Umělá inteligence pro dobrou věc

  • 27. 11. 2018
Umělá inteligence pro dobrou věc

Microsoft vyhlásil grantový program „Umělá inteligence pro dobrou věc“. Po celém světě už vznikají nejrůznější řešení na bázi umělé inteligence, která pomáhají zlepšovat život kolem nás a Microsoft si klade za cíl tato řešení podpořit prostřednictvím grantů.

Prospěšné projekty využívající umělou inteligenci mohou od Microsoftu získat finanční podporu či technologie a expertízu. Firma na tento program vyčlenila 115 miliónů dolarů na období následujících pěti let.

„Na grantový program AI pro dobrou věc chceme upozornit symbolicky dnes, 27. listopadu, kdy se zároveň koná světový svátek dárcovství pořádaný inciativou Giving Tuesday. V Microsoftu věříme, že pokrok v oblasti technologií nám může pomoci najít řešení právě na některé z největších výzev, kterým v současné době čelíme,“ upřesňuje Lenka Čábelová, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti společnosti Microsoft v České republice a na Slovensku, a dodává: „Našim cílem je, aby mezi příjemci grantů bylo i co nejvíce inovativních nápadů právě z Česka a Slovenska.“ doplňuje Lenka Čábelová.

Užitečné a inovativní projekty mohou od Microsoftu získat finanční podporu, cloudové a pokročilé technologie i odbornou pomoc. Grantová podpora je určena vývojářům, neziskovým organizacím, akademickému sektoru, vědcům, vynálezcům i komerčním projektům, skupina příjemců se však liší podle typu grantu. Zájemci mohou aktuálně od Microsoftu získat granty v následujících dvou oblastech:

1. Umělá inteligence pro život bez bariér – Pětiletý grantový program ve výši 25 milionů USD, jehož cílem je podpořit využití potenciálu umělé inteligence pro zlepšení života více než miliardy lidí s postižením. Program usiluje o zrychlení vývoje dostupných a inteligentních AI řešení, které staví na nedávných pokrocích v kognitivních službách Microsoftu.  Vývojářům pomůže vytvářet chytré aplikace, které vidí, slyší, mluví a lépe vyhodnocují lidské potřeby. Microsoft se v této oblasti zaměřuje na hlavní výzvy, kterými jsou – zaměstnání lidí s hendikepem, zlepšení jejich každodenního života a přístupu k informacím.

Příjem žádosti o grant


2. Umělá inteligence pro životní prostředí – Program je určen na řešení globálních klimatických problémů pomocí AI technologií a cloudových služeb. Grant poskytuje přístup k pokročilým cloudovým technologiím Azure, na něž vyčlenil 50 milionů USD. Žadatelé je mohou získat na projekty v oblasti agrikultury, biodiverzity, klimatických změn či vodních zdrojů. V rámci programu lze požádat o jeden ze dvou typů grantů: grant na služby klasifikace a obohacování dat nebo Azure kredit ve výši 15 tisíc USD. Program je určený akademickým institucím, neziskovým organizacím, vládním organizacím, environmentálním startupům nebo inovativním komerčním projektům.

Příjem žádosti o grant

Microsoft zároveň spolupracuje s vybranými neziskovými a humanitárními organizacemi na programu AI pro humanitární činnost. Společně se snaží podpořit využití moderních technologií, jako jsou umělá inteligence v kombinaci s cloudem, na záchranu lidských životů a řešení přetrvávajících humanitárních krizí způsobených přírodními katastrofami či člověkem.