Škoda Auto daruje 100 osobních vozidel do sociálních a zdravotních služeb

  • 17. 04. 2020
Škoda Auto daruje 100 osobních vozidel do sociálních a zdravotních služeb

Tisková zpráva Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
Praha, 17. dubna 2020: Stovku automobilů ŠKODA Octavia věnuje jejich výrobce Škoda Auto organizacím, které v terénu zajišťují zdravotní a sociální péči. Organizace využijí nové vozy k převozu svých klientů či pacientů, případně k dopravě svých pracovníků za klienty v domácím prostředí. Automobilka svým aktuálním programem navazuje na již dříve uskutečněnou pomoc. V jejím rámci zapůjčila na dobu nouzového stavu více než 200 automobilů organizacím, které bezprostředně po vypuknutí epidemie onemocnění COVID začaly pomáhat nejohroženějším skupinám obyvatel.
 

Odborným garantem aktuálně vyhlašovaného programu Škoda Auto Mobilita je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

„Současná pandemie způsobená koronavirem ukazuje, jak je důležité poskytovat sociální a zdravotní služby v terénu. Pomoci společnosti Škoda Auto si velice vážíme, přichází v pravou chvíli. Není navíc první. Již dříve jsme díky vzájemné spolupráci distribuovali více než dvě stovky automobilů organizacím po celé České republice, které se zapojily do pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel,“ uvedla ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová.

„Výzva Škoda Auto mne velice příjemně překvapila. Jako registrovaný poskytovatel terénních sociálních služeb jsme vlastně taková služba na kolečkách, získat automobil z dotací je pro nás ale téměř nemožné. Pokud bychom nyní nový vůz získali, mohli bychom mnohem pružněji poskytovat ranou péči rodinám dětí s postižením a rodiny by na pomoc nemusely, mnohdy i měsíce, čekat,“ okomentovala výzvu Petra Mžourková, ředitelka organizace EDA CZ, která poskytuje ranou péči, tedy pomáhá rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů.

Žádosti o poskytnutí automobilu mohou neziskové organizace podávat pouze elektronicky prostřednictvím Grantovacího systému NROS v termínu od 17. 4. až  30. 4. 2020.

O AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR je od roku 2010 nadoborovou střešní asociací s celorepublikovým dosahem. Sdružuje téměř stovku neziskových organizací servisního typu, které poskytují veřejně prospěšné služby. Je členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. AVPO ČR je správcem Značky spolehlivosti a zveřejnuje seznam prověřených organizací. www.avpo.cz, www.znacka-spolehlivosti.cz