Nízkoprahového klubu Pavlač.

V těchto lokalitách chybí zázemí pro rodiny s dětmi, není zde prostor pro trávení volného času a kvalitní školní přípravu dětí, což způsobuje nízkou motivaci ke vzdělávání. Rodičům pak často chybí informace o nabídce škol mimo lokalitu, kde s dětmi žijí a mnohdy se také potkávají s překážkami ve vzdělávacím systému, které ne vždy umí řešit.

Pasivita a rezignace jsou častým životním postojem, se kterým se děti ve svém nejbližším okolí setkávají, proto jsme se rozhodli začít pracovat v těchto místech na posilování vzdělanosti, přípravy na vstup do ZŠ, zvládání školní docházky a motivace ke studiu. V rámci poradenství budeme informovat o dalších možnostech vzdělávání, jako i o možných rizicích a důsledcích předčasného ukončování školní docházky“, dodává Michaela Píšová.

Projekt „Vzdělávání pro děti na ubytovnách“ se bude díky podpoře z EHP fondů realizovat do března roku 2016.

 

Mgr. Michaela Píšová, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač, michaela.pisova@ratolest.cz ;  + 420 545 210 375 ; + 420 734 509 197

Mgr. Veronika Křížková, PR oddělení,  veronika.krizkova@ratolest.cz; +420 774 682 776; +420 545 243 839