Tisková zpráva MPSV

  • 21. 01. 2013
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou příručku „Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením“, která pomůže krajům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiženým lidem a přitom dodržet platné zákony.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na přeměnu nevyhovujících ústavních služeb na pobytová zařízení pro seniory a postižené občany v komunitě. Vydalo proto novou příručku, která pomůže krajům, obcím a soukromým investorům vyjít vstříc zdravotně postiženým lidem a přitom dodržet platné zákony. Publikace pod názvem „Bydlení (nejen) pro osoby se zdravotním postižením“ popisuje, co všechno mají mít stavby spojující bydlení a poskytování sociálních služeb.    
 
„Oceňuji, že takové stavby vznikají. Přispívají totiž ke společenskému začlenění starších a handicapovaných lidí. Je důležité, aby se staly běžnou součástí českých obcí a zároveň nabízely dostatek soukromí a prostoru pro vlastní život každého jejich obyvatele", říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.
 
Ministerstvo chce publikací přispět k transformaci ústavní péče na služby poskytující větší podporu života lidí s handicapem a seniorů v běžném prostředí. Proto se manuál věnuje principům navrhování staveb pro uživatele sociálních služeb a obsahuje konkrétní doporučení pro začlenění budov do okolní zástavby, pro co nejlepší vnitřní uspořádání nebo vhodná řešení hygienických a bezpečnostních požadavků.
 
„Součástí materiálu jsou také příklady dobré praxe a řešení z Česka i zahraničí. Je dobré ukázat na největší nebo časté chyby, kterých se mnohdy stavitelé sociálních budov dopouští a jež pak vedou ke společenské izolaci jejich obyvatel,“ dodává ministryně Ludmila Müllerová.
 
Na publikaci pracovali odborníci z oblasti architektury, urbanismu a experti v poskytování sociálních služeb. Manuál vznikl v rámci projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, který financuje Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Příručku „Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením“ veřejnost najde na webu MPSV a dostupná je také v tištěné podobě.
 
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí