Tamjdem – cesty za poznáním i za pomocí druhým

  • 06. 03. 2014
Tamjdem – cesty za poznáním i za pomocí druhým
Chcete se odreagovat od každodenní rutiny, práce, poznat nové lidi a zároveň pomoci druhým? Toto vše vám nabízí spolupráce s obecně prospěšnou společností Tamjdem. S touto organizací máte možnost pomoci nejen různým neziskovým organizacím v naší republice, ale i v zahraničí. Obecně prospěšná společnost pořádá také víkendové akce, na kterých máte možnost si vyzkoušet dobrovolnictví, poznat nové lidi a pomoci druhým. Více informací mi sdělila paní Markéta Votavová z obecně prospěšné společnosti Tamjdem.

Chcete se odreagovat od každodenní rutiny, práce, poznat nové lidi a zároveň pomoci druhým? Toto vše vám nabízí spolupráce s obecně prospěšnou společností Tamjdem. S touto organizací máte možnost pomoci nejen různým neziskovým organizacím v naší republice, ale i v zahraničí. Obecně prospěšná společnost pořádá také víkendové akce, na kterých máte možnost si vyzkoušet dobrovolnictví, poznat nové lidi a pomoci druhým. Více informací mi sdělila paní Markéta Votavová z obecně prospěšné společnosti Tamjdem.

 

1/ Vaše obecně prospěšná společnost nabízí netradiční možnost pomoci neziskovým organizacím i netradiční a smysluplnou možnost využití volného času dobrovolníků. Tento Váš projekt je unikátní. Můžete sdělit, jak tento projekt vznikl?

 

Projekt, který od roku 2013 nazýváme "Víkendovky" a realizujeme v rámci dalších aktivit neziskové organizace jménem Tamjdem, vznikl původně jako samostatný projekt zvaný Tamjdem, a to v roce 2007. Tehdy se Štěpán Zelinger navrátil ze svého projektu evropské dobrovolné služby (EDS) ve Francii s podnikavým plánem přiblížit poutavým způsobem dobrovolnictví české mládeži. 

Do roku  2012 projekt realizovala Duha, sdružení dětí a mládeže v rámci programu Trochujinak. V roce 2013 se pak pojmenování Tamjdem stalo nositelem značky a poslání celé nové organizace, v jejímž rámci kromě Víkendovek realizujeme workcampy, jednodenní aktivity pro dobrovolníky a akce pro dobrovolníky EDS - Čechy i cizince.

 

2/ Jaké podmínky musí splňovat ten, kdo chce spolupracovat s Vámi jako dobrovolník?

 

Tamjdem je příležitostí vyzkoušet si dobrovolnictví různého charakteru, nabízí možnosti prozkoumat neziskové organizace a pomoci jim v jejich smysluplné práci a umožňuje setkávání lidí různých kultur, věků a názorů. Snažíme se, aby každý mohl získat takovou šanci, a tak jedinou podmínkou účasti na akcích je věk, a to 18 let pro Víkendovky a workcampy v zahraničí a 16 let pro workcampy v ČR. 

Účastník dále platí účastnický poplatek a je povinen seznámit se s naplánovanou prací a potřebným vybavením, aby si na akci na farmě nevzal místo gumáků žabky a nečekal opalování se na slunci, zatímco plánujeme skládat dříví.

 

3/ Jsou lidé, kteří z časových nebo jiných důvodů mohou pomoci jako dobrovolníci pouze na jednorázových akcích. Mohou Vás kontaktovat ohledně krátkodobé spolupráce?

 

Všechny naše akce se dají chápat jako jednorázové. Dobrovolníci se můžou účastnit projektů bez omezení, mohou jet jednou i tisíckrát, do organizací, které chtějí poznat, nebo které už navštívili a mají je rádi. Víkendovky jsou méně časově náročné než např. workcampy, které mohou trvat až 14 dní, v ČR i zahraničí. Také typy práce jsou trochu jiné, i když skoro vždy se jedná o manuální, méně či více těžkou fyzickou práci. 

Osobně jsme rádi, když se k nám dobrovolníci vracejí a i když si akci vyzkouší a třeba zjistí, že by jim spíše vyhovovalo být pravidelným dobrovolníkem v nějaké organizaci, např. v místě bydliště apod. 

Díky Tamjdemu mají možnost sami si odpovědět na otázku, co pro ně znamená dobrovolnictví.

 

4/ Jezdíte pomáhat různým neziskovým organizacím v naší republice i v zahraničí. Máte nějaké místo, kam jezdíte pomáhat pravidelně?

 

Jezdíme do různě zaměřených organizací a snažíme se udržet co nejširší nabídku projektů tak, aby se na dobrovolnictví mohli podílet lidé s různými zájmy - od práce se zvířaty, farmaření, opravu památek po integraci lidí s handicapem. 

Nemáme pravidelné projekty, i když do většiny organizací se vracíme, a to někdy i s roční až několikaletou přestávkou. Vždy záleží na povaze práce, se kterou organizace potřebují pomoci a jejích možností hostit skupinu dobrovolníků.

 

5/ Pomáháte např. s rekonstrukcí domu Benediktus - komunitního domu pro handicapované, dobrovolníci, kteří vykonávají manuální práce, jsou zapotřebí. Některé neziskové organizace mohou však potřebovat odbornou pomoc nebo radu, mohou se na Vás obrátit s touto žádostí?

 

Troufám si říci, že v repertoáru našich činností jsme se stali odborníky na skládání dříví, bourání všeho druhu, vyklízení sutě apod. Dobrovolnictví nabízíme jako možnost odreagovat se od každodenní rutiny a práce, potkat nové lidi, vyčistit si hlavu a podílet se na rozvoji smysluplných projektů, na společenské změně...

Je možné, že naši dobrovolníci nabízejí odbornou pomoc organizacím, které díky projektům navštívili a případně naopak. Když se na nás organizace, do kterých jezdíme, obrací s prosbou o odbornou radu, pomáháme, jak je v našich silách, ale spíše odkazujeme na profesionály.

 

6/ Vaše činnost se neobejde bez sponzorů. Jak mohou podpořit Vaši činnost individuální dárci, tj. firmy, podnikatelé, soukromé osoby?

 

Nejvíce nám pomáhají finance, které pak volně podle potřeby různých projektů transformujeme do pytlíků těstovin, rajčatových protlaků a jiných potravin, do dopravy na místo projektu a občas do pracovních rukavic... 

Ohromná lidská síla, kterou projekty Tamjdemu vyprodukují, je však vygenerována mnoha hodinami práce, kterou projektům věnují jejich koordinátoři. Snažíme se, spíše s menšími než většími úspěchy, adekvátně ohodnotit jejich vysoké pracovní nasazení.

V případě pravidelných měsíčních darů i vyšší jednorázové finanční pomoci bychom se, kromě zajištění výše zmíněného, byli schopni oprostit ze závislosti na státních grantech a dále tak rozvíjet projekty Tamjdemu bez omezení.

 

S obecně prospěšnou společností Tamjdem máte možnost zažít neopakovatelné zážitky, poznat nové lidi a také poznat dobrý pocit z pomáhání druhým. Více informací o o.p.s. Tamjdem, o možnostech se zapojit do její činnosti, podpořit činnost této organizace, najdete na webových stránkách www.tamjdem.cz.

 

Autorka: Evžena Janovská