ROZHOVOR se Zuzanou Polákovou o aktivitách o.s. PAS

  • 08. 08. 2013
ROZHOVOR se Zuzanou Polákovou o aktivitách o.s. PAS
Občanské sdružení Poruchy autistického spektra (o.s.PAS) je nezisková organizace pomáhající rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, ADHD, poruchami chování, poruchami učení, Aspergerovým syndromem...

ROZHOVOR se Zuzanou Polákovou o aktivitách o.s. PAS
7. 8. 2013

Zuzko, jsi předsedkyní občanského sdružení Poruchy autistického spektra o.s.PAS, co tě k tomu vedlo ?

S klienty s autismem jsem se setkala poprvé před 11 lety na táboře, který vedl Hynek Jůn z APLA Praha v době mé praxe na VŠ, kde jsem studovala speciální pedagogiku. Mezi lety 2003 - 2010 jsem spolupracovala s APLA Východní Čechy v Hradci Králové jako dobrovolník asistent, vedoucí táborů a akcí, zdravotník a předsedkyně.

Po narození mého syna Lukyho jsem z této organizace odešla a věnovala se mateřským povinnostem. Rodiče dětí s autismem mě však nenechali dlouho odpočívat a přemluvili mě, abych založila v květnu 2010 svoji organizaci o.s. PAS se sídlem v Ústí nad Orlicí. Můj syn byl ve svých 6 ti měsících nejmladším účastníkem tábora a aktivit se se mnou účastí dodnes. S dětmi a dospělými s autismem se také potkávám i v profesním životě ve speciálních školach, v autistických třídách nebo vícetřídních ZŠ s integrovanými dětmi jako speciální pedagog - učitelka, vychovatelka, pedagogický asistent a osobní asistentka dětí s postižením.

 

Můžeš nám přiblížit činnost vašeho sdružení ?

Občanské sdružení Poruchy autistického spektra (o.s.PAS) je nezisková organizace pomáhající rodinám s dětmi s autismem, mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, ADHD, poruchami chování, poruchami učení, Aspergerovým syndromem...
Našich aktivit se mohou účastnit rodiny, odborníci i studenti z celé ČR. Některé akce jsou otevřené i široké veřejnosti. V současné době máme asi 50 rodin členů (převážně východočeské), ale našich akcí se pravidelně účastní cca 80 rodin s dětmi s postižením a poradenství využívá více než stovka rodin a další rady dáváme i na facebooku.
Máme pravidelně 1x měsíčně sobotní setkání (přednášky, dětské dny, den otevřených dveří, kouzelník, klaun, tvořivá setkání rodičů...)
Když je venku pěkně jezdíme na výlety spolu s rodiči či s asistenty.
Největšími akcemi roku jsou pobytové akce - letní ozdravné pobyty (tábory) pro děti s postižením bez rodičů.Jsou dva termíny dle samostanosti dětí.

Jeden je pro děti vyžadující pomoc se sebeobsluhou, s těžším postižením, kde se o 1 - 2 děti stará jeden dospělý. Druhého týdne se účastní děti s lehčím postižením, ty jsou ve skupinách po 2 - 3 na jednoho dospělého. Nyní jsme se právě vrátili z námořnického tábora.

 

Jaké aktivity plánuješ v nejbližší době a kde ?

V současné době připravuji letošní druhý psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením. Bude se konat 27.- 29. 9. 2013 ve Sněžném v Orlických horách na chatě Sněženka. Pobytu se obvykle účastní 5 až 10 rodin s dětmi s postižením spolu se sourozenci.

Po celou dobu pobytu budou rodiče moci využít poradenství speciálního pedagoga (mě) a psychologa (pro děti s autismem a vady řeči z SPC Ostrava -¨Zábřeh) Přemysla Mikoláše. Rodiče se mohou účastnit individuálních či skupinových setkání a přednášek. O děti se budou starat asistenti, kteří jim vymyslí soutěže a venkovní aktivity. Zbytek času budeme trávit společně na canisterapii, masážích, výletech po okolí a opékáním buřtíků. Pokud by se k nám někdo rád přidal, je možné se přihlásit do konce srpna. Počet míst je omezen a bývá brzy naplněn.
1.12. plánuji v Praze křest kalendáře na rok 2014 s obrazy současných umělců, jehož výtěžek půjde dětem s autismem. Také se budeme účastnit velethů sociálních služeb, schůzek komunitního plánování, integračního dne a akcí, kde se setkávají neziskové organizace.
Rádi bychom během října a listopadu uspořádali dvě akreditované přednášky Přemysla Mikoláše na téma sociální chování u dětí s autismem, sexualita, problémové chování.
Také mne oslovily některé VOŠ, VŠ, zda bych mohla studentům říci něco o autismu a o tom co dělám. Chceme se stát místem, kam budou moci studenti chodit na praxe.
 

Je něco, co tě během Tvé práce pro neziskovku zklamalo ?

Nejvíce mě mrzí to, že lidi, když vidí na ulici křičící dítě, válící se na zemi si hned začnou myslet jak je nevychované. Lidé s autismem nemají bílou hůl a vozík, vypadají jako každý z nás a nelze je nijak označit. 
Také bych ráda přišla na to, jak se zaměstnat v této organizaci ( pro kterou pracuji jako dobrovolník). V součsné době zvažujeme registraci na poskytovatele sociálních služeb a hledáme partnery, kteří s námi půjdou do odlehčovacích pobytových služeb s možností pracovního uplatnění pro dospělé klienty s autismem. Chceme totiž pomoci rodinám s dětmi s postižením si odpočnout od náročné péče o ně a současně chceme rozplynout jejich deprese, co bude s dítětem, až já tady nebudu.

 

S kým v současné době spolupracuješ a kdo sdružení nejvíce podporuje?

Naše o.s. PAS spolupracuje s neziskovými organizecemi v regionu v rámci komunitního plánování, navazuje spolupráci s SPC, speciálními školami a odborníky. Zajímáme se o dění a aktivně spolupracujeme

s o.s. Modré srdce, PFA o.s., Hvězdička, Oskola, Jiný svět, Rainmanem a dalšími.

Největšími finančními podporovateli našich akcí jsou město Ústí nad Orlicí, Pardubice, Konzum, Společně za úsměv, Pomáháme s Providentem.

Za podporu námořnického tábora děkujeme fondu profesorky Šilhánové, VDV Nadace Olgy Havlové a drobným dárcům. Děkuji za práci členům o.s. PAS a především všem asistentům dobrovolníkům, vedoucím pobytů a zdravotníkovi, kteří věnují svůj volný čas dětem s postižením.

Více se o našich aktivitách dozvíte na naší FB  stránce www.facebook.com/pages/Občanské-sdružení-Poruchy-autistického-spektra-osPAS/139150059480155 a webu os-pas.blog.cz/

Kontakt na mě je zuzka.zuzu@seznam.cz, 777 882 337.