Spolu do zaměstnání - projekt, který pomáhá již druhým rokem

  • 25. 02. 2014
Spolu do zaměstnání - projekt, který pomáhá již druhým rokem
Projekt je určen pro mladé od 17 do 26 let, kteří po odchodu z dětského domova, diagnostického či výchovného ústavu hledají práci na území Hlavního města Prahy.

Občanské sdružení Letní dům pracuje s dětmi a mladými lidmi z dětských domovů už více než 15 let.

Již druhým rokem nabízíme v rámci projektu Spolu do zaměstnání mladým lidem se zkušeností z ústavní výchovy podporu při hledání zaměstnání.

Projekt je určen pro mladé od 17 do 26 let, kteří po odchodu z dětského domova, diagnostického či výchovného ústavu hledají práci na území Hlavního města Prahy.

V průběhu uplynulého roku jsme na základě důkladné profesní diagnostiky a na základě cílené spolupráce se zaměstnavateli pomohli téměř dvěma desítkám klientů nalézt uplatnění na trhu práce. Další klienti si díky projektu prostřednictvím vzdělávacích aktivit zvýšili svou kvalifikaci, či získali na pracovním trhu jiné cenné zkušenosti.

Každé dva týdny se účastníci projektu setkávají v rámci Job skupiny, odkud si odnáší především praktické dovednosti, mají také možnost navázat kontakty s vrstevníky v podobné životní situaci.

Důležitou součástí projektu je vytváření sítě spolupracujících zaměstnavatelů. Z našich silných spoluhráčů, kteří jsou dlouhodobě nakloněni našim aktivitám a vychází vstříc potřebám našich klientů bychom rádi jmenovali například firmy Sodexo, Office Depot, AmRest, Tchibo, Coffeebreak, W Logistics, MŠ Bambino, ČSAD holding (hotel Florenc), Český Aeroholding a řada dalších.

V rámci projektu poskytujeme každému klientovi:

-          pracovní a sociální poradenství

-          podrobnou profesní diagnostiku spojenou s vytipováním vhodného pracovního místa

-          asistenci při samotném hledání práce či brigády, případné vyjednání pracovního místa u vhodného spolupracujícího zaměstnavatele

Některým klientům podle identifikovaných potřeb pak můžeme také zajistit:

-          zvýšení kvalifikace formou kurzu nebo školení

-          možnost přispívat po dobu 3 měsíců zaměstnavateli na mzdu

-          přímou podporu pracovního asistenta při nástupu a výkonu zaměstnání

Projekt bude realizován také v celém průběhu roku 2014, celkově pomůžeme se vstupem a udržením se na pracovní trhu minimálně 50 mladým lidem, kteří se na nás ze žádostí o vstup do projektu mohou stále obracet.

Kontakt na vedoucí projektu:

Mgr. Jana Smolíková

janasmolikova@letnidum.cz

tel. 777 732 047