Sbírka na pomoc Ukrajině

  • 25. 02. 2014
Sbírka na pomoc Ukrajině
Nepokoje na Ukrajině si vyžádaly mnoho obětí, nejen na životech. Mnozí lidé jsou zranění, mnozí se díky nepokojům ocitly v nouzi a potřebují pomoc. Česká katolická Charita se snaží těmto lidem pomoci.

Nepokoje na Ukrajině si vyžádaly mnoho obětí, nejen na životech. Mnozí lidé jsou zranění, mnozí se díky nepokojům ocitly v nouzi a potřebují pomoc. Česká katolická Charita se snaží těmto lidem pomoci.

Cílená pomoc obětem nepokojů

Hlavním posláním České katolické charity je pomoc lidem tísni, v sociální nouzi. Osud obětí nepokojů na Ukrajině jí není lhostejný a chce pomoci těm, kteří potřebují pomoc. Nejúčinnější pomoc je cílená pomoc, proto vyslala na Ukrajinu svého zástupce s cílem domluvit přímo na místě způsob pomoci lidem, kteří se ocitli ve stavu nouze po nedávných nepokojích. Zástupce České katolické Charity spolu se svým slovenským kolegou navštíví mimo jiné zařízení řeckokatolického biskupství a ukrajinské pobočky Charity a také své partnery, kterými jsou nestátní neziskové organizace. Partneři České katolické Charity vyhledávají rodiny i jednotlivce, kteří se vlivem nepokojů ocitli v tíživé situaci a potřebují pomoci.

Sbírkové konto pro Ukrajinu

Česká katolická Charita vyhlásila veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena nejen na podporu zdravotnických zařízení, ale i na pomoc konkrétním lidem, kteří se dostali díky nepokojům do stavu nouze. Jedná se nejen o zraněné lidi, ale i o pozůstalé obětí nepokojů, existenčně ohrožené rodiny apod. Pomoc potřebují nejen obyvatelé hlavního města Kyjeva. Nepokoje zasáhly kromě Kyjeva i další větší města na Ukrajině. Finanční dary pro oběti nepokojů lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.

Dárcovská SMS

Další možnost, jak pomoci obětem nepokojů na Ukrajině, je zaslání dárcovské SMS. Česká katolická Charita kromě veřejné finanční sbírky otevřela také dárcovskou SMS. Dárcovskou SMS lze zaslat ve tvaru DMS UKRAJINA, na číslo 87 777. Cena Jedné SMS je 30,- Kč, Charita z ní obdrží 28,50 Kč, na podporu obětí nepokojů na Ukrajině.

 

Více informací o způsobu pomoci České katolické Charity obětem nepokojů na Ukrajině i o další její činnosti se můžete dozvědět na webových stránkách http://www.charita.cz/. I vy můžete svoji podporou zmírnit utrpení lidí, kteří se díky nepokojům ocitli v těžké životní situaci a vlastními silami si nedokáží pomoci. I malá pomoc potěší, každá koruna pomůže ulehčit život obětem nepokojů na Ukrajině.

Autorka: Evžena Janovská