Sousedé Plus -  dobrovolnický projekt, jehož cílem je podporovat vzájemnou výpomoc a sounáležitost.

  • 20. 02. 2018
Sousedé Plus -  dobrovolnický projekt, jehož cílem je podporovat vzájemnou výpomoc a sounáležitost.

Seznamte se s projektem Sousedé Plus-  dobrovolnický projekt, jehož cílem je podporovat vzájemnou výpomoc a sounáležitost.

Do České republiky ho přineslo Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem z Plzně a Mezi námi, ops potom, ve vzájemné spolupráci, do Prahy. Vnímáme ho jako jednu z možných aktivit, která pomáhá nám všem a především také seniorům. Jak?Odchodem do důchodu člověk neztrácí vědomosti, schopnosti a dovednosti, jež během dlouhých let získal, a může jimi být prospěšným ostatním lidem.  Podporujeme vytvoření skupinek či zapojení skupinek/klubů/spolků stávajících, jejichž členové si vzájemně nabízejí své dovednosti. Současně si definují,  co sami potřebují, postrádají, chtějí poznat, nebo čemu se touží naučit. Platidlem je potom 1 “hodina” a tyto hodiny se vzájemně směňují mezi členy.Samozřejmě nezůstává jen u výměn dovedností. Členové klubů se také pravidelně schází a podnikají společně různé, zajímavé akce. Tyto kluby dokonce nemusí být čistě seniorské, naopak, mezigenerační propojení jen a jen vítáme.

 

Máte zajem se zapojit, podívejte se na www.sousede-plus.cz  nebo napiště na simona@mezi-nami.cz 

 

Těšíme se !