Vernisáž výstavy Novoročenky, které pomáhají

  • 09. 10. 2015
Vernisáž výstavy Novoročenky, které pomáhají
Mezi mnohými lidmi panuje mýtus, že mentálně znevýhodnění lidé nemají společnosti co nabídnout. Tento mýtus vyvrací projekt Společnosti DUHA s názvem „Novoročenky, které pomáhají“, jehož cílem je získat finanční prostředky k zajištění osobních asistentů pro lidi s mentálním znevýhodněním.

Mezi mnohými lidmi panuje mýtus, že mentálně znevýhodnění lidé nemají společnosti co nabídnout. Tento mýtus vyvrací projekt Společnosti DUHA s názvem „Novoročenky, které pomáhají“, jehož cílem je získat finanční prostředky k zajištění osobních asistentů pro lidi s mentálním znevýhodněním. Ve čtvrtek 8. října 2015 se konala v prostorách Výtvarného ateliéru Malování kreslení v Balbínově ulici 28, v Praze 2 vernisáž výstavy třetího ročníku projektu s názvem „Novoročenky, které pomáhají“, jejímž organizátorem byla Společnost DUHA.


Výstava obrazů umělců s mentálním postižením
Kdo by očekával mazanice, byl by příjemně překvapen. Viděl by, že obrazy namalované rukama mentálně znevýhodněných malířů jsou bez nadsázky uměleckými díly. Snížená schopnost inteligence nemusí vůbec znamenat snížený umělecký talent ani sníženou manuální zručnost. Není divu, že o tyto obrazy byl velký zájem. Lidé si je kupovali nejen s cílem pomoci mentálně znevýhodněným lidem, kupovali si je i pro jejich jedinečnost. Na otázku proč pomáhat mentálně znevýhodněným lidem, dal velmi krásnou odpověď jeden z ambasadorů projektu „Novoročenky, které pomáhají“ i dárců, Managing Director společnosti ORBIT s. r. o. Martin Hudeček. „My, kteří máme možnost pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, máme také zodpovědnost. Pomáhat mentálně znevýhodněným lidem neznamená pouze finanční podporu, znamená to zejména dát jim prostor.“ Na vernisáži měli návštěvníci možnost nejen obdivovat a koupit si díla vytvořená mentálně znevýhodněnými umělci, měli také možnost se dozvědět o vzniku těchto obrazů. Večer zpříjemnili zpěvačka Veronika Vítová a klávesista Jakub Zomer. Vernisáž byla zakončena symbolickým přípitkem. Tuto prodejní výstavu je možné navštívit do 15. 10. 2015 v Balbínově ulici 28, v Praze 2 od 9:30 do 21:00.


Jak vznikaly obrazy mentálně znevýhodněných umělců
Výtvarná dílna je jedna z dílen Společnosti DUHA, která nabízí jejím klientům využit svůj talent a vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. O tom, jak vznikaly obrazy mentálně znevýhodněných umělců, hovořila arteterapeutka Mgr. Veronika Lejcarová, pod jejímž vedením vznikla tato díla v Klubu malování v Centrech denních služeb Společnosti DUHA. "Malování je rozvoj kreativity, fantazie i sociálního cítění. Malování umožňuje vyjádřit své nálady, pocity, myšlenky. Někteří klienti zahánějí malováním chmurné nálady, jiní chtějí tímto způsobem sdělit radost ostatním. Malování klienty baví, mají radost z rozvoje svého talentu i z toho, že jejich díla mohou udělat radost jiným lidem.“
Jelikož jsem se chtěla dozvědět více informací o vzniku těchto děl, využila jsem možnosti zeptat se Mgr. Veroniky Lejcarové na podrobnosti. „Neurčovala jsem klientům témata, chtěla jsem dát každému klientovi možnost se vyjádřit prostřednictvím malování. Každý klient si zvolil témata obrazů, např. jedna klientka miluje hudbu, což se promítlo do témat jejích obrazů. Malování vzbuzuje u našich klientů nadšení. Klienti někdy malují podle fantazie, jindy chtějí, abych jim dala předlohy, někdy si přinesou předlohy sami. Předlohy získávají ze svého okolí, např. z vycházek, procházka Prahou dává klientům mnohé podněty pro témata jejich obrazů.“ O své radosti z malování hovořila také jedna z autorek obrazů, klientka Společnosti DUHA, paní Šárka. „Malování mě baví, maluji také proto, že chci pomocí svých obrazů rozdávat radost druhým.“


