VozejkMap

  • 19. 02. 2013
Projekt VozejkMap přináší českým vozíčkářům lepší orientaci v místech, kde to dobře neznají nebo nemají zmapováno.

VozejkMap je databáze bezbariérových míst v České republice. Místa v databázi jsou vkládána a ověřována samotnými uživateli a do projektu jsou zapojeny také regionální instituce a portály.

Bezbariérovým místem se rozumí objekt, který je bez schodu nebo je doplněn jiným zařízením (výtah, nájezd, schodišťová plošina, zdviž). Všechna místa jsou kategorizována dle charakteru a účelu.