Ve světě se svítí modře

  • 17. 03. 2014
Ve světě se svítí modře
Každoročně se 2. 4. rozsvítí budovy po celém světě modře na podporu lidí s autismem. S autismem se rodí každé 100. dítě. Péče o ně je pro jejich rodiče nikdy nekončící dřina. Pojďme společně rozsvítit modře a připojit se k celému světu.

Každoročně se 2. 4. rozsvítí budovy po celém světě modře na podporu lidí s autismem. S autismem se rodí každé 100. dítě. Péče o ně je pro jejich rodiče nikdy nekončící dřina. Pojďme společně rozsvítit modře a připojit se k celému světu.

  

Světový den porozumění autismu

 

Základní informace

 

V r. 2008 se členové OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život.

 
Autismus:

Mezi poruchy autistického spektra (PAS) se řadí zejm. dětský autismus, Aspergerův syndrom a atypický autismus. Projevy PAS se různí, mohou se výrazně lišit – od mírných příznaků v oblasti komunikace a sociální interakce, až po projevy vážné. 

Jaké jsou základní symptomy člověka s autismem?

PAS se vyznačují zejména:
 

-         problémy v sociální interakci a komunikaci

-         vyhraněnou a omezenou oblastí zájmu

-         opakujícími se vzorci chování

Lidé s autismem často preferují neměnnost prostředí a rutinní činnosti. Mohou se chovat nezvykle nebo být rozrušeni jakoukoliv, byť i sebemenší změnou ve svém denním programu nebo v prostředí, ve kterém žijí.

 

Řada lidí s PAS v sociálních situacích reaguje nedostatečně nebo naopak nadměrně. Tito lidé jsou také často přecitlivělí na některé zvukové nebo obrazové podněty.

Autismus se projevuje různou mírou závažnosti. Někteří lidé s PAS jsou velmi samostatní, zatímco jiní potřebují vysokou míru podpory

 

Autismus neovlivňuje fyzickou stránku člověka. Lidé s autismem se od lidí bez postižení neliší.

 

Co způsobuje autismus?
 

Příčina autismu není dosud známa. Svou roli hrají genetické faktory, v některých případech může být patrný vliv prostředí. Zbývající faktory se dosud nepodařilo objasnit.

Autismus není způsoben tím, jak se rodiče chovají k dětem. Není způsoben ani očkováním.

Autismus je poměrně častý jev. V Evropě má diagnostikovánu PAS přibližně jedno dítě ze sta. Znamená to, že v Evropě žije zhruba 5 milionů lidí s autismem

Autismus se vyskytuje častěji u mužů, než u dívek. Nezáleží na rase, etniku nebo sociální třídě. Je diagnostikován častěji, než dříve. Je to dáno pravděpodobně tím, že se zvyšuje informovanost o PAS jak v rámci odborné, tak široké veřejnosti.

 
Lze autismus léčit?

Zatím ne. Lidem s autismem však mohou pomoci v praxi ověřené terapeutické postupy. Tak mohou rozvinout svůj potenciál.

 

Autism Europe je mezinárodní organizace, která sdružuje 80 organizací a dalších partnerů ve 30-ti zemích Evropy.

 

Light It Up Blue je iniciativou, v rámci které jsou v u příležitosti Dne porozumění autismu osvěcovány budovy modrým světlem. Modrá symbolicky představuje barvu komunikace a sebevyjádření. Právě v těchto oblastech mají lidé s PAS největší potíže ve svém životě. V průběhu dubna probíhá řada dalších doprovodných akcí. Jednotícím prvkem je modrá barva. Iniciátorem této akce je sdružení Autism Speaks z USA.

 

Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Praha, střední Čechy) je členem Autism – Europe. Poskytuje komplexní služby pro lidi s autismem a jejich rodiny.

 

www.autismeurope.org       www.lightitupblue.org    www.praha.apla.cz

 
Kontakt v ČR:

Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, člen Autism – Europe

 Alena Sojková, koordinátor osvěty, péče o dárce a fundraisingu, tel. 774 681 727, e-mail: sojkova@apla.cz

Simona Votyová, PR manažerka, votyova@apla.cz