Řídím svůj projekt

  • 04. 07. 2015
Řídím svůj projekt
V životě někdy přicházejí situace, kdy člověk potřebuje pomoc druhých. Může se dostat do některé ze skupin, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Jednou z těchto skupin jsou matky vracející se z mateřské dovolené, které chtějí navázat na svoji předchozí kariéru.

V životě někdy přicházejí situace, kdy člověk potřebuje pomoc druhých. Může se dostat do některé ze skupin, které jsou znevýhodněné na trhu práce. Jednou z těchto skupin jsou matky vracející se z mateřské dovolené, které chtějí navázat na svoji předchozí kariéru. Přestože tyto ženy mají co nabídnout, jejich návrat na trh práce není snadný, proto tyto ženy potřebují podat pomocnou ruku. Tuto pomocnou ruku jim podává společnost Spiralis ve formě projektu „Řídím svůj projekt“. Autorkou tohoto projektu je ředitelka organizace Spiralis Jolana Turnerová. Dne 23. června 2015 se konalo v parku Kampa v Praze 1 slavnostní zakončení třetího běhu projektu „Řídím svůj projekt“ s názvem „Den D“.

O projektu

Není pochyb o tom, že spojení odborníků z praxe a žen po mateřské dovolené přináší výsledky. Více než třicet pražských matek absolvovalo vzdělávací program s názvem „NAJDU SVÉ MÍSTO aneb ŘÍDÍM SVŮJ PROJEKT“.  Kurz pořádá organizace Spiralis pro ženy, které po mateřské dovolené hledají své pracovní uplatnění. Účastnice mají již před vstupem do kurzu vlastní podnikatelský záměr, který v průběhu výuky projektového managementu a konzultací s experty dále rozvíjejí. Na kurzu získají znalosti z online marketingu, komunikačních dovedností a péče o zákazníky v průběhu prakticky zaměřených školení. Během kurzu procházejí ženy velkou proměnou, získávají nové informace, nové dovednosti.

Nemalou roli zde hraje také skupinová dynamika. Na kurzu se setkávají matky, které řeší podobné situace a někdy se stává, že spojí své síly a vytvoří zcela nový projekt. Originální obsahový Dyjář 2016, inovativní způsob stravování Deliss, příměstský tábor v Archeologickém parku Liboc jsou jedny z konkrétních projektů, které se účastnicím již podařilo nastartovat a nyní je projektově řídí. Nemalou zásluhu na úspěchu účastnic projektu mají mentorky a mentoři ze společností Česká inovace, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, ČSOB, Komunitní podnikatelský akcelerátor, Exxon Mobil, Nadační fond Start It Up! aj.
Není proto výjimkou, že absolventky v závěru intenzivního kurzu mají již hmatatelné úspěchy ve formě prodaných produktů či služeb.

V září 2015 startuje již čtvrtý běh projektu. Účast je pro rodiče z Prahy a okolí bezplatná díky podpoře OPPA, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Hlídání dětí je zajištěno.

Stručné představení společnosti Spiralis

Společnost Spiralis, vzdělávací a poradenská organizace pomáhá již od roku 1999 nestátním neziskovým organizacím a lidem ve složité životní situaci. Za dobu své existence vzdělala vice než 10 tisíc lidí. Projekt „Najdu své místo aneb Řídím svůj projekt“ je jedním z projektů této organizace. Více informací o společnosti Spiralis a její činnosti můžete najít na webových stránkách  www.spiralis.cz a na www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniSpiralis.

Den D – slavnostní zakončení projektu „Řídím svůj projekt“


Mottem slavnostní zakončení třetího běhu projektu „Řídím svůj projekt“, nazvaného „Den D“ bylo „Překážka je příležitost.“ Překážka je příležitost k růstu i k pádu, záleží na tom, jak je využita. „Den D“ zahájila ředitelka společnosti Spiralis Jolana Turnerová. Poděkovala účastnicím í mentorům za jejich práci. Stručně představila společnost Spiralis a projekt „Řídím svůj projekt“. Mimo jiné uvedla: „Projekt „Řídím svůj projekt“ má díky mentorům smysl. Podařilo se zařadit experty z firemní sféry do prostředí vzdělávání žen.“

Po úvodním slovu představila každá z účastnic svůj projekt. Každý z projektů hodnotila porota ve složení: Soňa Kratochvílová, Petra Drahoňovská a Tomáš Havrda. Všechny projekty byly velmi zajímavé. Některé projekty byly komerční, jako projekt paní Ludmily „Kafe jinak“, projekt paní Jaroslavy „Echiche – nábytek s myšlenkou“, projekt paní Evy „Moje malá princezna“, projekt paní Báry „Držíme vám místečko“, projekt paní Petry „Konzultant pro malé a střední hotely“, projekt paní Lucie „Styl s myšlenkou“. Jiné projekty byly zaměřeny na pomoc druhým. Na závěr měli všichni přítomní za úkol vybrat nejlepší projekt. Nejvíce hlasů dostal projekt paní Lucie „Styl s myšlenkou“. Potom přišel na řadu slavnostní přípitek a rozloučení.

Projekty, které pomáhají druhým

Paní Hanka představila svůj projekt „Hear Your Ear“, který může být cenným pomocníkem pro lidi se zrakovým postižením. Jedná se o audio knihu, která je jako každá jiná kniha opatřená textem i obrázky. Avšak na rozdíl od běžné knihy je možné na ní nahrát příběhy členů rodiny. Tato unikátní kniha může pomoci nejen lidem se zrakovým postižením. Kniha uchovává vzpomínky, buduje vztahy mezi členy rodiny.

Projekt paní Ireny a paní Kateřiny „Komunitní škola Roztoky“ má za cíl udělat šťastnými několik dětí, žijících v Roztokách u Prahy. Autorky projektu si uvědomují, že škola je mnohdy stres pro děti i jejich rodiče. To je vedlo k rozhodnutí založit školu, ve které se děti učí v klidu, bez stresu, školu, ve které se děti učí formou „škola hrou“. Dalším ze zajímavých projektů je projekt paní Arnoštky s názvem „Jak uživit rodinu a nezhroutit se“.

Paní Zuzana představila svůj projekt „Karty pro koučink a terapii“. Karty paní Zuzany působí barvami i slovy. Mohou je využít kariéroví poradci, terapeuti, lektoři i rodiče. Karty umožňují terapeutům poznat lidi, kterým pomáhají, rodičům pomáhají více poznat jejich děti. Každá karta vyjadřuje nějaký pocit, nějakou situaci. Dotyčný si vybere kartu, která ho nejvíce osloví a popíše ji. Terapeut či rodič získá na základě popisu karty informaci, kterou by jinak nezískal.

Věnování paní Zuzany


Věnování paní Zuzany zapůsobilo na přítomné velmi silným dojmem. Paní Zuzana věnovala svůj projekt matkám samoživitelkám, ženám, které se samy starají o své děti. „Tyto karty věnuji ženám, které se samy starají o své děti. Věnuji je těm, které jsou matkou i otcem svých dětí, těm, které o děti pečují, vychovávají je a živí je, těm, které často nemají žádný volný čas pro sebe, těm, které leckdy musí zapomenout na svoji hrdost a jít žádat o pomoc, přestože by si rády pomohly samy, ale nejde to. Těm, které se pokoušejí něco dělat, těm, které hledají cesty, těm, kterými velká část společnosti opovrhuje, protože si „špatně vybraly“, ale ony přitom ve skutečnosti zaslouží respekt. Těm, které se stále nevrací k tomu, co bylo, ale hledí na to, co je.“

Autorka: Evžena Janovská