S autisty na pobytu

 • 25. 06. 2014
S autisty na pobytu
V červnu pořádalo občanské sdružení Poruchy autistického spektra ve Sněžném v Orlických horách na chatě Sněženka psychorelaxační pobyt ...

V červnu pořádalo občanské sdružení Poruchy autistického spektra ve Sněžném v Orlických horách na chatě Sněženka psychorelaxační pobyt. Zúčastnilo se ho 6 rodin s dětmi s autismem, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Páteční den jsme trávili obhlídkou areálu a na dětském hřišti ve vsi. Večer jsme opékali buřty. Sobotní dopoledne patřilo přednášce o autismu od psychologa Přemysla Mikoláše. Mohli jsme relaxovat a využít masáže od Štěpánky Procházkové. Děti spolu s asistenty měly na dopoledne připravený sportovní program se soutěžemi. Sobotní odpoledne jsme strávili na společném výletu na tvrz Skutina. Večery trávili rodiče spolu s psychologem a speciálním pedagogem. Pro děti byla připravena i canisterapie s Babu. Nedělní dopoledne patřilo individuálním konzultacím. Děti hráli golf, fotbal, pingpong, kuželky. Každá rodina si odvezla pamětní list za účast a děti odměny ve formě skládaček a kuponů z Oskola, větrníky a plyšáky. Děkujeme asistentům, dobrovolníkům za práci. Myslím, že se pobyt vydařil, na další se chystáme na podzim.

 V sobotu 28.6. chystáme schůzku rodičů a asistentů a výlet do Cakle u Ústí nad Orlicí

V sobotu 19.7. plánujeme výlet do dinoparku v Praze

První dva srpnové týdny se těšíme na ozdravné pobyty –tábory pro děti s postižením bez rodičů v Olešnici v Orlických horách na chatě Juráška. Více info zuzka.zuzu@seznam.cz

Děkujeme za podporu VDV nadace Olgy Havlové-fond Prof. Šilhánové, městu Ústí nad Orlicí, městu Pardubice a kraji.

Za o.s. PAS Zuzana Poláková

 

Více o občanském sdružení Poruchy autistického spektra:

Cílová skupina:

 • Klienti s autismem, kombinovaným postižením a jejich rodiny, pedagogové…

Oblast působení Východní Čechy: především Pardubice, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová Svitavy a okolí …Vítáni na našich táborech a výletech jsou osoby s autismem z celé ČR.

Cíle a poslání občanského sdružení PAS:

 • Dát šanci dětem, dospívajícím i dospělým s poruchami autistického spektra žít co nejkvalitnější život a prožívat pocit štěstí.

 • Snižovat stres, napětí a pocit nejistoty u rodičů, kteří musí denně čelit nejrůznějším problémům, které s sebou autismus přináší, a kteří se obávají, co s jejich dětmi bude, až se jednou nebudou schopni už o své děti v důsledku stáří postarat.

 • Návaznost speciální péče po ukončení speciálního, základního či středoškolského vzdělávání. Možnost osamostatnění se od rodiny-chráněné bydlení, pracovní uplatnění dětí s autismem.

 • Spolupráce s odborníky z oblasti PAS, organizacemi, školami, SPC, které klienti s autismem navštěvují..vytvořit komplex služeb.

 • Informovanost- osvěta rodičů, studentů, zejména lékařů a široké veřejnosti-letáky, mediální zviditelnění, rozhovory,články, shánění sponzorů na aktivity o.s. PAS

 • Možnost svěřit dítě s autismem na nějaký čas tzv. respitní odlehčovací péče (několik hodin týdně, doprovod do kroužků,tábor či víkendový pobyt a asistentem) a odpočinout si, věnovat se dalším dětem, v době nemoci..pokud se o ně nemohu dočasně postarat

 • Umožnit vzniku zařízení s týdenním či celoročním pobytem- chráněné bydlení (pro osoby s PAS, autismem a mentální retardací, kombinovaně postižené).

Stručný popis služeb, projekty PAS:

 • Poradenství s odborníky na PAS a přednášky pro rodiče a asistenty.

 • Snažíme se navázat kontakty s dalšími odborníky (lékaři), kteří se nebrání přijmout za své klienty právě autisty, vytvořit komplex péče o osoby s autismem.

Klientům s PAS a jejich rodinám nabízíme různé akce:

 • jednodenní akce, které jsou většinou pro děti s rodiči, např. výlety s rodiči, výlety s asistenty,dny dětí, vánoční besídka, karneval, individuální péče, zajištění asistenta

 • pravidelné schůzky – kde si rodiče předávají své zkušenosti mezi sebou, mohou si popovídat a jejich děti si zatím pohrají v herně

 • pobytové - letní tábory pro děti s PAS s asistenty bez rodičů (dvě skupiny)

- psychorelaxační pobyty pro rodiny dětmi