Sociální oblast není líbivé politické téma

  • 29. 03. 2017
Sociální oblast není líbivé politické téma
"Sociální oblast je velmi náročná disciplína a není to líbivé politické téma. Málokdo se osobně zapojí do diskuze a je připraven odpovídat na otázky z takzvané „první linie“. Ne každý chce jít i do názorového střetu, což se právě v otázkách sociálních nezřídka stává," říká Lenka Kohoutová.

Lenka Kohoutová je velice aktivní žena. Před deseti lety spoluzaložila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, velmi dlouho a důsledně se věnuje sociální problematice, je aktivní političkou, expertkou ODS na sociální oblast. V současné době je ředitelkou Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kde působí třetím rokem.

Lenko, co se za dobu Vašeho působení v Sulické změnilo a jak Vaše působení v domově ovlivnilo Váš náhled na zajištění sociálních služeb obecně?

Domov Sulická je velkým zařízením, které zřizuje pražský magistrát. Žijí u nás lidé s mentálním postižením, ale i dalšími kombinovanými zdravotními zátěžemi. Vzhledem k velikosti v domově převažovaly ústavní prvky v přístupu ke klientům. To jsem se spolu s kolegy snažila měnit od prvních chvil, co jsem se stala ředitelkou. Byl to ústav se všemi negativy, které jenom vymyslíte, od organizace, přes kuchyni, po celkové prostředí, zpětně jsem se dozvídala, že to bylo asi nejhorší zařízení podobného typu v Praze. Snažila jsem se a snažím se nadále o to, abychom se zaměstnanci zajistili klientům klidný domov, který, ač vždy bude ústavem, může být přívětivým místem pro život, kde převládá lidský přístup. Dnes se v Sulické točí vše okolo klienta, jsme v domově pro něho a pro jeho blízké. Máme před sebou ještě hodně práce, a ještě více plánů. Naše služby chceme rozšířit o chráněné bydlení, paliativní péči, pro osoby s mentálním postižením.

Jste aktivní političkou. Máte v plánu zůstat na stávajícím pracovišti anebo se chystáte kandidovat v blížících se volbách?

Kandidovala bych ráda, myslím, že všichni cítíme nutnost téma sociálních služeb a celého sociálního systému ještě hodně kultivovat. Málo si uvědomujeme, že služby sociálního systému dříve nebo později bude potřebovat každý z nás. V současné době žádné místo na kandidátce slíbené nemám a ani se o něj nechci horečně prát. Kandidátní listiny nejsou ještě uzavřeny. Pokud bude mít ODS o mojí práci zájem, jsem připravena udělat maximum. Kdybych dostala nabídku, mám jedinou podmínku, že to nesmí limitovat moji práci pro Domov v Sulické. Jsem stále předsedkyní správní rady Nadačního fondu, který jsem před deseti lety spoluzaložila, stejně tak jsem členkou správní rady Asociace veřejně prospěšných organizací, stále se zabývám diskuzí nad sociálními tématy.

Pokud by to vyšlo, co byste chtěla v sociální oblasti změnit?

Sociální oblast je rozdělena na několik základních pilířů. Důchodový, dávkový, podpora zaměstnanosti a sociální služby. Musíme si přiznat, že důchodový systém je zapotřebí vést k udržitelnosti a že je nutné, aby se politické strany dohodly na tom, jak celý systém stabilizovat. Současná mladší generace se musí aktivně chystat na seniorský věk a spořit si na důchod, to je fakt, který málokdo řekne nahlas, přitom je to obrovský problém blízké budoucnosti. Vybírá se méně, než se rozdá a není jasné, z jaké hromádky státního rozpočtu se bude trvale doplácet. Není jasné z čeho přesně přidávat na každoroční zvyšování důchodů a přiznejme si, že dnešní důchody nejsou nijak vysoké, ať starobní, či invalidní. Co se týká zaměstnanosti, stát nemá zajišťovat podnikání druhým, ale má podporovat podnikatele v tom, aby měli slušné a hlavně jasně čitelné podmínky pro podnikání, ale to trochu odbíhám. Sociální systém musí umět pomoci tehdy, pokud něco selhává například u lidí, kteří jsou vzhledem ke svému vzdělání, zdravotní zátěži nebo dalším sociálním problémům dlouhodobě nezaměstnatelní. Pak je důležité pomoci. Rozhodně je zapotřebí připravit lepší podmínky pro zaměstnávání rodičů po rodičovské dovolené, jsem pro daňové zvýhodnění podnikatelů, kteří přijímají takové zaměstnance a přizpůsobí pracovní úvazek a pracovní dobu. V oblasti dávkového systému je zapotřebí zajistit systém sociálního bydlení, který není a nikdy nemá být pouze o rozdávání bytů, ale o způsobu, jak získat stálé a udržitelné bydlení. Je to určitý postup pro člověka, který má prokazatelný problém a systém sociálního bydlení by mu měl pomoci s ubytováním, zajištěním práce a návodu jak dál. Je to spolupráce mezi člověkem v nouzi a sociálním pracovníkem. Byt je určitá třešinka na dortu. V systému dávek jsem rozhodně pro podmínění sociálních dávek prací a dále pro sociální dávky na dobu určitou, nikoliv navěky. Každý z nás se musí snažit dostat se z tíživé situace. Sociální služby jsou velkým oříškem k rozlousknutí a považuji za zásadní změnu jejich financování, především v zásadně vyšším odměňování zaměstnanců, kteří v sociálních službách pracují. Celý systém je nutné nastavit tak, aby člověk mohl žít co nejdéle doma v přirozených podmínkách u svých blízkých, nikoliv v ústavní péči. Považuji za přínosné, odměňovat rodinné příslušníky, kteří pečují o člena rodiny ve třetím a čtvrtém stupni závislosti platem, například tak, jak je to u pěstounů.

Potkali jsme se na setkání zástupců neziskových organizací s představiteli politických stran. Reprezentovala jste ODS, byli pozváni i zástupci dalších politických stran, ti se však na poslední chvíli omluvili. To jste z politiků jediná, kdo se sociální oblasti takto poctivě věnuje?

Sociální oblast je velmi náročná disciplína a není to líbivé politické téma. Málokdo se osobně zapojí do diskuze a je připraven odpovídat na otázky z takzvané „první linie“. Ne každý chce jít i do názorového střetu, což se právě v otázkách sociálních nezřídka stává.

Vraťme se raději k pozitivnějším tématům... Co je nového u Srdcerváčů a v NFOZP?

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) letos oslaví deset let svého fungování. Po celou dobu mám tu čest být předsedkyní správní rady a po celou dobu mám tu čest být u zrodu mnoha dobrých projektů. Ochranná známka Práce postižených a Srdcerváči nebo Sestry v akci jsou právě těmi báječnými projekty, které ukazují na to, že chuť žít běžný život a pracovat je u lidí postižením obrovská. Stačí jen, když odhlédneme od stereotypů a zboříme pár bariér. Ráda bych doplnila, že tématu zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem se věnujeme i v Domově Sulická. Dnes máme už zaměstnaných 19 klientů, kteří si dokáží práci dlouhodobě udržet, z toho mám obrovskou radost.

Lenko, hodně úspěchů ve všech oblastech a děkuju za rozhovor, Hanka