V pondělí je Mezinárodní den dobrovolnictví, desítky dobrovolníků zpříjemní Vánoce stovkám starých lidi

  • 03. 12. 2016
V pondělí je Mezinárodní den dobrovolnictví, desítky dobrovolníků zpříjemní Vánoce stovkám starých lidi
Pondělí 5. prosince je mezinárodním dnem dobrovolnictví. Život 90 se za pomoci desítek dobrovolníků chystá zpříjemnit Vánoce stovkám starých lidí. Filmové medailony, které vznikají, ukazují, jak prospěšná je práce dobrovolníků v praxi.

Pondělí 5. prosince je mezinárodním dnem dobrovolnictví. Život 90 se za pomoci desítek dobrovolníků chystá zpříjemnit Vánoce stovkám starých lidí. Filmové medailony, které vznikají, ukazují, jak prospěšná je práce dobrovolníků v praxi.

 

„K Životu 90 dobrovolníci neodmyslitelně patří. Momentálně u nás vede kurzy a poradny, chodí na přátelské návštěvy a jinak dlouhodobě i nárazově vypomáhá bezmála tři sta dobrovolníků, třetina z nich je v seniorském věku. Bez nich bychom nemohli poskytovat takové spektrum služeb na tak vysoké úrovni a bez nich bychom například nikdy nedokázali zorganizovat Vánoční projížďku, díky které se do vánoční Prahy v sobotu 10. prosince podívá šest stovek osamělých a špatně pohyblivých lidí,“ upozorňuje Jan Lorman, ředitel Život 90.

 

Právě při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví upozorňuje Život 90 na stovky lidí v seniorském věku, kteří pravidelně svůj čas a svou energii věnují své komunitě, a to bez nároku na finanční odměnu. „Dlouhodobě se v rámci Gerontologického institutu věnujeme managementu dobrovolníků v seniorském věku a toto téma rozvíjíme na pravidelných setkáních u kulatých stolů se zástupci dalších organizací,“ dodává Lorman a poukazuje na to, že dobrovolnictví seniorů je přínosné nejen pro komunitu, ale také pro další aktivní stárnutí samotných seniorů, přispívá k udržování cenných sociálních kontaktů a předchází tak i sociální izolaci seniorů ve stáří.

 

V rámci projektu Senioři komunitě. Praxe managementu mezigeneračního dobrovolnictvívzniká 5 medailonů dobrovolníků v seniorském věku, kteří se různým způsobem nezištně zapojují do života své komunity a často i navzdory svým vlastním zdravotním omezením pomáhají druhým. V medailonech najdete příběhy dobrovolníků z Plzně, Prahy a Prachatic, kteří se každý svým způsobem podílejí na zlepšování světa kolem nás.

 

Příležitostí k zapojení se do dobrovolnické činnosti existuje řada, mnohé další vznikají, je ale velmi důležité, aby o nich senioři věděli a nebáli se zapojit i do mezigeneračních týmů. Jejich čas a energie jsou velice cenné a, jak je patrné i z medailonů, mohou velmi zásadně zlepšovat okolní svět.

 

Ukázkový medailon Klubu Letokruhy, který najdete zde, je ukázkou skupinové aktivity dobrovolnic v seniorském věku, které se pravidelně scházejí v Plzni nad prací ve prospěch domovů pro seniory a dalších veřejně prospěšných organizací.

 

Projekt je podpořen z programu podpory veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností MPSV ČR.