Spektrum rozvoje žen zve ke spolupráci

  • 25. 02. 2016
Spektrum rozvoje žen zve ke spolupráci
Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje projekt organizace Spiralis s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Do projektu, jehož cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě, se doposud zapojilo téměř 220 žen a mužů.

Podpoře žen ve veřejně prospěšných aktivitách se věnuje projekt organizace Spiralis s názvem SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN. Do projektu, jehož cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě, se doposud zapojilo téměř 220 žen a mužů.

V rámci projektu vzniklo 5 tematických pracovních skupin, které se věnují rozvoji a sdílení metod rozvoje. Jedná se hlavně o koučing, mentoring, rozvoj a mapování kompetencí, leadership, storytelling, moudré podnikání žen aj. Skupiny vedou expertky působící v občanských iniciativách či ve vedení neziskových organizacích. Jako například Lenka Papadakisová, předsedkyně Moudrého podnikání žen nebo Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP. Cílem je podpořit především ženy, které se angažují v pomáhajících profesích a neziskovém sektoru obecně. Zároveň má projekt posílit ženy, které se potýkají se zdravotním či sociálním hendikepem.

Více propojit ženy i organizace, ve kterých působí a nastartovat vzájemnou spolupráci je dalším cílem tohoto projektu. Proto vznikla platforma SPEKTRUM ROZVOJE ŽEN, která již nyní sdružuje 20 organizací i jednotlivců přispívajících svou činností k nastavení rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti a připravuje program nejen pro své členy.

Více informací na spektrumrozvojezen.weebly.com

 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis-os.czwww.spiralis.cz