Rosteme hrou, Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením

  • 10. 04. 2014
Rosteme hrou, Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením
Raná péče EDA vydává jedinečnou knihu ,,Rosteme hrou, Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením"

Datum: 07-04-2014

Tisková zpráva: Raná péče EDA, o.p.s., Trojická 2/387, 128 00 Praha 

 

Nezisková organizace Raná péče EDA je ve čtyřech krajích podporou rodinám, kde se narodilo dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

 

Raná péče EDA vydává jedinečnou knihu

,,Rosteme hrou, Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením"

Hrají si děti se zrakovým postižením stejným způsobem jako děti běžně vidící? Jak se učí nevidomé děti imitovat hru jiných dětí? Mohou se děti s postižením zraku naučit hrát si společně s ostatními dětmi? Jaké jsou překážky ve vývoji jejich hry? Mohou se děti se zrakovým a mentálním postižením naučit hrát si?

Kniha podává nejen shrnutí vědeckého výzkumu v oblasti vývoje hry této skupiny dětí v uplynulých padesáti letech, ale i mnoho konkrétních postřehů k tomu, jak jejich hru podpořit. Hlavním motivem této knihy je myšlenka, že hra je pro děti přirozenou vyjadřovací možností a zažívají při ní mnoho radosti.

 

Křest knihy se koná v pátek 11.dubna 2014 v 16 hodin v budově Maďarského institutu, Rytířská 25, Praha 1 (Na Můstku).

 ___________________________________________________________________________
 

Autorkami knihy jsou tři holandské psycholožky ANS VAN EIJDEN, YOLANDA MOLEMAN a ELLEN VAN DEN BROEK, které dlouhodobě pracují s dětmi s postižením zraku. Raná péče EDA přeložila knihu do českého jazyka, upravila ji graficky a obohatila ji o fotografie z našeho prostředí. 

 

Kmotrou knihy se stala přední dětská oftalmoložka MUDr. Anna Zobanová - zakladatelka komplexní péče o pacienty nejen se zrakovým, ale i vícečetným postižením v ČR.

 

Kniha bude pokřtěna za přítomnosti dvou z autorek v pátek 11.dubna 2014 na přednášce a workshopu „Příprava dítěte se zrakovým postižením a jeho rodičů na vyšetření u oftalmologa, případně na další zákroky týkající se diagnostiky a léčby očí", který pořádá Raná péče EDA ve spolupráci s holandskou nadací Visio International.

 

Kniha bude k prodeji za 295,- Kč přímo na semináři a později v sídle organizace v Trojické ulici č. 2 v Praze.

Poradkyně rané péče Bc. Alice Pexiederová k tomu říká: ,,Kniha nás zaujala a rozhodli jsme se ji přeložit, protože zatím žádný ucelený materiál o hře dětí se zrakovým postižením nebyl v Čechách k dispozici. Setkáváme se v praxi také s tím, že pro běžnou populaci jsou některé reakce a chování dětí se zrakovým postižením překvapivé a nepochopitelné. Děti bývají ve školkách považovány za zlobivé nebo příliš "své", rodiče zas někdy mají pocit, že by si jejich dítě už mělo hrát jinak než si hraje. Kniha nabízí mnohá vysvětlení vývoje jejich hry, nápady k její podpoře a srovnání s hrou běžně vidících dětí."
 

Lenka Bártová, fundraiser 
Mobil: +420 724 400 837
Facebook: Raná péče EDA, o.p.s.

Web: www.ranapece.eu/praha