TZ - V PARDUBICKÉM KRAJI OCENÍ DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY JIŽ PODESÁTÉ

  • 29. 09. 2020
TZ - V PARDUBICKÉM KRAJI OCENÍ DOBROVOLNÍKY, NEZISKOVKY A FIRMY JIŽ PODESÁTÉ

Letos budou v Pardubickém kraji podesáté vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy za svou záslužnou činnost, přínos k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru. Nominovat je možné až do 30. října.

Pořadatelem události je tradičně Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Ocenění se bude udílet ve třech samostatných kategoriích – dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma. Aktuálně probíhají nominace na ocenění, do nichž se může zapojit i široká veřejnost. Nominovat lze pouze on-line pomocí formulářů na webu www.nevladky.cz/nominace-oceneni/. Záštitu nad akcí převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje Pavel Šotola, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.
„Veřejnost má možnost prostřednictvím nominací vyjádřit podporu jednotlivcům, neziskovkám i firmám ve svém okolí, jejichž cílem je pomáhat druhým,“ uvádí k nominacím radní Pardubického kraje Pavel Šotola a dodává: „Smyslem ocenění je zároveň poděkovat všem, kteří se během roku jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v našem kraji.“ Radní Šotola zároveň pravidelně jmenuje odbornou komisi složenou ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, která vybírá z obdržených nominací deset nejzajímavějších počinů z každé kategorie.
Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci možností vládních protiepidemických opatření 7. prosince 2020 od 17 hodin v Kongresovém centru Pardubice. „Každý nominovaný zároveň dostane děkovný list. Chceme takto poděkovat všem, kteří myslí na druhé a pomáhají zlepšovat náš svět,“ vysvětluje Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka.
„Letošní rok byl a stále je velkou zkouškou nejen pro Českou republiku, ale i celý svět. Mnoho jednotlivců, organizací a skupin lidí šlo všem po dobu jarní karantény příkladem svou nezištnou pomocí potřebným,“ zhodnotila situaci Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a KONEPu. „Přála bych si, aby pomáhat druhým bylo v budoucnu samozřejmé a běžné. Covidová krize pozitivně vyzdvihla a zviditelnila výjimečnost dobrovolníků a dobrovolných spolků. Velký dík patří také všem společensky angažovaným firmám, které mají odpovědný přístup ke svému okolí a životu v regionu,“ dodala na závěr senátorka Horská.
Máte ve svém okolí člověka, který nezištně pomáhá ostatním? Vážíte si prospěšné činnosti neziskových organizací? Nebo znáte společensky odpovědné firmy? Posílejte nám své tipy na ocenění do 30. října. Nominační formulář naleznete na www.nevladky.cz/nominace-oceneni.