Sympozium krizové psychologie se zaměří na skupiny lidí při katastrofách nejvíce zranitelné

  • 19. 03. 2014
Sympozium krizové psychologie  se zaměří na skupiny lidí při katastrofách nejvíce zranitelné
V pátek 21. března 2014 se v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné uskuteční odborné sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Mezinárodní setkání odborníků z oblasti krizové psychologie bude tematicky zaměřené na pomoc skupinám lidí nejvíce zranitelných psychologickým dopadem katastrof a mimořádných událostí.

 Praha 19. března 2014 

Sympozium krizové psychologie  se zaměří na skupiny lidí při katastrofách nejvíce zranitelné


V pátek 21. března 2014 se v budově Ministerstva vnitra v Praze na Letné uskuteční odborné sympozium Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Mezinárodní setkání odborníků z oblasti krizové psychologie bude tematicky zaměřené na pomoc skupinám lidí nejvíce zranitelných psychologickým dopadem katastrof a mimořádných událostí.

 

Pravidelné setkávání psychologů, kteří se zaměřují na pomoc obětem nehod, živelních katastrof a jiných traumatizujících událostí, se pravidelně uskutečňuje pod hlavičkou Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Letošní sympozium, které si klade za cíl především výměnu nejnovějších poznatků a zkušeností ke zlepšení práce s dětmi, lidmi s postižením a dalšími znevýhodněnými skupinami v kontextu krizí, katastrof a terorismu, proběhne v Praze na půdě Ministerstva vnitra.

 

Se svými prezentacemi dotýkajícími se například problematiky dětí s posttraumatickou stresovou poruchou, psychologie obětí teroristických činů nebo psychologické pomoci neslyšícím či nevidomým obětem katastrof vystoupí přední čeští i zahraniční odborníci, mezi jinými Magda Rooze, MA, (Nizozemí), Prof. Dr. William Yule (Velká Británie), Prof. Dr. Nuray Karanci (Turecko) nebo PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

 

Sympozium je přístupné pro novináře na základě akreditace, žádosti prosím zasílejte do čtvrtka 20. března 2014 do 16.00 hod. na adresu bretislav.oliva@mvcr.cz. Jednacím jazykem je angličtina,na místě bude možné domluvit individuální rozhovory s jednotlivými účastníky.

 

Více zde: