V Jedličkově ústavu v Liberci létali motýli

  • 27. 04. 2015
V Jedličkově ústavu v Liberci létali motýli
Unikátní nabídku návštěvy tropických motýlů dětským domovům a jiným subjektům, které pracují/žijí s postiženými dětmi, najdete na našem webu. V dubnu se taková návštěva uskutečnila v Jedličkově ústavu v Liberci. Na průběh jsme se zeptali Jany Hajné, koordinační, projektové a programové pracovnice Jedličkova ústavu.

Unikátní nabídku návštěvy tropických motýlů dětským domovům a jiným subjektům, které pracují/žijí s postiženými dětmi, najdete na našem webu. V dubnu se taková návštěva uskutečnila v Jedličkově ústavu v Liberci. Na průběh jsme se zeptali Jany Hajné, koordinační, projektové a programové pracovnice Jedličkova ústavu.

 
Jak se k Vám motýli dostali?

Kolegyně našla na webové stránce BuduPomáhat.cz zajímavou nabídku „Živí Tropičtí Motýli Praha“.

 
Jak probíhalo plánování akce?

Akci jsme domlouvali e-mailovou cestou. Navrhli jsme možné tři termíny návštěvy.

Komunikace s panem Lietuchyi byla vynikající, domluvili jsme se na podmínkách a prostředí, které jsou pro motýli vhodné. S panem Lietuchyi jsme se domluvili na třech vstupech po 15-ti minutách. Akce se konala v úterý 21. dubna 2015.

                                                                                                                                     

Jak jste se na návštěvu motýlů chystali?

Příprava na akci spočívala v oslovení uživatelů sociální služby, tj. zda mají zájem se zúčastnit… ohlas byl velký, proto také ony tři vstupy. Příprava akce nebyla náročná, pouze jsme sestavili seznam zájemců o akci a následně jejich rozdělení do tří skupin. Úprava prostoru na předvádění motýlů byla minimální. Byla využita prostorná kancelář, ve které byla odsunuta sedací souprava a konferenční stolek, aby vznikl větší prostor pro uživatele na invalidních vozících.

 
Jak návštěva probíhala?

Celá akce probíhala v příjemné atmosféře. Veškerá komunikace byla bezproblémová. Nazarenkovi jsou empatičtí lidé.

 
Jak se motýli líbili klientům?

V průběhu akce panovala poklidná atmosféra. Krása a křehkost motýlů všechny zúčastněné oslnila a navodila všem zúčastněným příjemnou náladu.

 

 

 

Doporučila byste tento zážitek dalším dětem nebo zařízením?

Ano, doporučuji tento zážitek všem, kdo mají zájem se na chvilku zastavit a zrelaxovat za pomoci jihoamerických motýlů.

 

Prozradíte nám něco z historie Jedličkova ústavu v Liberci?

Jedličkův ústav, příspěvková organizace již přes 100 let nabízí sociální služby dětem, mládeži i dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Individuálním přístupem je učíme a podporujeme v situacích, ve kterých si sami neporadí nebo je sami nedokáží řešit. Jednoduše se dá říct, že Jedličkův ústav se snaží každému „ušít“ službu doslova „na míru,“ protože nabízíme širokou škálu celoročních, týdenních i denní sociálních služeb, pedagogicko-psychologické služby a volnočasové aktivity.

Cílem snažení nás všech v Jedličkově ústavu je, abychom děti i dospělé naučili co největší možné samostatnosti, aby v budoucnu byli schopni žít a obstát v běžné společnosti.

Website: www.ju-lbc.cz

Facebook: Jedličkův ústav Liberec

 

O jaké klienty se staráte a jaké služby poskytujete?

Cílovou skupinou jsou děti předškolního a školního věku s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním, dospívající a dospělí s tělesným postižením event. v kombinaci s dalším zdravotním znevýhodněním, kteří nemají ukončenou školní docházku nebo vykonávají pracovní aktivity, dospělí s těžkým tělesným postižením v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění.

 
Nabízíte také něco veřejnosti?

Pro veřejnost nabízíme výtvarné kroužky, tj. modelovaná keramika, plstění z ovčího rouna a malování na hedvábí, odebírání obědů, pronájem bazénu, sálu a dalších prostor na pořádání akcí, oslav, apod. Pravidelně širokou veřejnost zveme na námi pořádané akce, jako například Vánoční trhy, Zahradní slavnosti, výstavy a vernisáže.

 
O nabídce návštěvy motýlů
 

Nabídka zdarma platí pro Prahu. V případě jiných měst je potřeba proplacení cesty, což je 3Kč / km tam a zpět. Motyli nežijí dlouho, proto nejsou vždy k dispozici. Většinou jsou motýli objednáváni až po rezervaci návštěvy. Je také možnost motýla nebo kuklu si koupit a chovat je doma.

Prostor pro motýly musí byt zavřený (cca 20m2) s min. teplotou 20 stupňů. Nesmí být v prostoru zvířátka, otevřené lustry se starými žárovkami (může spálit motýla). Prostor by neměl být vyšší než 3-4m (aby bylo možné motýla usadit aspoň na tyč). Důležité je, aby každá rodinka hlídala své děti, aby motýlovi náhodou neublížily.

O možnosti návštěvy motýlů u Vás se dočtete zde: www.budupomahat.cz/burza-pomoci/chci-pomahat/zivi-tropicti-motyli-praha