Setkání odborníků ze ziskového a neziskového sektoru

  • 16. 12. 2015
Setkání odborníků ze ziskového a neziskového sektoru
V polovině října proběhlo již 3 setkání zástupců ziskového a neziskového sektoru nad tématikou síťování těchto dvou odlišných sfér. Pořádala jej nezisková organizace Ratolest Brno, díky projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví.

 

V polovině října proběhlo již 3 setkání zástupců ziskového a neziskového sektoru nad tématikou síťování těchto dvou odlišných sfér. Pořádala jej nezisková organizace Ratolest Brno, díky projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví. Setkání, které proběhlo v sociálním podniku Bajkazyl Brno, se zúčastnilo devět zástupců neziskových organizací angažujících se v sociálních službách a pět zástupců brněnských firem. Jeho cílem bylo detailněji představit výše zmíněný projekt, seznámit zástupce obou stran s výhodami při zapojení a celkovým přínosem projektu.

Zástupci firem i neziskových organizací, kteří se setkání zúčastnili, dostali prostor mluvit tváří v tvář o firemním dobrovolnictví, či případných překážkách na obou stranách, se kterými by se mohli potkat. Probíraly se také poptávky od neziskových organizací a reálné možnosti, které firmy, v oblasti společenské odpovědnosti, mají.“ říká Mgr. Petra Lazárková, koordinátorka firem.

Nejvíce byly oceňovány příklady dobré praxe, na základě kterých si mohli zástupci firem udělat konkrétní představu o samotné realizaci firemního dobrovolnictví. V rámci otevřené diskuze vznikla přirozená debata o tom, čím jsou firmy limitovány (jde např. o tzv. „nařízení dobrovolnictví z vyšších míst“, podmínky výkonu, stanovené dny, technické a materiální možnosti). Ze strany neziskových organizací zaznělo, proč je pro ně pomoc ze strany firemních dobrovolníků přínosná, jaký má dopad pro přímou práci s klienty a proč není často v silách neziskových organizací zvládnout vše „na vlastní pěst“.

Dosud se uskutečnilo dvanáct výkonů firemního dobrovolnictví, přičemž se jednalo jak o manuální pomoc v podobě úklidu na zahradě, výmalby prostor NNO nebo výpomoc při organizaci plesu, tak expertní dobrovolnictví zaměřeného na právní poradenství, problematiku Public Relations nebo strategické plánování.

 

Podařilo se nám uspořádat setkání, při kterém se otevřeně sdílely zkušenosti a navazovala se spolupráce, což se následně potvrdilo i předáváním kontaktů pro konkrétní domluvu firemního dobrovolnictví mezi jednotlivými účastníky,“ dodává Mgr. Veronika Křížková, koordinátorka projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví.

Do projektu se stále mohou zapojit firmy z celého Brna i blízkého okolí a to zcela zdarma až do dubna 2016 skrze stránky projektu www.lavinadobrovolnictvi.cz. Druhou možností je přímo kontaktovat koordinátorku firem Mgr. Petru Lazárkovou.

 

Mgr. Petra Lazárková, koordinátor firem, petra.lazarkova@ratolest.cz, 731 500 050

Mgr. Veronika křížková, PR a média Ratolest Brno, veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776