Spuštění nového projektu Spolumat

  • 25. 10. 2013
Spuštění nového projektu Spolumat
V rámci akce Týden pro inkluzi, která se koná 4. – 10. listopadu 2013, bude slavnostně odstartován projekt Spolumat, jehož cílem je propojení lidí s různým znevýhodněním, kteří chtějí jít na kulturní nebo sportovní akce, ale nemohou na ně jít sami, s lidmi, kteří jdou na tyto akce a jsou ochotni vzít někoho s sebou.

V rámci akce Týden pro inkluzi, která se koná 4. – 10. listopadu 2013, bude slavnostně odstartován projekt Spolumat, jehož cílem je propojení lidí s různým znevýhodněním, kteří chtějí jít na kulturní nebo sportovní akce, ale nemohou na ně jít sami, s lidmi, kteří jdou na tyto akce a jsou ochotni vzít někoho s sebou. 

 
Projekt Spolumat
 

Projekt Spolumat je dílem neformálního sdružení nadšených lidí, kteří chtějí pomoci našim zdravotně postiženým spoluobčanům žít plnohodnotný život. K plnohodnotnému životu patří také návštěva kulturních a sportovních akcí, což pro některé naše zdravotně znevýhodněné spoluobčany může být neřešitelný problém. Nemají ve svém okolí nikoho, kdo by sdílel jejich zájmy, sami nemohou vyrazit na akci a placená asistentská služba je pro ně příliš drahá. Proto vznikl projekt Spolumat, který je tvořen webovými stránkami www.spolumat.cz, na které je možné vkládat různé kulturní a sportovní akce a zároveň nabídky a poptávky doprovodu na ně. Vkládat kulturní, sportovní akce a zároveň nabídky nebo poptávky, může každý občan starší 18 let. Projekt Spolumat je zdarma, motivací k zapojení se do tohoto projektu vkládáním nabídek doprovodů je sdílení společných zájmů a ochota pomoci druhým. Jedním z hlavních tvůrců projektu Spolumat je Marek Baxa, který se kromě rozvoje projektu Spolumat podílí na dalších aktivitách, hlavně ve skautském hnutí. Více informací o projektu Spolumat se můžete dozvědět na webových stránkách www.spolumat.cz nebo na webových stránkách občanského sdružení PROSAZ www.prosaz.cz.

 

Občanské sdružení PROSAZpropagátor projektu Spolumat

 

Občanské sdružení PROSAZ informuje na svých webových stránkách o zahájení projektu Spolumat. Hlavní činností tohoto občanského sdružení je zdravotní a sociální péče o naše postižené spoluobčany. Občanské sdružení PROSAZ poskytuje zdravotně postiženým lidem nejen osobní asistenci, pečovatelskou službu, domácí péči, ale také sociální rehabilitaci, provozuje chráněné dílny, pořádá kulturní a sportovní akce. Sdružuje zdravotně postižené lidi z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným způsobem trávení volného času. Více informací o tomto občanském sdružení a jeho činnostech se můžete dozvědět na webových stránkách www.prosaz.cz.

 
Akce Týden pro inkluzi
 

Inkluze znamená spojení, začlenění do nějakého celku, inkluze je posláním občanského sdružení Rytmus, který je spolu se sdružením Člověk v tísni pořadatelem akce Týden pro inkluzi, která se uskuteční 4. – 10 listopadu 2013. Posláním občanského sdružení Rytmus je umožnit znevýhodněním lidem aktivně se začleňovat do běžného prostředí, v mateřské škole, ve škole, v práci, v místě bydliště. Cílem akce Týden pro inkluzi je začlenění hlavně handicapovaných dětí a mladých lidí do běžného prostředí a jejich vzájemná spolupráce. Do akce Týden pro inkluzi jsou zapojeny mateřské školy, základní a střední školy, občanská sdružení, veřejné instituce, zájmové organizace. V rámci této akce bude také představen nový projekt Spolumat, jehož smyslem je sdílení společných zájmů zdravotně postižených lidí a lidí, kteří jsou ochotni je vzít s sebou na kulturní nebo sportovní akci. Týden pro inkluzi nabízí tři možné formy spolupráce, ze kterých si lze vybrat. Jedná se o dílnu pro celou třídu nebo skupinu žáků, vytvoření Kruhu přátel a o přímou podporu začleňování ve škole a ve třídě. V dílně pro třídu nebo skupinu žáků pracují ve skupinách zdraví žáci se svými handicapovanými spolužáky, pod vedením lektora se učí vzájemné komunikaci, vzájemnému respektu a vzájemné spolupráci. Jednou ze strategií podpory inkluze dětí s postižením do běžných škol je Kruh přátel, který je složen ze spolužáků, učitelů, a dalších osob, kteří mohou a chtějí pomoci při řešení obtížných situací spolužáka. Kruh přátel podporuje každého žáka s postižením v učení, chování, začleňování se do kolektivu. V rámci Týdne pro inkluzi mohou školy např. pořádat společnou výtvarnou, hudební, divadelní činnost nebo společný výlet. Zájmové organizace mohou např. pozvat děti s postižením na své schůzky např. do skautského oddílu nebo do zájmového kroužku. Je mnoho možností jak přispět k začleňování zdravotně postižených do běžného kolektivu. Více informací o této akci lze najít na webových stránkách www.tydenproinkluzi.cz a na webových stránkách jeho organizátora, www.rytmus.cz.

 
Autorka: Evžena Janovská