Jak si objednat originální novoročenky
Jak si objednat tyto originální novoročenky, mi vysvětlila autorka a organizátorka projektu „Novoročenky, které pomáhají“, Mgr. Margita Losová ze Společnosti DUHA. „Novoročenky jsou jedinečné nejen tím, že jejich autoři jsou umělci s mentálním znevýhodněním. Novoročenky tiskneme pouze z obrazu, který si u nás dárce koupí, záleží na něm, zda si chce nechat u nás vytisknout novoročenky nebo ne. Zájemce si může objednat obrazy na výstavě nebo pomocí katalogu, který najde na webových stránkách http://www.novorocenky-pomahaji.cz/Katalog. Po vybrání obrazu si ho rezervuje, může si vybrat ze sedmi předloh novoročenek, které mu graficky zpracujeme a v případě jeho zájmu vytiskneme požadovaný počet.“ Více informací jak postupovat při objednání obrazů a novoročenek můžete najít na webových stránkách http://www.novorocenky-pomahaji.cz/Proces. Zájemci o obrazy i novoročenky si mohou také prohlédnout profily autorů jednotlivých děl.


O projektu Novoročenky, které pomáhají
Autorkou projektu „Novoročenky, které pomáhají“ je Mgr. Margita Losová ze Společnosti DUHA. Cílem tohoto projektu je získat finanční prostředky pro osobní asistenty, kteří pomáhají mentálně znevýhodněným klientům společnosti DUHA. Klienti využívají služeb Chráněného bydlení, Podpory samostatného bydlení a Centra denních služeb společnosti DUHA. Letos probíhá třetí ročník tohoto projektu, celkový výtěžek z minulých ročníků tohoto projektu činí 267.000,-Kč. Mgr. Margita Losová vysvětlila, proč společnost DUHA potřebuje více osobních asistentů pro své klienty. „ Naše společnost pomáhá mentálně znevýhodněným lidem již 23 let. Většina našich klientů k nám přišla na začátku založení naší společnosti. Každý z nás stárne, stárnutí je přirozený proces. Naší organizaci je již 23 let, to je sice krásné, bohužel však spolu s naší organizací stárnou i naši klienti. Jak naši klienti stárnou, postupně jim ubývají síly, jsou schopní zvládat sami stále méně věcí. Stále více potřebují pomoc a podporu osobních asistentů, čímž se zvyšuje počet asistenčních hodin. Jelikož si přejeme, aby klienti mohli žít ve svém prostředí, což je chráněné bydlení a mohli žít běžným životem, jakým žijí ostatní lidé, potřebujeme více osobních asistentů. Tento projekt má pomoci získat finanční prostředky potřebné k zajištění služeb pro naše klienty.“ Zeptala jsem se Mgr. Margity Losové, proč se projekt nazývá „Novoročenky, které pomáhají“, když mnohá díla mentálně znevýhodněných umělců nemají s tématikou vánoc nic společného. „I v tom spočívá jedinečnost těchto novoročenek. V záplavě unifikovaných novoročenek právě náš originální obraz s jedinečným námětem vynikne a nezapadne. Novoročenky, které vytvořili naši mentálně znevýhodnění umělci tak šíří do světa myšlenku o poslání Společnosti DUHA, která těmto lidem pomáhá žít důstojný a smysluplný život, i myšlenku, že je smysluplné a potřebné pomáhat těm, kteří naši pomoci potřebují.“ V případě zájmu můžete navštívit webové stránky projektu www.novorocenky-pomahaji.cz.


O společnosti DUHA
Společnost DUHA již 23 let pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním žít kvalitní, plnohodnotný život. Tato společnost byla založena počátkem roku 1992 z iniciativy členů Sdružení pro pomoc mentálně znevýhodněním v návaznosti na Nadaci DUHA. Společnost DUHA poskytuje tři sociální služby: chráněné bydlení, podporu samostatného bydlení a centrum denních služeb. Kromě toho také usiluje o ochranu práv lidí s mentálním znevýhodněním, poskytuje poradenství a vzdělává odbornou veřejnost. Více informací o Společnosti DUHA, její činnosti i o způsobech, jak ji podpořit, můžete najít na webových stránkách http://www.spolecnostduha.cz/.


Autorka: Evžena Janovská