Stáže pro zdravotně postižené studenty - tisková zpráva Ministerstva vnitra

  • 02. 08. 2013
Stáže pro zdravotně postižené studenty - tisková zpráva Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra ČR se zapojilo do projektu „Pracovní místa pro zdravotně postižené“, který realizuje Metropolitní univerzita v Praze spolu s Nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První tři zdravotně postižení posluchači vysokých škol nastoupili na svá místa ve čtvrtek 1. srpna 2013, další trojice přibude v září.

 

Ministerstvo vnitra ČR se zapojilo do projektu „Pracovní místa pro zdravotně postižené“, který realizuje Metropolitní univerzita v Praze spolu s  Nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita v období od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014.

.

Svým vstupem do projektu umožní Ministerstvo vnitra získat odbornou praxi deseti zdravotně postiženým posluchačům vysokých škol. První tři nastoupili na svá místa ve čtvrtek 1. srpna 2013, další trojice přibude v září.

 

Studenti budou zařazeni na různé pracovní pozice podle oboru studia nebo již získané praxe. Minimální délka odborné stáže je pět měsíců, v jejichž průběhu odpracují alespoň 80 hodin.

 

Ministerstvo vnitra zajistí pro každého studenta mentora, který bude jeho osobním koučem. „Absolventi vysokých škol mají v současné době obecně velké obtíže najít pracovní uplatnění a pro zdravotně postižené to platí tím více. Státní správa by měla jít v tomto směru příkladem, proto jsme se rozhodli nabídnout postiženým studentům možnost pětiměsíčních stáží na našem ministerstvu. Jsme si jisti, že tato zkušenost bude přínosná i pro naše zaměstnance.  Je to jeden ze způsobů, jak aktivně bojovat proti předsudkům a stereotypům, které se váží na osoby s handicapem,“ říká Anna Doležalová, ředitelka odboru personálního Ministerstva vnitra, který je iniciátorem a organizátorem stáží.

 

Vedení Ministerstva vnitra je přesvědčeno o tom, že stáže zdravotně postižených studentů přinesou ostatním zaměstnancům poznání, že zdravotně postižený člověk má stejné pracovní schopnosti jako zaměstnanci bez postižení, a nevylučuje, že se po skončení stáže ministerstvo dohodne s některými studenty na další spolupráci.

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

Více zde