Sbírání víček–pomoc nemocným dětem

  • 23. 10. 2013
Sbírání víček–pomoc nemocným dětem
Sbírání víček se věnují hlavně ti, kteří chtějí tímto způsobem získat potřebné finanční prostředky pro léčbu nemocných dětí svých, nebo nemocných dětí, jejichž rodiče nemají na léčbu potřebné finanční prostředky. Stát hradí léčbu alkoholiků a drogově závislých, ale na léčbu nemocných dětí nepřispívá. Sbírání víček je pro některé rodiče nemocných dětí jediná možnost jak získat potřebné finanční prostředky na potřebnou léčbu svých dětí. Naštěstí existují lidé, kteří jsou ochotni těmto rodičům pomoci.

Seznam sběrných míst najdete zde: www.budupomahat.cz/clanky/sberna-mista-pro-vicka. Pokud víte o dalších místech, napište nám na budupomahat@budupomahat.cz, doplníme.
 

Sbírání víček se věnují hlavně ti, kteří chtějí tímto způsobem získat potřebné finanční prostředky pro léčbu nemocných dětí svých, nebo nemocných dětí,  jejichž rodiče nemají na léčbu potřebné finanční prostředky. Stát hradí léčbu alkoholiků a drogově závislých, ale na léčbu nemocných dětí nepřispívá. Sbírání víček je pro některé rodiče nemocných dětí jediná možnost jak získat potřebné finanční prostředky na potřebnou léčbu svých dětí. Naštěstí existují lidé, kteří jsou ochotni těmto rodičům pomoci.

Kdo vykupuje víčka a za jakou cenu

Brněnská firma Hottech vychází vstříc všem, kteří sbírají plastová víčka pro nemocné děti tím, že od nich vykupuje plastová víčka za zvýhodněnou cenu 7,- Kč za kilogram vytříděných víček. Běžná výkupní cena plastových víček je 3 - 5 Kč za kilogram. Například do bedny od banánů se vejde cca 10 kg víček v ceně cca 70,- Kč, do velkého plastového pytle na suť, který pojme 120 l, se vejde cca 20 kg víček v ceně cca 140,- Kč.  Hlavní činností firmy Hottech je drcení a překup plastových materiálů a drobné zámečnické práce. Výkup plastových víček nepovažuje pan Horký, majitel firmy Hottech za obchod, ale za pomoc nemocným dětem. Pokud bydlí sběratel víček v Brně nebo v jeho okolí, firma Hottech vykoupí od něho jeho sbírku a případně zajistí i její přepravu. Bydlí-li sběratel víček daleko, např. v Praze, majitel firmy Hottech najde blízkého zpracovatele víček, který je odkoupí za přijatelnou cenu, např. 6,- Kč za kilogram a který případně zajistí i jejich přepravu.

Jaká víčka lze sbírat a jak je třídit

Sbírat lze všechna plastová víčka, která jsou označena recyklačním trojúhelníkem nebo kódem materiálu. Všechny recyklovatelné obalové materiály, i víčka, musí být buď označeny recyklačním trojúhelníkem, v němž je uveden kód daného materiálu nebo musí být na nich uvedeno přímo označení materiálu. Víčka se třídí podle materiálu, ze kterého jsou vyrobena. Jedná se o tyto materiály: polyethylentereftalát (kód PET), vysokohustotní polyetylén (kód HDPE), polyvinylchlorid (kód PVC), nízkohustotní polyetylén (kód LDPE), polypropylén (kód PP), polystyren (kód PS) a ostatní plastové materiály, na kterých je zobrazen recyklační trojúhelník. Ideální je, pokud jsou víčka čistá, nevadí však, jsou-li mírně znečištěná, např. upatlaná od limonády. Více znečištěná víčka, např. od bláta, firma Hottech nezpracovává, větší znečištění víček by mohlo poškodit stroje, které víčka zpracovávají. Více informací mohou sběratelé plastových víček najít na webových stránkách společnosti Hottech, www.hottech.cz.

K čemu slouží odkoupená plastová víčka

Odkoupená víčka jsou znovu tříděna. Někdo by mohl namítnout, proč má třídit víčka, když je firma Hottech znovu třídí. Sběratel víček je netřídí zbytečně, tříděním víček zvyšuje efektivitu jejich zpracování. Z vytříděné sbírky víček je odstraněno vše, co tam nepatří, např. papírové obaly, hračky, baterie a další cizí předměty, víčka bez označení, apod. Roztříděná víčka jsou rozdrcena na nožovém mlýnu na kousky o velikosti cca 10 milimetrů a jsou přepravena ventilátorem do velkoobjemových vaků, které váží asi jednu tunu. Další postup zpracování závisí na jejich dalším využití, buď je drť proprána v pračce a přímo zpracována na výrobní lince na nový výrobek, nebo je bez praní zpracována na tzv. regranulát. Z regranulátu se vyrábějí např. pevné černé pytle na suť, barely na vodu, apod.

Když se chce někdo zapojit do sbírání víček, ale neví, pro jaké dítě je má sbírat

Odpověď může najít na webových stránkách firmy Hottech, www.hottech.cz.,  nebo může kontaktovat paní Martinu Smejkalovou z občanského sdružení Splněná dětská přání. Posláním občanského sdružení Splněná dětská přání je pomáhat plnit přání dětem. V současné době pomáhá Splněné dětské přání sbírat plastová víčka pro nemocnou Dominiku. Malá Dominika potřebuje na svoji léčbu 48 tisíc korun, což odpovídá cca sedmi tunám nasbíraných plastových víček. Všichni, kteří chtějí sbíráním víček pomoci nemocné Dominice, mohou kontaktovat paní Martinu Smejkalovou na e-mail martismejkalova@seznam.cz nebo poslat zprávu na facebook www.facebook.com/splnene-prani. Splněné dětské přání děkuje všem sběratelům plastových víček, kteří chtějí pomoci nemocné Dominice.

 

Autorka: Evžena Janovská