Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) – Výzva programovým partnerům

  • 28. 04. 2014
Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) – Výzva programovým partnerům
Občanské sdružení ORBI PONTES pořádá již 3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), a to v termínu 20. do 28. 9. 2014. Festival proběhne v rámci České republiky. Zapojte se také!

Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP) – Výzva programovým partnerům

Občanské sdružení ORBI PONTES pořádá již 3. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP), a to v termínu 20. do 28. 9. 2014. Festival proběhne v rámci České republiky. Zapojte se také!

TKOSP má stejně jako v předcházejících ročnících poslání zviditelnit svět lidí se sluchovým postižením a to v rámci kulturně vzdělávacích akcí připravených programovými partnery a ORBI PONTES.

Cílem TKOSP je:

1. aby se o problematice sluchového postižení více hovořilo, aby široká veřejnost věděla více  o jednotlivých sluchových postiženích a komunikačních prostředcích a uměla je využívat při vzájemné komunikaci.

2. podporovat nové služby, nabízet nové možnosti vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití. 3. zviditelnit práci a úsilí všech organizací, institucí, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením, pomáhají jim v každodenním životě a zároveň šíří osvětu.

Záštitu nad TKOSP 2014 převzala senátorka Daniela Filipiová. O záštity byl požádán Magistrát hl.m. Prahy; Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu; Ministerstvo kultury; Ministerstvo zdravotnictví; MŠMT; MPSV.

Rozhodnete-li se projektu zúčastnit, pak nám prosím:

1. pošlete údaje o naplánované akci (název akce, datum, čas a místo konání), logo a odkaz na vaše webové stránky do 31.7.2014. Jestli-že jste nám již logo a odkaz na webové stránky posílali v předcházejících ročnících a nedošlo ke změně, pak je posílat nemusíte, použijeme ty původní.

2. k připravené akci, prosím, přidejte dovětek, že akce podporuje Týden komunikace osob se sluchovým postižením konající se 20. – 28.9.2014.

3. uveřejněte logo TKOSP na Vašich webových stránkách s odkazem na webové stránky ORBI PONTES (www.orbipontes.cz), kde bude pravidelně aktualizován celorepublikový program.

ORBI PONTES

4. Vás zařadí mezi partnery projektu a uveřejní Vámi pořádanou akci v celorepublikovém programu na www.orbipontes.cz a facebooku.

5. o programu a celém projektu bude průběžně informovat širokou veřejnost na webových stránkách, facebooku, elektronickými pozvánkami a za pomoci medií (televize, rádio, tisk).

6. účast na TKOSP, jakákoliv reklama a podpora je založena na dobrovolné spolupráci. Pro všechny programové partnery je účast zdarma.

Budeme potěšeni, přidáte-li se k projektu a podpoříte s námi cíle a vize o více informované, tolerantnější a empatičtější široké veřejnosti České republiky.

ORBI PONTES, info@orbipontes.cz
 
Kontakt pro media:
Monika Jindrová
tel.: +420 724 17 32 17
e-mail: jindrova@orbipontes.cz