Týden Nízkoprahových klubů v Ratolesti Brno

  • 01. 11. 2016
Týden Nízkoprahových klubů v Ratolesti Brno
Brno, 31. 10. 2016 – Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů (dále Týden NK), kterou každoročně pořádá Česká asociace streetwork, oslavila Ratolest Brno zeširoka. Předposlední týden v září nabídla zajímavé workshopy a akce pro klienty obou nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák (dále NK Pavlač, NK Likusák). Týden NK vyvrcholil debatou pro veřejnost s názvem „Na co sou ty nízkoprahy?“.

Brno, 31. 10. 2016 – Letošní ročník Týdne nízkoprahových klubů (dále Týden NK), kterou každoročně pořádá Česká asociace streetwork, oslavila Ratolest Brno zeširoka. Předposlední týden v září nabídla zajímavé workshopy a akce pro klienty obou nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák (dále NK Pavlač, NK Likusák). Týden NK vyvrcholil debatou pro veřejnost s názvem „Na co sou ty nízkoprahy?“.

V rámci akce Týden NK, který probíhal ve více než padesáti městech České republiky včetně Brna, zorganizovaly oba Nízkoprahové kluby Ratolesti Brno, Pavlač a Likusák, zážitkově vzdělávací akce pro klienty a den otevřených dveří pro laickou i odbornou veřejnost. Cílem Týdne NK je upozornění na existenci a význam těchto zařízení při práci s dětmi a mládeží, kteří jsou ohroženi nežádoucími sociálními jevy.

„V NK Pavlač jsme měli pro děti připraveny čtyři akce. Děti žijící na ubytovnách měly možnost zúčastnit se olympiády, kterou pro ně vymyslel a spoluuorganizoval jeden z našich klientů. Pro klienty v klubu byl připraven výtvarný workshop a díky účasti Pavlače v projektu European Fair Skills se mohli klienti zúčastnit také workshopu boxování s trenérem, při kterém si vyzkoušeli práci s vlastní energií.  Pro učitele a žáky z okolních škol byly připraveny také prohlídky klubu, při kterých jsme jim předali informace o tom, co se u nás děje a s čím můžeme dětem pomoci, či jak navázat s učiteli vzájemnou spolupráci,“ upřesňuje program Týdne NK Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí NK Pavlač.

V Likusáku proběhl fotbalový turnaj v rámci fotbalové a fotbálkové ligy, která se letos mohla uskutečnit také díky podpoře z městské části Brno-Líšeň.

Týden NK vyvrcholil debatou pro veřejnost s názvem „Na co sou ty nízkoprahy?“ v sociálním podniku Bajkazylu Brno. Cílem bylo přilákat více lidí z řad široké veřejnosti, než tomu bylo v minulých ročnících. Sociální pracovníci si na sebe navzájem připravili dotazy, které vzájemně směřovali ke své práci. Účastníci akce se tak mohli dozvědět, co jsou to nízkoprahové kluby, jaké formy práce se využívají při práci s dětmi ze sídliště nebo na ubytovnách, s jakými obtížemi se sociální pracovníci setkávají, jaké jsou limity jejich práce, ale také třeba to, co se sociální pracovníci od klientů naučili.

„Vzhledem k pozitivním ohlasům této akce, plánujeme společně za oba nízkoprahové kluby, příští rok obdobný koncept přiblížení naší práce veřejnosti. Stále více si uvědomujeme, že veřejnosti nestačí jen otevřít dveře, ale je potřeba ji vykročit vstříc a začít dělat věci ´jinak´, “ dodává Mgr. Zuzana Šťastná, vedoucí NK Likusák.

Mgr. Veronika Křížková, PR a média Ratolest Brno, 774 682 776, veronika.krizkova@ratolest.cz
Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí NK Pavlač, 774 723 626, vladislava.vondrova@ratolest.cz
Mgr. Zuzana Šťastná, vedoucí NK Likusák, 734 509 197, zuzana.stastna@ratolest.cz