Spolu do zaměstnání

  • 28. 05. 2013
Spolu do zaměstnání
Občanské sdružení Letní dům pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy hledat zaměstnání

 

„Spolu do zaměstnání“, tak se jmenuje projekt pražského občanského sdružení Letní dům, které dlouhodobě pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů.
Hlavním cílem projektu je pomoci mladým lidem odcházejícím z dětských domovů získat různé druhy pracovních zkušeností a najít si vhodné zaměstnání. Projekt je určený mladým lidem ve věku do 26 let a bude realizován na území hlavního města Prahy. Letní dům zajistí během dvou let minimálně 50 účastníkům projektu pomoc například při tvorbě životopisu, s přípravou na pracovní pohovor, provede profesní diagnostiku nebo zajistí doplnění vzdělání.
Dále nabídne zprostředkování praktické zkušenosti formou stáže, brigády, či podporovaného zaměstnání.
Hlavním cílem projektu je samozřejmě stabilní dlouhodobé zaměstnání klientů, kteří budou moci průběžně sdílet své pracovní zkušenosti a zážitky prostřednictvím tzv. „Job skupin“.
Cílem projektu je také navázat spolupráci se zaměstnavateli a vytvořit síť těch, kteří budou ochotní zaměstnávat mladé lidi po odchodu z dětských domovů.
Úspěch aktivit podpoří zapojení pracovních poradců, pracovních asistentů, profesního diagnostika a specialisty na trh práce.
Projekt byl zahájen k 1. lednu 2013 v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita a je podporovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy. Na projekt byly vyčleněny necelé tři miliony Kč.
Letní dům pomáhá od roku 1997 dětem a mladým lidem z šesti dětských domovů v České republice. Pro děti pořádá pravidelné sociálně- terapeutické pobyty a komunitní akce. Od roku 2008 rozšířil nabídku služeb o pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení klientů tak, aby byli připraveni na život po odchodu z dětského domova.
zamestnani@letnidum.cz
777 732 047, 777 732 055