Tipy na příjemné posezení, které pomáhá

  • 13. 10. 2013
Tipy na příjemné posezení, které pomáhá
Ocitnete-li se na Pankráci anebo na Florenci, můžete zaskočit na kávu, která pomáhá. V Café na půl cesty a restauraci Mlsná kavka je vytvořen prostor pro pracovní a sociální rehabilitaci lidem s krátkodobou zkušeností s duševním onemocněním.

Ocitnete-li se na Pankráci anebo na Florenci, můžete zaskočit na kávu, která pomáhá. V Café na půl cesty a restauraci Mlsná kavka je vytvořen prostor pro pracovní a sociální rehabilitaci lidem s krátkodobou zkušeností s duševním onemocněním.

Café na půl cesty je tréninková kavárna občanského sdružení Green Doors. Nachází se v Centrálním parku Pankrác, blízko stanice metra Pankrác. Café na půl cesty poskytuje nejen pracovní a sociální rehabilitaci duševně nemocným, ale také nabízí příjemné posezení, přátelské prostředí a bohatý kulturní program. V kavárně Café na půl cesty si také můžete pochutnat na kvalitní „smysluplné kávě“ a tak podpořit částkou 15,- Kč pracovní a sociální rehabilitaci duševně nemocných lidí.

Občanské sdružení Green Doors a jeho poslání

Občanské sdružení Green Doors je nestátní  nezisková organizace, jejímž posláním je provozovat psychosociální rehabilitaci pro duševně nemocné lidi, nejčastěji nemocné schizofrenií, a pomáhat jim k návratu do běžného života. Green Doors je zde zejména pro lidi s krátkodobou zkušeností s duševním onemocněním, kteří si chtějí osvojit pracovní a sociální dovednosti a připravit se na běžné zaměstnání. Občanské sdružení Green Doors je členem České unie pro podporované zaměstnávání.

Stručná historie Green Doors

Občanské sdružení Green Doors bylo založeno v roce 1993. Vzniklo z iniciativy pracovníků Denního psychoterapeutického sanatoria nad Ondřejovem, kteří měli potřebu rozšířit zdravotní služby sanatoria o následnou rehabilitační péči. Nezůstalo jen u následné rehabilitační péče, pracovníci sdružení Green Dooes si uvědomili důležitost smysluplné práce jako jednu z podmínek duševního zdraví a dobrého sociálního začlenění a tak vznikl systém pomoci duševně nemocným k jejich návratu do běžného života.

Jak pomáhá Green Doors

Pracovníci občanského sdružení Green Doors jsou si vědomi důležitosti smysluplné práce pro duševní zdraví jedince, věří, že rehabilitace v oblasti zaměstnávání podpoří uzdravení jedince a pomůže mu opustit pomyslný kruh nemocnice – běžný život – ambulance. Smysluplná práce zlepšuje kognitivní funkce, trénuje komunikaci, posiluje sebevědomí, vytváří reálné sebehodnocení, kultivuje soužití s okolím a dává nemocnému pocit naplnění života, seberealizace a příznivě ovlivňuje léčbu. Občanské sdružení Green Doors nabízí duševně nemocným komplexní systém pomoci při uplatnění na trhu práce. K tomu slouží tréninková pracovní místa, kde si klienti pod odborným vedením pracovních terapeutů osvojí nezbytné pracovní i sociální dovednosti potřebné pro výkon zaměstnání. Jedním z tréninkových pracovních míst je kavárna Café na půl cesty. Pro klienty, kteří úspěšně prošli tréninkem, má Green Doors další služby. K nim patří přechodné zaměstnání, podporované zaměstnání, pomoc při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce ve stálém pracovním poměru a sociální poradenství. Cílem přechodného zaměstnávání je ověření pracovních a sociálních dovedností získaných během tréninku v jednom z tréninkových pracovních míst. Přechodné zaměstnávání probíhá na předem dojednaných pracovních místech v nechráněných podmínkách za pravidelné podpory pracovního konzultanta. V přechodném zaměstnávání mají klienti možnost si vyzkoušet běžné zaměstnání „nanečisto“. V přechodném zaměstnávání se mohou klienti uplatnit na těchto pracovních pozicích: obsluha v kavárně, příprava nápojů a jídel a úklid, výroba pečiva, drobné pomocné práce v prodejnách pečiva. Cílem podporovaného zaměstnávání je poskytnout klientovi takovou míru podpory, aby byl schopen si najít a udržet vhodné místo na otevřeném trhu práce. Pracovní konzultant pomáhá nejen při hledání vhodné práce, ale také při jednání se zaměstnavatelem a dle dohody poskytuje i asistenci při zapracování na novém místě.

Několik slov o duševním onemocnění

Informovanost široké veřejnosti usnadňuje a mnohdy i umožňuje duševně nemocným jejich návrat do běžného života, proto společnost Green Doors pořádá osvětové akce pro veřejnost. Klienty občanského sdružení Green Doors jsou duševně nemocní lidé s psychózami a se schizofrenií. Psychózy jsou stavy, při nichž dochází k poruše kontaktu s realitou, nemocný jinak vnímá, myslí a prožívá, a to v takové intenzitě, že nemocný není schopen odlišit, co je a co není skutečné. Schizofrenie patří do psychotických duševních poruch, při schizofrenii nemocní ztrácejí kontakt s realitou, vidí nebo slyší věci, které nejsou skutečné a jednají pod vlivem svých představ, často neobvykle a nepřiměřeně. Schizofrenie začíná nejčastěji během dospívání.  Při schizofrenii dochází k postupným změnám jednotlivce, nemocný ztrácí spojení i kontrolu nad skutečností, viditelně se mění, ztrácí původní zájmy, hůř komunikuje, uzavírá se do svého světa, mluví nesouvisle, nesrozumitelně, experimentuje s drogami, apod. U schizofrenie je akutní fáze, kdy se objevují halucinace, bludy, nesouvislé myšlení, poruchy nálad, poruchy paměti, koncentrace, a klidová fáze, kdy je zdravotní stav stabilizován a nemocný se vrací ke svému běžnému životu.
 

Tip na příjemné posezení – nekuřácká a vegetariánská restaurace Mlsná kavka
Restaurace Mlsná kavka vznikla jako společný projekt občanského sdružení Green Doors a pana Filipa Kavky Smiggelse. Restaurace Mlsná kavka poskytuje klientům Green Doors zaměstnání s možností vyzkoušet si práci s větší mírou samostatnosti. Práce probíhá v běžných pracovních podmínkách bez účasti pracovního terapeuta na směnách. Nekuřácká a vegetariánská restaurace Mlsná kavka nabízí příjemné posezení, kvalitní a chutná vegetariánská jídla, která jsou doplněna kvalitními českými víny a fair trade čaji a kávou.

 

Autorka: Evžena Janovská