Spustili jsme sběr podpory Dne konce dluhů

  • 02. 05. 2018
Spustili jsme sběr podpory Dne konce dluhů

Od dnešních dnů mají možnost podpořit Den konce dluhů všichni, kdo chtějí mít v Brně jarmark finanční a právní gramotnosti.

Od dnešních dnů mají možnost podpořit Den konce dluhů všichni, kdo chtějí mít v Brně jarmark finanční a právní gramotnosti.

Na vybraných sběrných místech jsou k dispozici Archy podpory Dne konce dluhů i s kompletní specifikací projektu.

Arch podpory slouží pro navázání komunikace mezi organizátory projektu DeKod a potencionálními podporovateli a zároveň jako podklad pro jednání s příslušnými organizacemi a úřady za realizací projektu.

Pro zaneprázdněné je pak k dispozici formulář podpory DeKodu umístěn na stránkách Nadklamu.

Krom prohlášení podpory arch i formulář obsahují možnost volby pro jednotlivce i organizace, působící v sociální oblasti nebo zainteresované v zaměření Dne konce dluhů, v zapojení se do koordinačně-realizačního týmu nebo v kooperační činnosti.

Den konce dluhů, zkráceně DeKod, je realizačně plánován k Mezinárodnímu dni OSN za odstranění chudoby. S ohledem k časovému harmonogramu realizace projektu je nejbližší Den konce dluhů plánován na čtvrtek 17. října roku 2019.

Věřme, že tak jak DeKod vychází, slunce nám všem bude přát po celé dny a zahřeje nás dobrým pocitem z úspěšné akce.