Tisková konference k 6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

  • 03. 10. 2017
Tisková konference k 6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením
Dne 21. 9 2017 se v prostorách Senátu PČR konala tisková konference k zahájení již 6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením, jehož cílem je boření komunikačních bariér, osvěta problematiky sluchového postižení a propagace dostupných komunikačních prostředků.

Dne 21. 9 2017 se v prostorách Senátu PČR konala tisková konference k zahájení již 6. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. 84 akcí, 51 partnerů, 17 měst, 7 záštit – to je bilance 6. ročníku festivalu, jehož cílem je boření komunikačních bariér, osvěta problematiky sluchového postižení a propagace dostupných komunikačních prostředků. Hlavním partnerem festivalu byla opět ČSOB. Festival se konal pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D., Ministerstva práce a sociálních věcí, ministra zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra kultury ministr kultury Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy, radního Daniela Hodka. Tiskové konference se účastnili senátoři Petr Kotleba a Renata Chmelová, Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam o. p. s., Jaroslav Winter, provozovatel portálu Helpnet a koordinátor projektu simultánní přepis mluvené řeči.

Rozdíly v komunikaci lidí se sluchovým postižením

Na konferenci vystoupil pan Jaroslav Winter, šéfredaktor portálu Helpnet a hovořil o komunikaci jedinců se sluchovým postižením. Je velký rozdíl mezi nedoslýchavými, ohluchlými lidmi a lidmi prelingválně neslyšícími. Zatímco pro první skupinu lidí je mateřským jazykem český jazyk, pro druhou skupinu je to český znakový jazyk. Český znakový jazyk však není totožný s českým jazykem.

Nedoslýchaví lidé jsou jedinou skupinou sluchově postižených lidí, kterým pomáhají sluchadla. Sluchadla částečně kompenzují sluch, nedokáží ho však zcela nahradit. Nedoslýchavost je totiž každé zhoršení sluchu oproti běžné populaci, nejedná se však o jeho úplné vymizení.

Podle míry postižení sluchu rozeznáváme čtyři stupně nedoslýchavosti – lehkou (ztráta sluchu je 20 až 40 dB, dotyčný má komunikační potíže v hlučném prostředí, ve skupině lidí), středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu je 40 až 60 dB, dotyčný může komunikovat pouze v tichu, v tomto případě je nutné použití sluchadel), těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu 60 až 80 dB, bez sluchadel nemůže komunikovat ani v tichu), praktická hluchota (ztráta sluchu nad 80 dB, v tomto případě již sluchadla nestačí).

Služby pro lidi se sluchovým postižením

Dobrá zpráva pro sluchově postižené jedince je, že došlo ke zlepšení služeb, které jim umožňují komunikaci. Výrazně se zvýšil počet přepisů Centra simultánního přepisu České unie neslyšících. Neméně důležitá je skutečnost, že byly pokryty veškeré požadavky soudních přepisů. Novinkou je přepis na tablety pomocí systému Polygraf a prezentaci i přepis na jednom plátně pomocí systému Text on Top.

Množství simultánních přepisů zvýšila také společnost Transkript online, mezi jejíž zaměstnance patří pět zdravotně znevýhodněných osob, z nichž jsou tři osoby nevidomé. V současnosti zajišťuje společnost Transkript online přepis více než na 400 místech v celé republice. Jedná se zejména o Finanční centra Era, pobočky ČSOB, Komerční banky, prodejny T-Mobile. Službu lze využívat zdarma po stažení aplikace eScribeDroid, která nabízí přepis mluveného slova pro nekomerční využití.

Rovněž došlo k nárůstu uspokojení poptávek uživatelů O2 Linky pro neslyšící a nevidomé a Tiché linky, provozované organizací Tichý svět o. p. s. (dříve APPN). O2 Linka je pro všechny neslyšící (bez rozdílu operátora) zdarma. Zatímco nevidomí nejvíce využívají telefon, neslyšící nejčastěji používají e-mail, Skype 02 chat přes web, SMS, ICQ. Tichá linka od 1. 10 2015 nabízí kromě tlumočení také online přepis pomocí webové aplikace na www.tichalinka.cz.

Stále nedostačující je titulkování pořadů. ČT je jediným provozovatelem, který má povinnost opatřit 70 % pořadů skrytými titulky. Jaroslav Winter pochválil internetovou televizi Stream za dobrovolné opatřování svých pořadů skrytými titulky. Neslyšící posluchači si mohou také přečíst doslovné přepisy některých pořadů Českého rozhlasu, které najdou na jeho webových stránkách.

Včasné zjištění sluchového postižení u dětí je velmi důležité

Narodí-li se neslyšícím rodičům neslyšící dítě, jejich vzájemná komunikace probíhá bez problémů. Naprosto jiná situace je, narodí-li se neslyšící dítě slyšícím rodičům. V tomto případě je mezi dítětem a jeho rodiči komunikační bariéra, rodiče nevědí, jak mají se svým dítětem komunikovat. To má za následek poruchy ve vývoji dítěte. Díky komunikační bariéře mezi ním a jeho rodiči se nemůže vyvíjet tak, jako jeho vrstevníci, kteří nemají problémy se sluchem.

Jelikož dítě nerozumí svým rodičům, svému okolí, začne se chovat divně. Rodiče si s ním nevědí rady a dítě často končí v péči psychiatrů. Navíc se v pátém až šestém roce života uzavírají řečová centra, což pro dítě představuje neblahé a nevratné důsledky.

Tomu všemu lze předejít včasným zjištěním sluchového postižení pomocí screeningu, který by se měl provádět již v porodnicích. V některých porodnicích se tak děje, v mnohých však ne. Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam o. p. s  se zasazuje o to, aby byl tento screening prováděn ve všech porodnicích. To není vše, co Tamtam o. p. s. pro neslyšící děti dělá. Tato organizace pracuje nejen s neslyšícími dětmi, ale i s jejich rodiči, rovněž pomáhá komunikovat neslyšícím rodičům s jejich slyšícími dětmi.

Mgr. Jana Fenclová rovněž podrobně hovořila o službách, které poskytuje Centrum pro dětský sluch Tamtam o. p. s.  včetně rané péče.

Kalendář fotografa Michaela Kratochvíla „Posloucháme očima“

Na konferenci byl rovněž představen kalendář „Posloucháme očima“, jehož autorem je Michael Kratochvíl. Kalendář byl vytvořen s cílem šířit osvětu široké veřejnosti o problematice sluchového postižení. Jedná se o sérii černobílých fotografií známých tváří a osobností ze světa lidí se sluchovým postižením, přičemž není poznat, kdo slyší a kdo ne.

Tato nemožnost rozlišení je symbolem skutečnosti, že sluchově postižení lidé žijí mezi námi a my často nevnímáme jejich odlišné potřeby, zaviněné jejich postižením. Stručně řečeno, není ticho jako ticho. Kalendář Michaela Kratochvíla, který nafotil pro Orbi Pontes, nám má tuto skutečnost připomenout.

Výstavu fotografií z kalendáře „Posloucháme očima“ můžete do 12. října navštívit ve Švandově divadle v Praze. Máte-li zájem o tento unikátní kalendář, můžete si ho objednat na info@orbipontes.cz. Koupí tohoto kalendáře přispějete na realizaci přednášek ve školách o problematice sluchového postižení.

Autorka: Evžena Janovská