Tisková konference - INSPO a Cena Nadace Vodafone Rafael

  • 06. 12. 2014
Tisková konference - INSPO a Cena Nadace Vodafone Rafael
Lidé se zdravotním postižením prožívají nejen podobné radosti i starosti jako každý z nás. Kvůli svému postižení se ale navíc potýkají s překážkami. Ke zlepšení kvality jejich života jim pomáhají informační a komunikační technologie. 3. 12 2014 se konala v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze 1 tisková konference, jejímž tématem byla nově vyhlášená cena Nadace Vodafone Rafael.

 

Lidé se zdravotním postižením prožívají nejen podobné radosti i starosti jako každý z nás. Kvůli svému postižení se ale navíc potýkají s překážkami. Ke zlepšení kvality jejich života jim pomáhají informační a komunikační technologie. 3. 12 2014 se konala v prostorách Era světa na Jungmannově náměstí v Praze 1 tisková konference, jejímž tématem byla nově vyhlášená cena Nadace Vodafone Rafael. Tisková konference se konala v rámci Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením, který připadá na 3.prosínce. Pořadatelem byla Nadace Vodafone zastoupena ředitelem Nadace Ondřejem Zapletalem a sdružení BMI, organizátor INSPO, zastoupené šéfredaktorem portálu Help.net Jaroslavem Winterem.

Co je cena Nadace Vodafone Rafael

Za důvodem vzniku Mezinárodního dne zdravotně postižených stála potřeba zvýšit informovanost široké veřejnosti o problematice a specifických potřebách těchto našich spoluobčanů. Naši zdravotně postižení spoluobčané mají právo žít plnohodnotný život jako každý z nás. To však by nebylo možné bez pomoci moderních informačních a komunikačních prostředků. Z tohoto důvodu vyhlašuje Nadace Vodafone ve spolupráci s BMI sdružením novou cenu Rafael, spojenou s finanční odměnou 300 000 korun. Jméno Rafael je odvozeno od archanděla Rafaela, patrona lékařů i lidí se zdravotním postižením. Jméno Rafael pochází z hebrejštiny a znamená „ Bůh uzdravuje“. Důvodem k udělení ceny Nadace Vodafone Rafael a podpory projektu nejsou nové nápady, ale podpora projektů, které fungují a které se osvědčily.

Kdo může získat cenu Rafael

Podmínkou pro přihlášení se do soutěže o cenu Nadace Vodafone Rafael je využívat ve své neziskové organizaci nebo firmě informační a komunikační technologie, které slouží ke zlepšení kvality života zdravotně postižených lidí. Projekt musí mít minimálně 500 uživatelů a musí fungovat alespoň půl roku. Nadace Vodafone podpoří jeho další rozvoj. Příkladem projektu může být tlumočení do znakového jazyka přes internet pomocí mobilní aplikace. Projektem mohou být také internetové stránky, ovšem pouze takové stránky, kde mají jejich realizátoři zpětnou vazbu od uživatelů.

O udělení ceny Nadace Vodafone Rafael rozhodne porota, ve které bude zasedat Ondřej Zapletal za Nadaci Vodafone, Jaroslav Winter za sdružení BMI, europoslanec p. Zdechovský, šéf laboratoře Nadace Vodafone (cílem laboratoře Nadace Vodafone je vyhodnocovat jednotlivé projekty, minimalizovat jejich náklady a maximalizovat jejich efektivnost) Jan Veselý, odborník v oblasti zrakového postižení Radek Pavlíček. Všichni členové poroty budou mít stejný podíl rozhodování.

Cena Nadace Vodafone Rafael bude udělena na 15. ročníku konference INSPO (konference o internetu a informačních systémech pro osoby se specifickými potřebami) 28.3 2015 v Kongresovém centru v Praze. Zájemci se mohou přihlásit do soutěže o cenu Nadace Vodafone Rafael prostřednictvím webových stránek www.inspo.cz. Uzávěrka přihlášek je 17.2 2015.

Další ocenění

Na15. ročníku konference INSPO budou kromě ceny Nadace Vodafone Rafael udělena další ocenění. Na základě hlasování publika budou oceněny nejlepší přednášky, vítěz získá odměnu 5.000,- Kč. Oceněna bude také nejlepší expozice a dvacet vylosovaných hlasujících z řad návštěvníků dostane flash disk.

Na konferenci budou také vyhlášeny výsledky 11. ročníku literární soutěže na téma Internet a můj handicap. Do této soutěže se může přihlásit každý zdravotně postižený, který rád píše. Úkolem každého soutěžícího je napsat článek na téma, jak mu internet a telefon pomáhá lépe zvládat život s handicapem. Článek má mít maximálně 600 slov, soutěžící mohou zvolit libovolný žánr. Termín uzávěrky je 22.2 2015. O vítězích soutěže rozhodne porota, ve které bude mimo jiné zasedat spisovatelka Ilona Březinová. Vítězové literární soutěže dostanou od Ery finanční odměnu, přičemž první cena je 7.000,- Kč, druhá cena je 5.000,- Kč a třetí cena je 3.000,- Kč. Vítězové literární soutěže získají také video profil, který bude promítán na konferenci INSPO. Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách www.inspo.cz.

Cena Nadace Vodafone Rafael i literární soutěž Internet a můj handicap byly vyhlášeny u příležitosti Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením, který připadá na 3. prosince a který si připomínáme od roku 1981. Cílem Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením je informovat širokou veřejnost o problematice zdravotního postižení i o potřebách lidí se zdravotním postižením a zvyšovat míru jejich integrace do společnosti. Informační a komunikační technologie jsou významnými pomocníky pro dosažení těchto cílů.

Reportáž z konference najdete zde: www.budupomahat.cz/videa/147

Autorka: Evžena Janovská