V NOUZI POMÁHÁ, KDO MŮŽE

  • 30. 03. 2020
V NOUZI POMÁHÁ, KDO MŮŽE

Šití roušek, rozvoz obědů, krizové poradenství. Když jde do tuhého, lidé se umí semknout a podat pomocnou ruku. Ani v Pardubickém kraji se nezahálí – jedinci, neziskové organizace, firmy či veřejná správa, všichni přiložili ruku k dílu.

Tisková zpráva
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, z. s.
Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka, 777 837 950, machova@konep.cz

 

V NOUZI POMÁHÁ, KDO MŮŽE


Pardubice – 24. Března 2020
Šití roušek, rozvoz obědů, krizové poradenství. Když jde do tuhého, lidé se umí semknout a podat pomocnou ruku. Ani v Pardubickém kraji se nezahálí – jedinci, neziskové organizace, firmy či veřejná správa, všichni přiložili ruku k dílu.
Česká abilympijská asociace se aktivně zapojila do činností, které přispívají k pocitu sounáležitosti v současné nelehké situaci. „Největší úsilí soustředíme na šití roušek pro pardubický magistrát, ten je postupně přiděluje především zdravotníkům, hasičům a také třeba poskytovatelům různých služeb,“ vyjádřila se ke spolupráci s Magistrátem města Pardubic Pavlína Potůčková, místopředsedkyně spolku a dodává:  „Ve všedních dnech si mohou senioři, osoby s průkazy ZTP/ZTP-P a také osamoceně žijící bez možnosti, aby se o ně měl kdo postarat, nechat dovézt oběd z naší tréninkové restaurace v ceně 100 korun včetně dopravy. V nezměněné podobě pokračuje registrovaná služba osobní asistence.“
S magistrátem spolupracuje například MIREA denní stacionář, Denní centrum Most do života, Péče o duševní zdraví, Bethany–dům pomoci nebo CEDR Pardubice, kde před týdnem využili svou šicí dílnu. „První dodávku jsme odevzdali městu 17. března a pak každý den další,“ uvedl ředitel CEDRu Milan Zanina a dodal: „V následujícím týdnu jsme do šití roušek zapojili také 7 dobrovolnic, které nám zprostředkovalo Dobrovolnické centrum KONEPu a dobrovolnici z Krajského úřadu Pardubického kraje. Materiál – látky i nitě – mají k dispozici od nás. My si pak vyzvedneme hotové roušky, které předáme magistrátu, který je distribuuje pardubickým seniorům.“ Další roušky budou poskytnuty do Domova pod Kuňkou nebo do sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku. Dosud se podařilo CEDRu i dobrovolnicím ušít přibližně 1000 roušek.
Zaměstnanci Salesiánského klubu mládeže obvolali seniory a rodiny s dětmi, hlavně samoživitele, zda nepotřebují s něčím pomoci. „Od seniorů jsme dostali odpověď, že mají zajištěno – jejich blízcí se o ně dobře starají. Rodiče dětí byli rádi za zájem. V těchto dnech pomoc nepotřebují, ale potvrzují, že časem o ni pravděpodobně poprosí,“ sdělil předseda klubu Jiří Woclawek a dodal: „Mládež se dotazovala, jestli neuděláme malý příměstský tábor. Myslím, že obětavých mladých je celkem dost (i když školní úkoly jim dávají zabrat). Časem asi začneme vstupovat do rodin v podobě hlídání dětí, vzít je na výlet apod. Vše podle potřeb rodičů a možností, které dovolí nařízení vlády.“
Pobočka CEDRu v Ústí n. Orlicí je sice uzavřená, ale pracovnice svým klientům telefonují, zprostředkovávají informace, pomoc, povídají si s nimi. Pracovní asistentky pracují formou home office. Sociální pracovnice se na pobočce střídají, práce je tam dostatek i bez klientů. Jsou také zapsány na seznamu zaslaném Pardubickému kraji a jsou připraveny pro případnou výpomoc u jiných poskytovatelů sociálních služeb v případě potřeby. „Zatím tedy strážíme své klienty na dálku a jsme připravené na vystřídání lidí, kteří jsou teď v plném zápřahu v terénu,“ uvedla vedoucí sociální pracovnice Jana Koželuhová.
 „V Litomyšli, kde sídlíme, funguje skvělá komunitní pomoc, lidé jsou tu sami o sobě velmi aktivní. Pomoc seniorům zajišťuje město Litomyšl ve spolupráci s církevními organizacemi, skauty či zaměstnanci města,“ pochvaluje si spolupráci s městem Veronika Peterková, koordinátorka Dobrovolnického centra Farní charity Litomyšl a dodává: „Nabídli jsme své dobrovolníky, a jsme připraveni angažovat se ještě více. Jakmile se dozvíme o další službě, které se v Litomyšli a okolí nedostává, jsme připraveni nabídnout své služby.“ Kvůli všeobecnému nedostatku roušek se v charitě rozhodli nejprve předzásobit - látkové roušky šijí nejen její zaměstnanci, ale např. i paní učitelky z mateřských škol, pomoc nabídla i místní firma. Rouškami zásobují též své klienty, kteří je nemají.
Centrum J. J. Pestalloziho v Chrudimi se také zapojilo, jako mnozí, do šití roušek. Mimo to ale poskytuje v těchto těžkých dobách krizové poradenství svých psychologů, terapeutů, sociálních pracovnic i právníků v krizových centrech (Chrudim, Svitavy, Žamberk, Jihlava). Více informací je na www.pestalozzi.cz.
„Klaním se před nasazením všech, kteří jsou v první linii a dennodenně věnují svůj čas a energii na pomoc potřebným,“ vzdala hold všem pomáhajícím místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Koalice nevládek Pardubicka Milluše Horská, jejíž ZŠ a Pš SVÍTÁNÍ, o.p.s. se též zapojila do šití ochranných roušek, které putovaly do Ostřešan, nosí je na koronární jednotce kardiologického oddělení pardubické nemocnice či na tamním oddělení ARO, v nemocnicích ve Vysokém Mýtu a v Ústí nad Orlicí, či ve vysokomýtském domově pro seniory Ledax. „Děkuji všem neziskovkám za jejich aktivní přístup v této nelehké době.“