Silou hlasu

  • 19. 07. 2017
Silou hlasu
Dita a Lukáš přinášejí kvadruplegikům naději na samostatnost!

Představte si dva mladé a aktivní lidi, kteří v životě nemyslí jen na sebe, ale především na druhé. Takoví jsou Dita Horochovská a Lukáš Srba. Jsou to přátelé, kteří si rozumí a spojuje je i to, že  chtějí zlepšit život těžce tělesně postižených tím, že je naučí prostřednictvím hlasu ovládat počítač. Pro tento účel na konci loňského roku založili spolek SILOU HLASU, z.s., který jako jediný spolek v ČR učí osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin ovládat komplexně počítač hlasem a psát dlouhé texty. Tuto dovednost se klienti naučí ve speciálním kurzu na výuku hlasových technologií. Po absolvování tohoto kurzu se budou moci účastníci zapojit do běžného života a získat to, co mnohým chybí… soukromí, samostatnost a novou náplň do života.

Jako spolek existují teprve necelý rok, ale oba mají s hlasovými technologiemi a výukou bohaté zkušenosti. Dita je kvadruplegička, takže počítač může ovládat pouze hlasem. Byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR, konzultantkou jejich vývoje a společně s Lukášem vyškolili mnoho klientů po celé ČR v organizaci, kde spolu před téměř třemi lety začínali.

Spolek SILOU HLASU navázal spolupráci s významnými organizacemi (Centrum paraple, Konto Bariéry, Spektra, v.d.n), které jim pomáhají s osvětou a se sháněním vhodných adeptů. Centrum Paraple dokonce nabídlo pro výuku prostory a možnost ubytování přímo v Centru pro mimopražské klienty. Díky této spolupráci absolvoval školení klient, který měl před rokem úraz na kole a od té doby je zcela ochrnutý a závislý na pomoci druhé osoby. Jediné, co vlastně může dělat je ovládat počítač hlasem, což je pro něj jedinou možností, jak na počítači pracovat samostatně.

Pro bezplatnost těchto jedinečných a přínosných kurzů potřebuje Dita s Lukášem sehnat finance, a proto spustili kampaň k projektu SILOU HLASU, která jim má pomoct právě s nedostatkem financí.

Jejich činnost a úsilí můžete přímo podpořit zde https://www.hithit.com/cs/project/3702/silou-hlasu. Jakýkoli váš příspěvek pomůže dobré věci a navíc to někomu změní život a tentokrát v dobrém slova smyslu.

Pokud si myslíte, že by právě pro vás nebo pro někoho blízkého byly tyto kurzy přínosem, tak se na ně neváhejte obrátit už jen pro bližší informace. Kontakt naleznete na webových stránkách http://silouhlasu.cz/ a také na facebooku https://www.facebook.com/SILOUHLASU .