Spoluškola: Nová e-kniha "Průvodce zoufalého rodiče aneb Jak hájit práva dětí ve vzdělávání" pomůže rodičům dětí ohrožených školním neúspěchem

  • 12. 04. 2024
Spoluškola: Nová e-kniha

Praha, 11. dubna 2024 – Spoluškola, nevládní organizace poskytující bezplatné právní poradenství rodičům v oblasti školského práva, představuje novou e-knihu s názvem "Průvodce zoufalého rodiče aneb Jak hájit práva dětí ve vzdělávání“. Kniha, určená rodičům dětí (nejen) se vzdělávacím znevýhodněním, bude od dnešního dne zdarma ke stažení na webové stránce www.zoufalyrodic.cz

Věděli jste, že….

● až 130 000 dětí na základních školách potřebuje nějakou podporu ve vzdělávání?

● desetina dětí se vzdělávacím znevýhodněním zažila nějakou formu nátlaku či omezení, že je třeba nevzali na výlet, školu v přírodě či do družiny?

● pětina rodičů dětí se vzdělávacím znevýhodněním se setkala s návrhem na změnu školy či třídy?

E-knížka je určená všem rodičům, kteří si nejsou jistí, zda škola, školské poradenské zařízení nebo třeba zřizovatel postupují vůči jejich dítěti správně, nebo se při vzdělávání potýkají s nějakým omezením, tlakem na změnu školy, nedostatečnou podporou či neplněním podpůrných opatření. „Naše knížka vám vysvětlí základní práva i povinnosti, které ve vztahu ke škole máte. Dozvíte se v ní, jak postupovat v případě zápisů, odkladů školní docházky nebo při vzdělávání dětí, které potřebují ve škole individuální podporu. Díky tomu můžete lépe reagovat na potřeby vašich dětí a snáze komunikovat se školou při řešení situace vašeho dítěte,“ uvádí Iva Janská, ředitelka organizace Spoluškola. Dá vám návod jak postupovat v problémových situacích a také informace, kam se můžete obrátit, pokud informace nestačí. Průvodce zoufalého rodiče vytvořila organizace Spoluškola, z.s., která v rámci své bezplatné právní poradny v oblasti školského práva za svou existenci od roku 2015 pomohla již stovkám rodičů.

Bezplatná právní poradna

Poradna Spoluškoly pomáhá rodičům lépe se orientovat v jejich právech i povinnostech ve vzdělávání. Obrací se na ni rodiče, kteří řeší složité situace svých dětí, které potřebují vzdělávací podporu. Nejčastějšími problémy jsou: nátlak na změnu školy, nedostatečná podpora či neplnění podpůrných opatření nebo například různá omezení na školních výletech, v družině a další. Jedním z nich je i nadaný Adam s Aspergerovým syndromem, který byl kvůli svému náročnému chování vyčleňován z výuky a téměř rok strávil nedobrovolně v domácím vzdělávání. Nakonec se Adama podařilo dostat zpět do školy a upravit jeho podpůrná opatření tak, že se mu podařilo úspěšně zvládnout i přijímací zkoušky na vysněnou střední školu. Celý příběh Adama si můžete přečíst zde.

O Spoluškola, z. s.:

Vracíme dětem radost ze školy. Hledáme souhru mezi školou a rodiči. Pomáháme dětem zvládat překážky na cestě za kvalitním vzděláním. Znamená to sebevědomější děti, spokojenější rodiče a odolnější společnost. Spoluškola, z. s., se zasazuje o to, aby všechny děti, bez ohledu na jejich životní situaci nebo vzdělávací potřeby, měly příležitost plně rozvinout svůj vzdělávací potenciál a tím zvýšit své šance na úspěšný a spokojený život v rámci většinové společnosti. Mezi hlavní aktivity Spoluškoly patří poskytování bezplatného právního poradenství rodičům dětí s vzdělávacími potřebami, pořádání seminářů a distribuce vzdělávacích a informačních materiálů. Organizace se také věnuje advokační činností v oblasti vzdělávání.