Užijte si dobrovolnické léto v polabské přírodě

  • 26. 07. 2021
Užijte si dobrovolnické léto v polabské přírodě

Pardubice 26. července 2021
Po uplynulých dlouhých měsících strávených převážně doma mají dobrovolníci možnost konečně vyrazit ven a zpestřit si letošní léto pomocí v přírodě! Ruku k dílu mohou přiložit jednotlivci, skupiny kamarádů i zaměstnanecké kolektivy. Odměnou jim budou cenné zkušenosti, nová přátelství a dobrý pocit z odvedené práce tam, kde to má smysl.

Na Pardubicku uvítá dobrovolníky spolek Pestré Polabí. „Snažíme se vracet a podporovat rozmanitost a pestrost do okolní krajiny. Naše práce spočívá v údržbě a profesionální péči o cenné biotopy se vzácnými druhy rostlin a živočichů založené na ověřených metodách, jako je seč expanzivních travin, výřezy dřevin nebo využívání příznivého vlivu pastvy,“ vysvětluje předseda spolku Martin Trávníček. Dobrovolníci pomůžou zejména s hrabáním a úklidem posečené biomasy na loukách či v okolí rybníků u Lázní Bohdanče, Borohrádku, Holic, Vysoké nad Labem, Čeperky nebo na pardubickém Červeňáku. Potřeba jsou také při stavění oplocenek v lesích kolem Chlumce nad Cidlinou. V rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se navíc chystá na 25. září 2021 čištění přírodní lokality Podkova v Pardubicích.

Podobně je možné se zapojit do péče o chráněné lokality v podhůří Železných hor, a to společně s neziskovou organizací Zelený dům Chrudim, jež se zabývá ekologickým vzděláváním, poradenstvím, osvětovou činností a praktickou péčí o životní prostředí. Na dobrovolníky čeká sekání a shrabování luk, sázení stromů, údržba sadů, potoků a tůní v Prosetíně, Pařížově či Habrově.

Kromě uvedených aktivit připravily zmíněné spolky ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus zajímavou víkendovou akci v termínu 14. – 15. srpna 2021, na jejímž programu bude především péče o ohrožené biotopy a významnou entomologickou lokalitu v okolí písníků u Čeperky. Účastníky ale nečeká jen práce. Užít si mohou i koupání v průzračných vodách bývalých pískoven nebo večerní svícení, kde se dozví mnoho zajímavostí o hmyzu a unikátní přírodě této oblasti. Po předchozím přihlášení je možné přijet kdykoliv v průběhu víkendu, místo se nachází nedaleko železniční zastávky Čeperka mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Ubytování je zajištěno ve škole v Čeperce nebo ve vlastním stanu, poblíž se nachází i letní restaurace. Vítáni jsou všichni milovníci přírody, ať už studenti, dospělí nebo rodiče s dětmi, kteří mají chuť zažít něco nového.

„Těší mě, že se dobrovolníci zapojují do různorodých činností, ať už je to pomoc v sociálních službách, volnočasových aktivitách nebo třeba právě v ochraně životního prostředí. Velice si cením toho, že věnují nezištně svoji práci smysluplným projektům, které významně zkvalitňují život v našem kraji,“ oceňuje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Podrobný rozpis akcí, naplánovaných od července do října, najdou zájemci na webu Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka www.dobrokonep.cz, kde se mohou registrovat a získat další informace.