Spolu, z. s. rozšiřuje kapacitu bezplatné právní poradny pro rodiče dětí s potřebou podpory ve vzdělávání

  • 01. 06. 2023
Spolu, z. s. rozšiřuje kapacitu bezplatné právní poradny pro rodiče dětí s potřebou podpory ve vzdělávání

Praha, 1.června 2023 - Spolu, z. s. organizace, která se zabývá začleňováním dětí s potřebou vzdělávací podpory ve školách, posiluje svou bezplatnou právní online poradnu. K Veronice Doležilové, která se právem na vzdělání zabývá celou svou kariéru, přibyly právničky Marta Ptáčková a Slávka Kopačková. Poradna tak nyní může vyhovět většímu počtu rodičů s dotazy ohledně vzdělávání jejich dětí. Cílem poradny je pomoci rodičům lépe se orientovat v jejich právech, ale i povinnostech ve vzdělávání.

“Podle analýzy PAQ Research považují dvě třetiny rodičů informaci v jejich Doporučení od PPP/SPC o možnosti, aby se dítě vzdělávalo ve speciálním školství za závaznou, tedy že mají dítě přihlásit do školy pro děti se zdravotními handicapy. Více než 85 % z nich výslovně uvedlo, že tuto informaci dostali ve školách, školkách a školských poradenských zařízeních. I toto jsou problémy, které pomáháme rodičům řešit. Tedy že jsou to oni, kdo rozhodují, do jaké školy podají přihlášku a do které školy dítě po přijetí nakonec skutečně nastoupí. Pro rodiče je to lidsky často těžké, protože musejí vystoupit z davu a chránit práva svého dítěte, a to i navzdory odsudků ze strany okolí. A za to mají můj obrovský respekt, “ komentuje Veronika Doležilová, právnička Spolu, z. s.

● Potřebuje vaše dítě pomoc ve škole, protože nezvládá výuku?

● Potřebujete se poradit o vzdělávání vašeho dítěte, nebo vás obecně zajímají práva a povinnosti dětí/rodičů ve vzdělávání?

● Má vaše dítě dys, ADHD, fyzické či mentální postižení nebo jakékoliv jiné (vzdělávací) znevýhodnění?

Své dotazy mohou rodiče posílat do bezplatné právní poradny Spolu, z. s., stačí napsat na email poradna@spoluskola.cz. Na uvedeném emailu se jejich dotazům budou věnovat zkušené právničky:

Mgr. Veronika Doležilová působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s několika nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, kde publikuje v periodicích zaměřených na školství.

Mgr. Marta Ptáčková působí jako samostatná advokátka, přičemž se specializuje na rodinné, občanské a trestní právo. Dříve pracovala v občanské poradně, kde se na ni obraceli lidé hledající poradenství v oblasti práva. Školská legislativa je její srdeční záležitostí.

Mgr. Slávka Kopačková pracuje jako právník v oblasti veřejné správy. Zároveň působí jako šéfredaktorka dvouměsíčníku Samospráva v právu. Také spolupracuje se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) a působí jako lektorka. Její zkušenosti zahrnují i poradenskou činnost, kdy mnoho let poskytovala právní podporu např. i základním a mateřským školám.

Poradna za svou existenci od roku 2015 pomohla již stovkám rodičů, resp. dětí. Jedním z nich je i patnáctiletý Adam s Aspergerovým syndromem, který byl kvůli svému náročnému chování vyčleňován z výuky a strávil téměř rok nedobrovolně v domácím vzdělávání. Nakonec se podařilo chlapce umístit zpět do školy a upravit jeho podpůrná opatření tak, že se mu začalo dařit. Celou situaci pomáhala rodičům řešit právě poradna Spolu, z. s. Celý příběh si můžete přečíst zde. Dalším příkladem je příběh Michala s těžkým postižením, který navštěvoval speciální základní školu. Škola v souvislosti s omezením podpůrných opatření ve speciálních školách od ledna 2020 odmítla chlapci poskytovat i podporu, na kterou měl nadále nárok. I zde pomáhala poradna Spolu po celou dobu řešit problémy chlapce i jeho rodičů. Celý příběh najdete zde.

„Ve Spolu věříme nejen ve společné vzdělávání, ale v otevřenou a inkluzivní společnost jako takovou. Společně s rodiči usilujeme o to, aby měly všechny děti možnost dosáhnout svého vzdělávacího maxima, a to bez ohledu na to, jestli se vzdělávají v běžné nebo speciální škole. A aby se vůči nim postupovalo podle nastavených pravidel. Tedy aby dostaly potřebnou podporu, na kterou mají ze zákona nárok, namísto toho, aby si je školy mezi sebou přehazovaly jako horký brambor,“ uvádí Iva Janská, předsedkyně Spolu, z. s.