V boji s poruchami příjmu potravy se musíme více zaměřit na blízké

  • 26. 06. 2015
V boji s poruchami příjmu potravy se musíme více zaměřit na blízké
Tisková zpráva, Praha, 26. června 2015: Vysledovat trend či vývoj v oblasti poruch příjmu potravy je už po léta sisyfovský úkol. Na výkazu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o činnosti psychiatrických oddělení/pracovišť se počet pacientů s poruchami příjmu potravy sleduje teprve od roku 2011, navíc čísla jsou velmi zkreslená, protože množství nemocných často pomoc vůbec nevyhledá a nejsou tedy nijak podchytitelní.

Tisková zpráva, Praha, 26. června 2015:

Vysledovat trend či vývoj v oblasti poruch příjmu potravy je už po léta sisyfovský úkol. Na výkazu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o činnosti psychiatrických oddělení/pracovišť se počet pacientů s poruchami příjmu potravy sleduje teprve od roku 2011, navíc čísla jsou velmi zkreslená, protože množství nemocných často pomoc vůbec nevyhledá a nejsou tedy nijak podchytitelní.

Většina klientů s poruchou příjmu potravy s aktivní léčbou otálí – v dlouhodobých průzkumech se ukazuje, že léčbu klienti vyhledávají až po 3 až 5 letech od prvních příznaků nemoci. Porucha příjmu potravy tak často zůstává přehlížena, a to jak samotným nemocným, tak jeho blízkým okolím. Nevhodné (a nemocné) stravování zůstává skryto za módními stravovacími trendy nebo snahou o zdravý životní styl,“ podotýká PhDr. Ing. Jana Sladká, zakladatelka a ředitelka Centra Anabell.

Druhá věc je, že nemocní se často bojí zavítat do psychiatrické ordinace. Svůj problém buď zcela skrývají, řeší jej pouze s kamarádkou, v Centru Anabell nebo s psychoterapeutem. I tato množina ve zdravotnických statistikách chybí.

A nakonec v České republice je málo možností pro léčbu poruch příjmu potravy v nemocnicích. „Například v Brně, na oddělení pro dospělé pacienty, je kapacita šest lůžek pro tříměsíční léčbu a čekací doba je půl roku. To znamená, že se pomoc dostane k pouhým čtyřiadvaceti potřebným ročně,“ vysvětluje PhDr. Ing. Jana Sladká.

Proto se chce Centrum Anabell, které v České republice funguje už třináctým rokem, nyní více zaměřit na blízké a okolí nemocného. Podle Jany Sladké je nezbytné, aby se společnost, která nemocného obklopuje, stala určitou informační, ale i motivační a podpůrnou sítí. Na druhou stranu je třeba v pomoci bližnímu s poruchou příjmu potravy bedlivě volit slova.

Ona to nepozná, vy ano!

Znamená to nabídnout pomoc, projevit zájem, neodsuzovat a nevysmívat se. Také musíme počítat s tím, že se člověk bude bránit, tvrdit, že je vše v pořádku, že se nic neděje. Klidně vyjádřete své pocity, svůj strach o něj, mluvte za sebe: „Všimla jsem si, že… a mám o tebe strach. Kdybych ti mohla nějak pomoci, můžeš se na mě obrátit“ nebo „Ráda bych ti pomohla, ale nevím jak, co bys potřeboval?“ Vyhněte se sdělování formou: „Ty jsi zhubl, ty nejíš, ty nejsi v pořádku…“. Podporujte ve vyhledání odborné pomoci a pak oceňte i sebemenší snahu či úspěch. V každém případě se ozbrojte trpělivostí a nezapomínejte na svůj vlastní život,“ radí Mgr. Dana Starostková, vedoucí poboček Centra Anabell v Praze a v Ostravě.

Ředitelka Centra Anabell PhDr. Ing. Jana Sladká doufá, že také díky spolupráci s mediálně známou Eliškou Bučkovou, jíž sleduje spousta dívek a žen, se podaří informovanost o poruchách příjmu potravy úspěšně zvyšovat.

Pomoci v tom mají také další aktivity Centra Anabell, jako je propojení se sportem – zejména plážovým volejbalem – pod krédem Jíme proto, abychom mohli sportovat, v květnu Centrum Anabell uspořádalo pilotní ročník Týdne bez diet s Anabell a chystá projekt designových čokoládek do kaváren.

 

Nemocné mládnou i stárnou

V roce 2013 bylo v psychiatrických ambulancích podle ÚZIS léčeno s diagnózou porucha příjmu potravy celkem 3 824 pacientů, z toho bylo 91 % žen. Podle Jany Sladké se toto číslo už dlouhá léta nijak nemění, ale ani ho nelze brát za bernou minci.

Co ovšem můžeme sledovat, je trend rozevírajících se nůžek věkových kategorií. Věk ohrožených touto nemocí se stále snižuje, v praxi je možné se setkat s osmiletým dítětem s některou z poruch příjmu potravy, zároveň se s poruchami příjmu potravy potýkají dospělé, a čím dál starší ženy,“ říká PhDr. Ing. Jana Sladká, zakladatelka a ředitelka Centra Anabell.

Pacienti, kteří byli léčeni pro diagnózu porucha příjmu potravy v daném roce (2013) poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo více než 8 % z celkového počtu pacientů léčených pro dg. F50 ve věku 0–14 let, téměř 30 % ve věku 15–19 let a téměř 62 % starších 20 let.

Nejvíce těchto pacientů (přepočteno na 100 tisíc obyvatel daného kraje) bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (113,9 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to 3,5krát více než byl celorepublikový průměr (32,9 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje). Průměr za ČR byl dále překročen v kraji Pardubickém (38,3 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), Olomouckém (37,5 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje) a v Jihomoravském kraji (34,2 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje).

Celkově bylo v roce 2013 v psychiatrických ambulancích ošetřeno 603 205 pacientů. Nejčastějšími diagnózami, pro které byli pacienti v psychiatrických ordinacích ošetřeni, byly neurotické poruchy (40 % z celkového počtu léčených pacientů, tj. 234 648 pacientů). Z uvedeného počtu tvořili pacienti s poruchou příjmu potravy necelá 2 %. Dalšími častými poruchami, které byly u pacientů diagnostikovány, byly afektivní poruchy (19 %), poruchy vyvolané návykovými látkami a schizofrenie.

U klientů s poruchou příjmu potravy bylo v členění podle zaměstnání a rodinného stavu ve sledovaných letech nejvíce hospitalizací (cca 81 %) ve skupině „nepracující, dítě, studující“ a více než 85 % bylo svobodných. U většiny hospitalizovaných byla po propuštění z psychiatrického lůžkového zařízení nutná další ambulantní péče, a to buď trvalá (téměř u 45 % hospitalizací) nebo dočasná (u 34 % hospitalizací). U 16 % hospitalizací byla nutná další ústavní léčba.