Srdcerváči podpořili osm zajímavých projektů

  • 29. 04. 2015
Srdcerváči podpořili osm zajímavých projektů
Více než 400 tisíc korun rozdělených v grantové výzvě na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. To je výborný, ale nikoli jediný z řady pozitivních výsledků, kterých dosáhl druhý ročník originální fundraisingové kampaně Srdcerváči.

Více než 400 tisíc korun rozdělených v grantové výzvě na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením. To je výborný, ale nikoli jediný z řady pozitivních výsledků, kterých dosáhl druhý ročník originální fundraisingové kampaně Srdcerváči. Celkem osm společností si převzalo symbolické šeky na slavnostním zakončení v Clarion Congress Hotel Prague, který je jedním z partnerů projektu.

„Jsem moc ráda, že celková bilance je ‚v plusu‘ nejen po stránce finanční, ale zejména v oblasti, která je pro nás klíčová – tedy hledání nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením,“ řekla Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), který Srdcerváče organizuje. A jako příklad hned dokládá šestici mladých vysokoškoláků a absolventů, kteří se v roce 2014 stali tvářemi projektu. „Nové uplatnění získalo pět z nich, šestý, který ještě studuje, aktuálně jedná s potenciálním zaměstnavatelem,“ vypočítala Hana Potměšilová. Srdcerváči tak pracují například v Nestlé či Všeobecné zdravotní pojišťovně.
V grantové výzvě vyhlášené na podzim se sešlo 19 žádostí, z nichž 8 získalo celkem 410 tisíc korun. „Rozhodování bylo letos velmi těžké, doručené projekty byly opravdu kvalitně zpracované,“ uvedl Milan Jasný, který v grantové komisi jako generální ředitel zastupoval dalšího z partnerů Srdcerváčů firmu LMC, s.r.o. provozovatele portálů jobs.cz a prace.cz.

Srdcerváči jsou fundraisingovou kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - NFOZP. Výtěžek je věnován na podporu nových pracovních příležitostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. Jako protihodnotu za finanční příspěvek si každý dárce může z online katalogu vybrat nevšední dárek či zážitek, který nelze běžně koupi.

Více najdete zde: www.nfozp.cz/bulletin/2015-09/index.html