Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti

  • 28. 12. 2013
Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti
etos již po desáté proběhl v pražském Divadle DISK v Karlově ulici Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti. V pátek 13.12 2013 bylo možné přinášet věci k prodeji, bylo možné přinést vše, oblečení, bižuterii, dekorační předměty, domácí potřeby, aj. V sobotu a neděli 14.12 a 15.12 2013 bylo možné si vybrat z velké nabídky širokého sortimentu zboží k prodeji a tak přispět na dobrou věc. Bylo též možné využít služby vlasového poradenství, čínské medicíny, shlédnout ukázku tanců občanského sdružení Amicia nebo se občerstvit skleničkou vína, kávou a dobrým jídlem.

Letos již po desáté proběhl v pražském Divadle DISK v Karlově ulici Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti. V pátek 13.12 2013 bylo možné přinášet věci k prodeji, bylo možné přinést vše, oblečení, bižuterii, dekorační předměty, domácí potřeby, aj. V sobotu a neděli 14.12 a 15.12 2013 bylo možné si vybrat z velké nabídky širokého sortimentu zboží k prodeji a tak přispět na dobrou věc. Bylo též možné využít služby vlasového poradenství, čínské medicíny, shlédnout ukázku tanců občanského sdružení Amicia nebo se občerstvit skleničkou vína, kávou a dobrým jídlem.

Několik slov o vánočním dobročinném bazaru

Vánoční dobročinný bazar se konal od roku 2002 až na jednu výjimku, každým rokem. Výtěžek z prvního roku byl 50.000,- Kč, od té doby se rozrostl obsahem i ziskem, který se každoročně pohybuje kolem miliónu korun. Od roku 2013 je Vánoční bazar v Mokré čtvrti samostatným občanským sdružením. Na jeho realizaci se podílí cca 50 lidí, kteří pracují bez nároku na honorář. Celý výtěžek bazaru je vždy plně využit na charitativní podporu projektů. Zakladatelé bazaru, Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová a Petr SergeButko každým rokem vybírají projekty, kterým je věnován výtěžek z dobročinného bazaru. Pro rok 2013 vybrali tyto projekty: Nadaci Terezy Maxové, občanské sdružení Amicia a jeho projekt tancem proti drogám, Spolek 2012 proti šikaně na ZŠ, Klub rodičů a přátel s Downovým syndromem DAWA a občanské sdružení Salet.

Historie vzniku vánočního dobročinného bazaru

Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti vznikl v roce 2002 při setkání tří přátel, Ani Geislerové, Tatiany Vilhelmové a Petra SergehoButka  v pražské kavárně Uzavěšenýhokafe na Malé Straně. Během popíjení v kavárně přemýšleli, co by mohli podniknout a tak pomoci druhým a nápad na založení vánočního bazaru byl zde, a odtud jeho název Vánoční dobročinný bazar v Mokré čtvrti. Dobročinný bazar se koná vždy krátce před Vánocemi, dobré skutky neodmyslitelně patří k Vánocům.

Stručné představení projektů, na které byl věnován výtěžek z letošního bazaru

Nadace Terezy Maxové

Základním posláním Nadace Terezy Maxové je pomoci dětem a umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Více informací o této nadaci a jejích aktivitách se můžete dočíst na webových stránkách http://www.nadaceterezymaxove.cz/

Občanské sdružení Amicia a jeho projekt Tancem proti drogám

Občanské sdružení Amicia se zabývá veřejně prospěšnými a volnočasovými aktivitami, určenými pro školní mládež, dospělé a seniory. Občanské sdružení Amicia působí od roku 2009, kdy jej založila paní Jiřina Libánská společně s Karlem Krajským a Mgr. Lemákovou. Jeden z hlavních veřejně prospěšných projektů, kterým se zabývá občanské sdružení Amcia, je projekt Tancem proti drogám. Tanec si zvolilo o.s.Amicia jako pomocnou terapii při léčení závislosti na alkoholu a drogách. Více informací o o.s.Amicia a jeho projektu Tancem proti drogám můžete najít zde http://www.amicia.cz.

Spolek 2012 proti šikaně na ZŠ

Společenství proti šikaně, Spolek 2012 proti šikaně na ZŠ je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému. Více informací o tomto sdružení můžete najít na webových stránkách http://www.sikana.org/.

Klub rodičů a přátel s Downovým syndromem DAWA

Společnost DAWA se od roku 1996 snaží o zlepšení života osob s Downovým syndromem a jejich rodin. Pořádá pro tyto lidi různé akce, vydává informační brožury a spolupracuje s odborníky, např. s pediatry, s odborníky v oblasti genetiky, s Mgr. Pavlou Baxantovou, ředitelkou o.s. Rytmus pro podporované zaměstnání a s dalšími specialisty. Více informací o této společnosti najdete na www.downsyndrom.cz.

Občanské sdružení Salet

Občanské sdružení Salet působí od roku 2002 jako nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je integrovat osoby ohrožené vyloučením na okraj společnosti, a to hlavně z trhu práce. Pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním je téměř nemožné se uplatnit na trhu práce, proto se na tyto skupiny obyvatel zaměřuje občanské sdružení Salet. Více informací o o.s. Salet a jeho projektech můžete najít webových stránkách http://www.salet.cz/.

Na závěr Vánočního dobročinného bazaru nechybí ani večírek

Ten letošní s názvem Snesitelná lehkost pití, se konal 20.12 2013 ve velkém sále pražské Lucerny. Večírek byl nejen skvělou tečkou za letošním vánočním dobročinným bazarem, byl i kulturním zážitkem. Na večírku kromě zakladatelů nechyběli Jiřina Bohdalová, Bára Basiková, Aneta Langerová, Vojta Dyk, Vojta Kotek, Ivana Chýlková, Eva Pilarová a další umělci. Výtěžek z letošního večírku byl věnován stejně jako výtěžek z bazaru výše jmenovaným projektům. Pokud se chcete účastnit v příštím roce dalšího ročníku Vánočního bazaru v Mokré čtvrti a přispět na dobrou věc, více informací se včas dozvíte na webových stránkách www.vanocnibazar.cz.

 
Autorka: Evžena Janovská