Včasná pomoc v koronakrizi pro rodiny dětí s postižením od Spiralis a Globus Lepší svět

  • 03. 11. 2020
Včasná pomoc v koronakrizi pro rodiny dětí s postižením od Spiralis a Globus Lepší svět

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

„Vážíme si pozornosti, kterou společnost Globus věnuje pečujícím rodičům. Jedná se o významný signál na cestě k respektovanému postavení pečujících v naší společnosti. Ve Spiralis ‘pečujícím hrdinkám a  hrdinům’, jak je nazýváme, dlouhodobě pomáháme překonávat překážky a uplatnit svůj potenciál i mimo rodinu ve prospěch všech, například v charitativních organizacích. Z velkého množství zájemců o příspěvek na osobní asistenci z programu Globus Lepší svět jsme vybrali rodiny s dětmi s vážným hendikepem, To, že dosáhly na osobní asistenci, je pro ně v těchto náročných časech doslova záchranou “, říká autorka podpůrného programu pro rodinné pečující Pečovat a Žít a ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

“Sama jsem hendikepovaná maminka a o to víc je pro mě péče o hendikepovanou dceru náročnější. Ze všeho nejvíce mi pomáhá odpočinek, když vím, že je o Sofinku chvílí mimo mně dobře postaráno a já se můžu ‘nadechnout’. Radost mi mé dítě dělá každý den, děkuji Vám”, hodnotí získanou pomoc Edita ze Zlínska. 

“Jsem samoživitelka a mám 17letou těžce zdravotně postiženou dceru a zdravého 7letého syna. Osobní asistence mi pomáhá v tom, že se můžu věnovat jen jednomu dítěti, protože každé má úplně odlišné potřeby. Moc vám děkuji za pomoc, moc si toho vážím”, reaguje na podporu Jolana z Třebíče.

 

Jak podporu využily pečující hrdinky? 

Veronika

Vlivem koronakrize  mohla Veronika přijít o práci a tím se dostat do dluhů. Stará se na severu Čech sama o svou šestiletou dceru Beátu se středně těžkou mentální retardací. Část dne Beáta tráví ve speciální školce a Veronika pracuje. Když ale školku v době karantény zavřeli, zůstala péče jen na Veronice. Díky mimořádnému příspěvku programu Lepší svět si mohla dovolit osobní asistenci pro svou dceru, udržela si tak zaměstnání, i když jen na částečný úvazek.

Dominika

Rodiče sedmiletého Michala, který trpí svalovou dystrofií a dětským autismem, se o něj příkladně starají. Přestěhovali se z Prahy na jižní Moravu, kde mohou žít v domku. Jeho maminka Dominika se mu věnuje na 200 % (hipoterapie, plavání rehabilitační pomůcky, vzdělávací zařízení aj. ), ale na sebe už nemá čas. Na Vánoce to vyvrcholilo jejím celkovým kolapsem. Rodinná péče o syna byla velmi ohrožená. Příspěvek na osobní asistenci tak Dominice umožní zotavit se z celkového vyčerpání organismu.

Eva

Evu zasáhla karanténa ve výpovědní lhůtě po dlouhodobé nemoci. Je samoživitelka a se synem Jáchymem bydlí v bytě, který si pořídila na hypotéku. Potřebuje najít práci na poloviční úvazek, která by jí umožnila se o syna postarat a platit měsíční splátky. Díky příspěvku na asistenci získala čas na hledání práce.

Hana

Hana vychovává svou dceru jako samoživitelka v sociálním bytě v severozápadních Čechách. Dlouho setrvávala v násilném vztahu hlavně kvůli čtrnáctitelé dceři Johance s kombinovaným postižením. Až signály nespokojenosti, které začala dcera dávat najevo ji přiměly vztah opustit. Finanční podpora na asistenci ji pomohla vybalancovat péči o rodinu a práci. 

 

Kontakt pro média: Miriam Vránová, vranovam@spiralis.cz, +0420 730 517 835

----------------------

Globus Lepší svět - celorepublikový grantový program pomáhá organizacím, které chtějí uskutečnit i menší veřejně prospěšné projekty ve svém okolí.  

Spiralis od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a vzájemné podpoře lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodné a demokratické Česko. O roku 2018 podporuje rodinné pečující v rámci akademie Pečovat a žít pecovatazit.cz

Rodinné pečující můžete podpořit i vy ve sbírce Spiralis na této adrese:  https://www.darujme.cz/vyzva/1201141