Stop diabetické slepotě

  • 06. 02. 2018
Stop diabetické slepotě

Zrak je nejen jedním ze smyslů, zrak je součástí našeho života. Jeho cenu si začneme často uvědomovat až tehdy, když ho ztrácíme. O zrak nás může připravit i diabetes 2. typu, zákeřné onemocnění, jehož příčinou je nezdravý životní styl a obezita. Co dělat, aby nás diabetes nepřipravil o zrak? Odpověď na tuto otázku dává projekt „Stop diabetické slepotě“, jehož autorem je nadační fond Dar zraku. Dne 20. 11 2017 uspořádal v kině Evald v Praze 1 přednášku věnovanou prevenci diabetu 2. typu.

Co je diabetická slepota
Častou a známou příčinou ztráty zraku je glaukom, lidově nazývaný zelený zákal. Bohužel mnozí lidé si neuvědomují, že je o zrak může připravit i diabetes 2. typu. Toto onemocnění samo o sobě sice o zrak nikoho nepřipravilo, avšak jeho komplikace, nazývaná diabetická retinopatie ano.
Diabetik, který dodržuje zásady diabetické diety a další doporučená pravidla, jako je například dostatek pohybu, pravidelné měření glykémie (hladiny glukózy v krvi) glukometrem, může žít stejně kvalitní život, jako jeho zdraví spoluobčané.
Problém nastává v případě, že diabetik vůbec nedodržuje ani dietu ani další doporučené zásady. MUDr. Miroslav Weith hovořil o významu pravidelného měření krevního tlaku a glykémie (hladiny glukózy v krvi), jako o důležitých zásadách léčby diabetu. Mnoho lidí netuší, že patří mezi diabetiky. Diabetes je u nich odhalen v lepším případě během lékařského vyšetření, v tom horším, přítomností některé z komplikací diabetu.
Jednou z nich, a to častou, je právě diabetická retinopatie, výstižně nazývané diabetická slepota, která postihuje zhruba 23 % diabetiků. Jedná se o poškození oční sítnice vlivem diabetu, která své oběti postupně připravuje o zrak. Pokud není včas léčená, končí úplnou ztrátou zraku.
Jak poznat a léčit diabetickou retinopatii
Diabetická retinopatie začíná postupným ucpáváním drobných žilek v oku a následnou poruchou prokrvení sítnice. Cévy v sítnici mohou rovněž přestávat těsnit, čímž z nich začne vytékat tekutina, která způsobí otok sítnice. Obojí vede ke zhoršení zraku.
Oko reaguje na tuto situaci růstem nových cév s cílem odstranit zmíněné poruchy. Nově vzniklé cévy jsou však nekvalitní, praskají a mohou způsobit odchlípnutí sítnice. Nemocný pocítí příznaky až tehdy, kdy už je jeho zrak z velké části nevratně poškozen. Diabetickou retinopatii může odhalit pouze pravidelná návštěva očního lékaře.
MUDr. Miroslav Weith hovořil o tom, jak odhalit diabetickou retinopatii i o možnostech její léčby. Na preventivní prohlídce zraku čeká diabetika vyšetření ostrosti zraku. Potom přijde ke slovu vyšetření přední části oka pomocí štěrbinové lampy. Podrobné informace o stavu oka, o jeho vnitřních strukturách poskytne vyšetření na OCT (optická koherentní tomografie). Pokud má lékař podezření na přítomnost diabetické retinopatie, provede fluorescenční angiografii, která vyvrátí nebo potvrdí podezření.
Včasné odhalení a léčba diabetické retinopatie zabrání dalšímu poškození zraku. Nemocným jsou podávány léky, které brání tvorbě nových cév v sítnici a léky, které odstraňují otok sítnice. Používá se i fotodynamická terapie (terapie světelnou oční maskou). V pokročilých stádiích nemoci přichází ke slovu chirurgická léčba v podobě virektomie (odstranění sklivce pomocí laseru). Virektomie nezlepší zrak, pouze zpomaluje proběh diabetické retinopatie.
