Utrácejte dobročinně

  • 05. 06. 2018
Utrácejte dobročinně

Když jdete na kafe, tak do kavárny provozované neziskovou organizací. Nakupte od chráněné dílny, na dobročinném e-shopu http://www.vedlesebe.cz/, přes projekt Chráněné dílny OZP nebo v charitativním obchodě. Chcete-li podpořit práci osob se zdravotním postižením, zde najdete prověřené společnosti. Navštivte benefiční koncert či divadelní představení, jděte si zatančit na benefiční ples (viz akce).

 

Dobročinné obchody
Jednou z metod fundraisingu je tzv. charity shop. Zřizování dobročinných obchodů (charity shopů) má tradici především v zahraničí, kde je tento způsob získávání prostředků pro neziskový sektor běžný. Charity shops, dobročinné obchody neboli nadační obchody se zabývají prodejem darovaného zboží, čímž získávají finanční prostředky pro neziskový sektor. Do obchodu mohou lidé darovat nejrůznější sortiment, který se v něm prodá. Dobročinné obchody dávají možnost zapojit se do pomoci celé komunitě. Lidé mohou pomáhat několika způsoby: dobrovolnická činnost v obchodě (prodej, třídění zboží, oceňování, doplňování zboží), darování věcí, nákup sortimentu.

Chráněné dílny
Chráněná dílna je obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením. Chráněné dílny se zabývají různými činnostmi, nejčastěji však výrobou předmětů, které pak prodávají a vydělávají si tak na svůj provoz. Chráněné dílny často zřizují občanská sdružení a jiné neziskové organizace, potažmo obce. Ve většině případů je těžké dílny dohledat, a proto 30. 6. 2017 vznikl projekt Chráněné dílny OZP, který si dává za cíl propojit veřejnost a chráněné dílny, aby bylo možné jednodušeji využít jejich služeb.

Chcete-li realizovat nákup od chráněné dílny online, můžete se podívat také na unikátní dobročinný e-shop http://www.vedlesebe.cz/.
Projekt VedleSebe.cz od roku 2009 nabízí kvalitní a krásné výrobky z různých chráněných a podobných dílen. Stále se rozrůstá a vyvíjí. Vy jako zákazník tu máte mnoho výhod: široký výběr z mnoha typů výrobků, můžete nákupem naráz podpořit více dílen najednou a zároveň ušetříte na dopravném. Firmy mohou nákup uplatnit jako tzv. náhradní plnění. Všechny zapojené neziskové organizace jsou spolehlivé a jejich zaměstnanci šikovní. Každý Váš nákup pomáhá!

Nákupem výrobků můžete podpořit i klienty sociálně terapeutických dílen. Sociálně terapeutická dílna představuje ambulantní službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Tyto osoby nejsou kvůli svému zdravotnímu postižení zpravidla umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapie je klientům sociálně terapeutických dílen poskytována v režimu zákona o sociálních službách. Klient tudíž za výkon činností v sociálně terapeutických dílnách nemá nárok na mzdu.
Mnohé dílny přivítají, pokud jim můžete věnovat materiál, ze kterého pak vyrábějí svoje výrobky. Zbytky látek, vlny, kůže, výtvarné potřeby… Máte-li ve svém okolí nějakou dílnu, určitě takovou podporu zvažte.

Chcete-li podpořit práci osob se zdravotním postižením, zde najdete prověřené společnosti, které je zaměstnávají, poskytují jim potřebnou podporu i pracovní podmínky a mají licenci k užívání ochranné známky Práce postižených. U každé firmy v katalogu si můžete ověřit platnost a typ ochranné známky. Nákupem výrobků nebo služeb od těchto firem podpoříte práci lidí se zdravotním postižením a můžete čerpat náhradní plnění.

Seznam prověřených společností, které zaměstnávají zdravotně postižené osoby: http://www.pracepostizenych.cz/katalog-firem/frontpage?layout=frontpage

PODPOŘIT MŮŽETE I PROJEKT BuduPomahat.cz
Chcete-li podpořit projekt BuduPomahat.cz, tak O NĚM MLUVTE, DOPORUČUJTE. Nebo nám napište o své podpoře neziskovek, o Vašich zkušenostech. Rádi zveřejníme článek na našem webu. Svým příběhem můžete inspirovat někoho dalšího. Protože POMÁHAT JE RADOST.  

Informace o registrovaných sociálních službách a další inspiraci naleznete zde.