Větrníkový den 21.11.2015

  • 07. 10. 2015
Větrníkový den   21.11.2015
V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu proběhne v sobotu 21. listopadu další ročník Větrníkového dne. Každý může v tento den symbolicky podpořit slané děti výrobou větrníku.

V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu proběhne v sobotu 21. listopadu další ročník Větrníkového dne. Každý může v tento den symbolicky podpořit slané děti výrobou větrníku.
Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. Akce Větrníkový den pro slané děti má za cíl upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí trpí.
Větrníkový den pro slané děti pořádá nezisková organizace Klub nemocných cystickou fibrózou, která sdružuje a pomáhá nemocným cystickou fibrózou a současně se zasazuje o zvyšování povědomí o tomto závažném a nevyléčitelném onemocnění.
Česká republika se Větrníkovým dnem připojuje k Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě evropských zemí. Evropský den pro cystickou fibrózu připadá právě na 21. listopad.
V minulém roce byla akce velice úspěšná -  do akce se zapojilo na 400 míst po celé České republice – školy, organizace, firmy a desítky rodin nebo jednotlivců. Na několika místech v České republice proběhly přednášky o daném tématu. V letošním roce se předpokládá účast ještě vyšší.
Spolupráce všech si velice vážíme. Způsob zapojení  je jednoduchý, vyrobit v sobotu 21.11.2015 (popřípadě v pátek o den dříve) větrník (velký, malý, papírový, látkový, z těsta pečený.) Hotové větrníky pak můžete vystavit ve Vašich prostorách, osázet školní pozemek, ozdobit strom na dvoře, cokoli vás napadne, zkrátka nápadům se meze nekladou. Důležité je vše pečlivě zdokumentovat a obrázky poslat do Klubu nemocných cystickou fibrózou, mi je zveřejníme na webových stránkách www.cfklub.cz, vyhodnotíme a odměníme.
Pokud byste nás chtěli podpořit i jinou formou nabízím zde nějaké možnosti:
věcný dar nebo jeho zprostředkování
jednorázový finanční dar nebo jeho zprostředkování
uspořádání či spoluorganizování benefiční akce s výtěžkem pro nemocné CF
dobrovolnickou pomoc
šíření informací o CF ve svém okolí
pomoc při získávání financí (fundraisingu),
propagaci Klubu nemocných cystickou fibrózou
mediální podporu - napište o nás, pozvěte na besedu, do rádia, televize
jednorázový finanční dar nebo jeho zprostředkování

Zašlete dárcovskou SMS: Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SLANEDETI na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat DMS ROK SLANEDETI na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz
 
Přispějte na běžný účet organizace: Číslo bankovního účtu: 1921101329 / 0800

Děkujeme, že nám pomáháte!! Moc si toho vážíme!!! 
A nezapomeňte 21. listopad se blíží…