V přednášce nechyběla ani ukázka fotografií diabetické retinopatie a jejich popisů.
Jíme zdravě každý den
Zdravá výživa je důležitá pro každého z nás. Snižuje riziko, že nás postihne některá z civilizačních chorob. Častou civilizační nemocí je diabetes 2. typu. Diabetes 1. typu nepatří mezi civilizační choroby. Jeho příčinou je málo funkční či nefunkční část slinivky břišní, která je zodpovědná za produkci inzulínu. Nemocný si musí do konce svého života aplikovat inzulín. Tento typ diabetu nezávisí na životním stylu nemocného.
V naší republice je registrováno 750 000 diabetiků a každým rokem přibývá zhruba 50 000 dalších lidí s tímto onemocněním. Většinu diabetiků tvoří diabetici 2. typu, tedy lidé, kteří si svým nezdravým způsobem života vykoledovali toto onemocnění.
Na rozdíl od diabetu 1. typu, můžeme diabetu 2. typu předejít správnou skladbou stravy a dostatkem pravidelného pohybu. Není náhoda, že se diabetická dieta velmi podobá zdravé výživě. O tom, jak by měla vypadat zdravá výživa, hovořila MUDr. Pavlína Kroužková.
Strava by měla být pravidelná a měla by obsahovat dostatek všech potřebných látek pro správné fungování těla. Neměli bychom zapomínat na zdroje vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Naopak bychom měli zapomenout na nadbytek sacharidů, a to nejen těch jednoduchých a samozřejmě i na nadbytek tuků. Obojí spolu s nedostatkem pohybu vede k obezitě a ke zvýšenému riziku vzniku diabetu 2. typu.
Jak má vypadat správná skladba stravy? Odpověď nám dá potravinová pyramida, kterou představila MUDr. Pavlína Kroužková
Základnu pyramidy, tedy to, čeho by mělo naše tělo dostávat nejvíce, tvoří voda. Nad ní je umístěna zelenina a menší množství ovoce, po ní následují obiloviny a luštěniny, zdroje polysacharidů. Nad nimi se nachází mléko, mléčné výrobky a vejce, následují tuky, maso a ryby. Na vrcholu pyramidy najdeme potraviny, bez kterých se můžeme obejít a kterých bychom měli jíst co nejméně.
Přestože je ovoce umístěno hned nad základnou pyramidy, spolu se zeleninou, měli bychom ho jíst méně. To se týká zejména ovoce s vyšším množstvím sacharidů. MUDr. Kroužková představila dalšího pomocníka ve skladbě stravy, kterým je glykemický index (rychlost, za jakou dobu stoupne hladina glukózy v krvi a za jakou dobu opět klesne). Prudký vzestup hladiny glukózy v krvi a následný její prudký pokles znamená výkyvy glykemie a vysoké riziko vzniku obezity a diabetu 2. typu.
MUDr. Kroužková rovněž hovořila o nutnosti omezit solení i o významu jednotlivých vitamínů a minerálních látek pro naše tělo a tím i pro naše zdraví.
Několik slov o nadačním fondu Dar zraku
Nadační fond Dar zraku se věnuje osvětě v oblasti zraku a prevenci nemocí, které postihují zrak. Jedním z jeho projektů je projekt „Stop diabetické slepotě“, jehož cílem je upozornit na stále se zvyšující počet diabetiků a tím i lidí, které postihne diabetická retinopatie, nemoc, která může diabetiky připravit o zrak.
Dar zraku pořádá přednášky, ve kterých seznamuje lidi s rizikem vzniku diabetu, jak mu předejít a samozřejmě i s komplikací diabetu, která ničí zrak, s diabetickou retinopatií.
Více informací o nadačním fondu Dar zraku i o možnostech, jak přispět na jeho činnost najdete na webových stránkách https://www.darzraku.cz/.
Autorka: Evžena Janovská