Staň se vedoucím teenage workcampu v ČR

  • 24. 04. 2016
Staň se vedoucím teenage workcampu v ČR
Baví tě práce s mládeží 15-17 let? Organizuješ tábory nebo vedeš volnočasové kroužky? Propoj zkušenosti z táborů a z účasti na workcampech a staň se hlavní/m vedoucí/m teenage workcampu INEX-SDA!

Baví tě práce s mládeží 15-17 let? Organizuješ tábory nebo vedeš volnočasové kroužky? Propoj zkušenosti z táborů a z účasti na workcampech a staň se hlavní/m vedoucí/m teenage workcampu INEX-SDA! V sezóně 2016 organizujeme 2 workcampy pro teenagery:
Teens in green world (10.7.-23.7.2016)
Volunteering in Kysice (24.8.-4.9.2016)
Hledáme tedy 2 hlavní vedoucí. Hlavní vedoucí bude z důvodu větší zodpovědnosti ve vztahu k nezletilým účastníkům i z důvodu vyšších nároků na kvalifikaci a přípravu projektu finančně ohodnocen. Přihlašovat se můžeš na projekty.cr@inexsda.cz až do 2. 5. 2016.
INEX-SDA pořádá v ČR již od r. 1991 každoročně přes tři desítky workcampů po celé ČR ve spolupráci s místními neziskovkami či obcemi. Workcampy v ČR jsou tradičně určeny pouze pro účastníky starší 18 let. V sezóně 2016 připravujeme ve spolupráci s obcí Kyšice a organizací Čmelák – Společnost přátel přírody 2 workcampy pro skupinu dobrovolníků ze zahraničí ve věku 15-17 let.
Bližší informace a náplň práce na https://www.inexsda.cz/cs/novinka/teen-workamp-vedouci.