Tréninkový byt

  • 24. 07. 2016
Tréninkový byt
Program je určen pro mladé lidi od 16 do 18 let, kterým se blíží odchod z dětského domova a je třeba, aby se zorientovali v tématech, které budou po odchodu bezpodmínečně potřebovat

 

Také ve školním roce 2015/2016 proběhl v rámci služeb Letního domu program Tréninkový byt.

Program je určen pro mladé lidi od 16 do 18 let, kterým se blíží odchod z dětského domova a je třeba, aby se zorientovali v tématech, které budou po odchodu bezpodmínečně potřebovat : bydlení, hospodaření s penězi, práce, orientace v jízdních řádech, péče o domácnost a plánování volného času. Pobyty reagují na reálnou potřebu mladých lidí, kteří  jsou často po odchodu z ústavního zařízení ohroženi sociálním vyloučením a vyšší inklinací k sociálně nežádoucím jevům. Po odchodu z dětského domova je čeká obtížné období, ve kterém se musí postavit na vlastní novy a začít fungovat. Výrazně zde však chybí podpora rodiny či širší sociální sítě , která by mohla v případě potřeby pomoci.
 Cílem jednotlivých pobytů je, aby se v bezpečném prostřední tréninkového bytu za podpory dvou stálých pracovníků (muž a žena) měli možnost vyzkoušet "život dospělého ve světě". Je zde prostor se zastavovat u důležitých témat, vysvětlovat si souvislosti, dávat i dostávat tipy a také si různé situace vyzkoušet "naostro" - zavolat do banky, sjednat si schůzku, založit si účet, osahat si různé motivy a možnosti pro hledání a udržení zaměstnání.
Celý "cyklus" tréninkových bytů zahrnuje pět setkání, vždy od pátku do neděle, je určen pro 6 účastníků. Během školního roku proběhly dva cykly tréninkového bytu, tj. zúčastnilo se 12 účastníků.

 

V minulém školním roce program podpořili: