Ruah – navrácení důstojnosti nemoci, stáří i umírání

  • 22. 08. 2014
Ruah – navrácení důstojnosti nemoci, stáří i umírání
Ruah je nejen hebrejské slovo, které znamená vítr, vzduch, duch a dech. V biblických textech starého zákona toto slovo znamená Duch, ze kterého vzešlo všechno stvoření a který vše proměňuje k lepšímu. Ruah je také obecně prospěšná společnost, která působí v regionu Benešovsko a jejímž hlavním cílem je zajistit dostupnou odbornou zdravotní i sociální péči nemocným i umírajícím lidem a dát jim tak možnost prožít toto těžké období doma mezi svými blízkými. Ruah pomáhá také rodinným příslušníkům nemocných, umírajících. Více informací o obecně prospěšné společnosti Ruah mi sdělila její spoluzakladatelka a ředitelka Mgr. Marta Vacková.

Ruah je nejen hebrejské slovo, které znamená vítr, vzduch, duch a dech. V biblických textech starého zákona toto slovo znamená Duch, ze kterého vzešlo všechno stvoření a který vše proměňuje k lepšímu. Ruah je také obecně prospěšná společnost, která působí v regionu Benešovsko a jejímž hlavním cílem je zajistit dostupnou odbornou zdravotní i sociální péči nemocným i umírajícím lidem a dát jim tak možnost prožít toto těžké období doma mezi svými blízkými. Ruah pomáhá také rodinným příslušníkům nemocných, umírajících. Více informací o obecně prospěšné společnosti Ruah mi sdělila její spoluzakladatelka a ředitelka Mgr. Marta Vacková.

1/ O.p.s. Ruah poskytuje zdravotní i sociální služby nemocným v domácím prostředí. Můžete sdělit něco o historii vzniku o.p.s. Ruah a co bylo podnětem k jejímu vzniku?

V roce 2010 se v Hospici v Čerčanech setkaly tři ženy na jedné životní křižovatce a rozhodly se vyjít společnou cestou. MUDr. Tereza Dvořáková měla mnohaleté zkušenosti v oblasti paliativní péče, Bc. Hana Prchalová si přinesla řadu zkušeností z práce v neziskovém sektoru i osobní zkušenosti s těžkou nemocí. Já jsem své zkušenosti sbírala od práce zdravotní sestry, přes mnoho odboček v komerčním sektoru a učení studentů i dospělých, až mě novinářská praxe přivedla právě do hospice. Uvědomovaly jsme si, že okolo nás jsou těžce nemocní lidé často v neřešitelné situaci, protože bez odborné pomoci doma jsou vždy odkázaní na hospitalizaci. V hospici se lidé snaží dát skvělou péči umírajícím, ale ani to není doma se svými blízkými. Rozhodly jsme se dát zázemí všem těm, kteří by i s nemocí mohli být doma, ale bez odborné pomoci to není možné. 

2/ Kdo může využít Vaše služby?

Může se na nás obrátit každý, kdo řeší péči o svého blízkého, kterého chce mít doma a neví, jak tuto situaci řešit. U každého je situace jiná. Naši pracovníci nejdříve zjistí, co je potřeba a následně nastaví péči sociální i zdravotní podle potřeb klienta.

3/ Poskytujete zdravotní a sociální služby v domácím prostředí klientů. O jaké konkrétní služby se jedná?

Začínáme poradenstvím, kdy zjistíme konkrétní situaci a potřeby klienta. Domluvíme se s rodinnými příslušníky a nabídneme jim možnosti, jaké existují. Sami jim pomůžeme s vyřízením příspěvků na péči, se zajištěním přímé pomoci v domácnosti, ošetřovatelské péče. Patří sem např. pomoc s hygienou u imobilních klientů, pomoc v pohybu, pomoc s příjmem stravy nebo doprovodem k lékaři. U klientů, kteří potřebují odbornou zdravotní péči, řešíme situaci s lékaři, se kterými domluvíme potřebnost a zajištění péče našimi sestřičkami.

Specifická je práce specializovaného paliativního týmu, kde jsou lékaři, sestry, sociální pracovník i psycholog. Tento tým poskytuje komplexní nepřetržitou péči 24 hod 7 dní v týdnu umírajícím pacientům v domácím prostředí.

4/ Člověk není pouze tělo a tedy netrpí pouze tělesně, ale i duševně. Můžete návštěvníkům www.budupomahat.cz přiblížit, jakým způsobem pečujete o duši nemocného a duše jeho okolí, pro které nemoc jejich blízkého představuje značnou psychickou zátěž?

Tyto nároky vnímáme velmi intenzivně právě u pacientů, kteří jsou na konci života. Jejich utrpení je tělesné jen částečně. Situace před ně staví otázky po smyslu života, lásky, ohlížejí se zpátky a hodnotí. Stejně tak si kladou podobné otázky jejich blízcí a na odpovědi mají velmi málo času. Paliativní péče vnímá potřeby člověka ve všech jeho úrovních. Pracovníci řeší s rodinou otázky vztahů, přípravy na obtížné situace, otázky odpuštění i víry. Každý člověk je jiný a podle toho, jak žil celý život, i v jeho závěru řeší tyto potřeby odlišně. Vždy respektujeme individualitu člověka a nabízíme to, co je ochoten přijmout. V duchovních otázkách spolupracujeme i s kněžími, v těch vztahových a psychologických s dalšími odborníky. Nejvíce z mého pohledu přináší rodinám i pacientům každodenní kontakt se zdravotními sestrami, které mají velké zkušenosti a doprovodili už mnoho lidí na jejich poslední cestě. Umí být rodině oporou, protože s nimi mluví vždy pravdivě, laskavě a neodmítají s nimi hovořit na jakékoliv téma.

5/ Součástí Vaší práce je vysoká odbornost a důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Kdo může s Vámi spolupracovat a jaké podmínky musí splňovat?

Pro každou pozici jsou dané kvalifikační předpoklady zákonem. My navíc vyžadujeme zdravou motivaci k tak náročné práci, pokoru, která pomáhá se neustále učit přijímat nové věci a odbornou zkušenost. Všichni pracovníci musí být velmi samostatní, protože v terénu za nimi nestojí tým, který okamžitě pomůže. V krizových situacích si musí umět poradit a zachovat přitom klid.

6/ Poskytujete služby v okresu Benešov, plánujete rozšířit svoji působnost do dalších regionů?

V naléhavých případech vyjíždíme v případě paliativní péče i za hranice okresu, ale v současné době je naším prioritním cílem okres Benešov. Je to venkovský region, kde dojezdy k pacientům jsou někdy obtížné a zdlouhavé. Sestřičky v průměru najedou 150 km denně. Po roce práce, kdy jsme poskytli služby více než 200 klientům a z toho 40 umírajícím, vidíme, že je před námi ještě hodně práce, aby v tomto regionu dostali péči všichni, kdo jí potřebují.

7/ Nemoc, bolest, smrt jsou témata, kterým se mnoho lidí vyhýbá, ale o kterých je třeba hovořit. Jakým způsobem poskytujete osvětu veřejnosti?

Myslím, že největší osvětou je samotná práce. Mnoho klientů k nám už přichází na doporučení těch, kteří s námi měli osobní zkušenost a prožili, že i těžké chvíle umírání se svým blízkým jsou velmi hodnotné a někdy jim změní celý další život. Chtěli bychom v regionu v příštím roce udělat několik společenských akcí, které by s osvětou pomohly. Bude záležet na finančních prostředcích a našich kapacitních možnostech.

8/ Jakými způsoby je možné podpořit činnost o.p.s. Ruah?

Podpora je pro nás důležitá po všech stránkách, protože bez ní bychom nebyli schopni péči poskytovat. Nejvíce nám pomáhají přímé finanční prostředky, ale často hledáme i dobrovolníky v různých odbornostech, kteří nám pomohou s jednotlivými projekty. Teď například budeme řešit IT vybavení, které je pro nás v terénu velmi důležité, a potřebujeme spolupracovat s odborníky, kteří nám pomohou tuto oblast zajistit. Mnoho lidí nám poskytuje i duchovní a psychickou podporu, protože naše práce je často velmi vyčerpávající. Jsem moc ráda, když díky dárcům mohu sestřičky poslat za odměnu na masáž nebo na hezkou kulturní akci.

9/ Jedním ze způsobů, jak se o Vás může dozvědět široká veřejnost, jsou benefiční akce. Jaké benefiční akce chystáte v nejbližší době?

Asi první velkou akcí bude v lednu 2015 galavečer „Nebe na zemi“, který se bude konat v historické budově hotelu v Týnci nad Sázavou. O všech akcích budeme informovat na našich webových stránkách.

10/ Vaše činnost je velice náročná a zároveň obohacující. Můžete se podělit s návštěvníky www.budupomahat.cz  o to, co Vám tato práce přináší a také o to, co se Vám podařilo, o příběh s dobrým koncem?

Naše práce nás doslova nutí klást si stejné otázky jako naši klienti. Kdo si na ně neodpovídá, nevydrží takovou práci dělat dlouho a nebude jí ani dělat dobře. Učíme se tak sami ve svých životech, co je opravdu důležité, jaký je život dar, který bychom neměli promrhat, ale prožít v lásce a radosti, abychom nikdy nelitovali. Možná to bude znít trochu nepochopitelně, ale mnoho těch, kterým jsme pomohli pečovat o jejich blízké až do smrti, se na nás obrací s vděčností, protože jsme s nimi šli velmi náročný kus cesty. Je pro nás odměnou vidět, že je celá situace posunula v jejich životech možná k větší hloubce, kdy si sami uvědomili pro ně důležité hodnoty. 

Každý člověk je důležitý, život každého člověka má cenu. Život je dar, záleží hlavně na jeho kvalitě. Díky pomoci obecně prospěšné společnosti Ruah mohou mnozí nemocní i umírající prožít svoje těžké období života důstojně, doma mezi svými blízkými. Více informací o obecně prospěšné společnosti Ruah, její vizi i o jejích činnostech můžete najít na webových stránkách http://www.ruah-ops.cz/.
Autorka: Evžena Janovská