Streetwork ve Varech. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech letos podpoří sociální práci s dětmi a mládeží

  • 20. 08. 2021
Streetwork ve Varech. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech letos podpoří sociální práci s dětmi a mládeží

Praha/Karlovy Vary, 20. 8. 2021 – Po dobu deseti festivalových dní nízkoprahové kluby pro děti a mládež z různých koutů republiky představí návštěvníkům MFF Karlovy Vary streetwork. Ve volném překladu „práce na ulici“ není jen o výměně jehel, Česká asociace streetwork ve spolupráci s Nadací Sirius festivalové veřejnosti v rámci tematické sekce Lidé odvedle přiblíží svět sociální práce s dětmi a teenagery. Streetworkery najdete ve stanu naproti hotelu Thermal.

„V kontextu filmů sekce Lidé odvedle, kterou už popáté karlovarský festival ve spolupráci s Nadací Sirius v rámci programu pořádá, si budeme povídat o potřebách dětí a o tom, co se stane, pokud je neumíme naplnit. Ale také třeba o tom, jak ohrožené děti vyhledávat a kde mohou vyhledat pomoc,“ přibližuje tematický doprovodný program, který budou moci návštěvníci okusit v rámci filmové sekce Lidé odvedle Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork.
Festival se také rozhodl podpořit projekt streetworkerů proti předsudkům a mentálnímu nastavení společnosti vůči sociálnímu vyloučení a sociální práci ČAS OD ČASU. Jeho kreativní autor, marketingový specialista Dominik Hrodek, jej představí v rámci moderované diskuze v sobotu 21. srpna. O streetworku doma i v zahraničí pohovoří v nadcházející debatě ředitelka Zikmundová o den později, v neděli 22. srpna. V pátek 27. srpna promluví o potřebách dětí a jejich právu na dětství a podporu dospělých uznávaná odbornice, předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte, Klára Laurenčíková.
„Podporu kreativního průmyslu společenským tématům vnímáme jako zásadní pro změnu v pohledu společnosti na sociální vyloučení. Velice si proto této příležitosti ‚streetworku ve Varech‘ vážíme,“ uvádí Dominik Hrodek, který s terénními pracovníky spolupracuje na destigmatizačních kampaních už několik let. Streetworkeři doplní filmový program Nadace Sirius, která se letos tematicky zaměřuje na děti nacházející se v tíživé životní situaci. Terénní práce s dětmi je jednou z možností, jak těmto dětem pomoci. Nízkoprahové kluby budou mít připravený program i pro rodiče, učitele a nejmenší účastníky festivalu.
﹡﹡﹡
Doprovodný program KVIFF ve stanu Lidé odvedle na začátku Smetanových sadů a ulice T.G. Masaryka připravily Nadace Sirius a Česká asociace streetwork. Stan bude otevřený každý den od 10.00 do 19.00 hodin a návštěvníci se v něm mohou dozvědět více o službách, které ohroženým dětem pomáhají. Součástí programu budou besedy o sociální práci, praktické rady pro rodiče i učitele a informace o fungování nízkoprahových klubů pro děti a mládež. www.kviff.com/cs/program/doprovodny-program
﹡﹡﹡
Filmy zařazené do sekce Lidé odvedle: Zloději (Japonsko 2018), Děvčátko (Francie 2020), Ochranná ruka (Turecko, Rumunsko 2021), Léto 1993 (Španělsko 2017) a Kafarnaum (Libanon, Francie, USA 2018).
﹡﹡﹡
Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako jdidoklubu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo nově casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.
﹡﹡﹡
Nízkoprahové kluby nabízejí prostor a poradenství pro děti a dospívající, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, se kterou si neumí poradit sami. Nízkoprahová zařízení jsou registrovanou sociální službou a veškeré služby jsou poskytovány dětem a teenagerům zdarma. Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 247.
﹡﹡﹡
Nízkoprahová zařízení, která se představí v rámci doprovodného programu KVIFF:
KLÍDEK – Prostor Pro, www.prostorpro.cz/programy-a-aktivity/nzdm-klidek
NZDM Modrý pomeranč – Salinger, www.salinger.cz/nzdm-modry-pomeranc
Nízkoprahový klub Likusák – Ratolest Brno, www.ratolest.cz/nizkoprahovy-klub-likusak
HOPO – Neposeda, www.neposeda.org/program/nzdm
Klub Beztíže – DDM Praha 3 - Ulita, www.facebook.com/beztizepraha
Nízkoprahový klub Pacifik – Komunitní centrum MOTÝLEK, www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku