Setkání odborníků k tématu ubytoven

  • 03. 12. 2015
Setkání odborníků k tématu ubytoven
Brno 2. 12. 2015 – Odborníci z řad Ratolesti Brno prezentovali v úterý 1. prosince své zkušenosti z oblasti sociální práce na ubytovnách, a to při společném setkání odborníků (tzv. setkání u kulatého stolu). Sociální pracovníci Nízkoprahového klubu Pavlač a Sociálně aktivizačního programu představili kolegům ze spolupracujících institucí způsoby práce, jakými s klienty v těchto specifických podmínkách pracují. Setkání proběhlo v nově otevřeném sociálním podniku Bajkazyl Brno.

 

Brno 2. 12. 2015 – Odborníci z řad Ratolesti Brno prezentovali v úterý 1. prosince své zkušenosti z oblasti sociální práce na ubytovnách, a to při společném setkání odborníků (tzv. setkání u kulatého stolu). Sociální pracovníci Nízkoprahového klubu Pavlač a Sociálně aktivizačního programu představili kolegům ze spolupracujících institucí způsoby práce, jakými s klienty v těchto specifických podmínkách pracují. Setkání proběhlo v nově otevřeném sociálním podniku Bajkazyl Brno.

 

Příspěvky sociálních pracovníků se týkaly zejména sociální práce na ubytovnách a ve vyloučených lokalitách. Zkušenosti z této oblasti se podařilo načerpat i díky dvěma realizovaným projektům - Příležitost pro matky na ubytovnách a Vzdělávání pro děti na ubytovnách. Prezentována byla spolupráce dvou služeb Ratolesti Brno, které na sebe vzájemně navazují - sociálně aktivizační služby a nízkoprahového klubu Pavlač. Pracovníci obou týmů zde vyzdvihovali výhody, ale i nevýhody spolupráce, nastínili prostředí a prožitky ze stran dětí, které na ubytovnách žijí, aktuální činnosti, které v rámci terénní práce na ubytovnách dělají, nebo pohled na sociální vyloučení jako na jev, který je ve společnosti přítomen.

Kulatého stolu se účastnili zástupci města, odboru sociálně-právní ochrany dětí, škol i dalších sociálních služeb. Po zaznění příspěvků dále proběhla podnětná diskuse k prezentovanému tématu.

Uspořádání kulatého stolu pro nás bylo velmi přínosné nejen vzhledem k jedinečné příležitosti představit projekt širší odborné veřejnosti, ale především setkání s odborníky z jiných organizací a státní správy, zastupitelů města Brna a akademických pracovníků, se kterými jsme měli možnost sdílet a reflektovat společné poznatky z praxe,“ řekla sociální pracovnice Nízkoprahového klubu a přednášející, Mgr. Zuzana Gheza.

 

Kulatý stůl ukázal velký potenciál další spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi nejen s orgány státní správy, ale rovněž se zastupiteli města Brna a školskými pracovníky. Během diskuze se ukázalo,  že v mnoha ohledech je možné najít konsenzus týkající se nejen popisu současného stavu, ale rovněž v detekování překážek, se  kterými se jednotliví aktéři při své práci setkávají a nacházení možných řešení.

 

Mgr. Vladislava Vondrová, vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač, + 420 774 723 626, vladislava.vondrova@ratolest.cz

 

Mgr. Veronika Křížková, PR a média, +420 774 682 776, veronika.krizkova@ratolest.cz

 

 

Projekt Příležitost pro matky na ubytovnách podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.“

            

 

 

Projekt vzdělávání pro děti na ubytovnách je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.“ www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz