Revma výzva: známí herci si vyzkouší život v kůži revmatika. Kampaň šíří osvětu o revmatoidní artritidě

  • 13. 10. 2015
Revma výzva: známí herci si vyzkouší život v kůži revmatika. Kampaň šíří osvětu o revmatoidní artritidě
Praha, 12. října 2015 – Vzít do ruky lžičku, otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje – obyčejné věci, se kterými denně svádí bolestivý boj pacienti s revmatoidní artritidou. S chorobou žije v Česku přes 100 tisíc lidí všech věkových kategorií. Na onemocnění a jeho důsledky upozorňuje kampaň neziskových organizací Revma Liga a Ústavu lékového průvodce, která startuje u příležitosti Světového dne artritidy 12. října. Známí čeští herci si na kameru vyzkouší speciální rukavice, které simulují ztuhlé klouby revmatika. Zapojit se může i veřejnost.

Praha, 12. října 2015 – Vzít do ruky lžičku, otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje – obyčejné věci, se kterými denně svádí bolestivý boj pacienti s revmatoidní artritidou. S chorobou žije v Česku přes 100 tisíc lidí všech věkových kategorií. Na onemocnění a jeho důsledky upozorňuje kampaň neziskových organizací Revma Liga a Ústavu lékového průvodce, která startuje u příležitosti Světového dne artritidy 12. října. Známí čeští herci si na kameru vyzkouší speciální rukavice, které simulují ztuhlé klouby revmatika. Zapojit se může i veřejnost.

Hlavní tváří kampaně je herec Jakub Žáček, který vyzval své herecké kolegy, aby si revmatoidní artritidu vyzkoušeli na vlastní prsty. A to pomocí speciálních rukavic, které ztěžují běžný pohyb. „Naší snahou je vysvětlit veřejnosti, s jakými těžkostmi se musí potýkat nemocní s revmatoidní artritidou a jak negativně nemoc zasahuje do jejich života. Spolu se známými herci vyzýváme také veřejnost. Lidé se mohou do Revma výzvy zapojit tím, že si v průběhu října alespoň na chvíli nasadí jakoukoli rukavici a vyzkouší si s ní každodenní činnosti. Fotografie mohou přidat na naše sociální sítě,“ říká předsedkyně pacientské organizace Revma Liga Edita Müllerová.
Revmatické choroby si lidé mylně spojují se stářím, ve skutečnosti však postihují všechny věkové kategorie. Výjimkou nejsou ani děti. „Často jde o mladé lidi v produktivním věku, které onemocnění zasáhne ze dne na den a vyřadí je z normálního života,“ popisuje předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. „Dříve se věřilo, že jde o nemoc kloubů, dnes víme, že příčinnou je autoimunitní zánět, kdy se imunita pacienta obrací proti němu samotnému. Nejsou známy důvody, proč se tělo takto zachová. Roli mohou hrát genetické faktory, spouštěčem může být stres nebo infekce. U části nemocných může ke vzniku onemocnění přispívat i kouření,“ říká prof. Vencovský.
Revmatoidní artritida způsobuje nemocným zánětlivé otoky kloubů - zprvu postihuje klouby na rukou, může se rozšířit na velké klouby, krční páteř i vnitřní orgány. S rostoucí aktivitou nemoci dochází k poškození kloubů, které je nevratné. Lékaři musí následky často řešit chirurgickými zákroky. Pacienti v nejtěžším stupni onemocnění zpravidla končí v trvalé invaliditě. Odborníci se shodují, že negativní důsledky nemoci může zastavit včas zahájená intenzivní léčba, a to včetně moderní biologické léčby.

Kampaň Revma výzva chce upozornit také na omezenou dostupnost biologické léčby pro pacienty v časnějších fázích nemoci, která v ČR není ideální ve srovnání se státy vyspělé Evropy. „Zatímco v zahraničí užívá biologickou léčbu až 30 % vhodných pacientů, u nás jsou to stále jednotky procent. Hlavní bariérou jsou finance. Cena léčby se pohybuje mezi 200 až 300 tisíci korun ročně na jednoho pacienta. Léková komise v roce 2001 rozhodla o tom, že biologická léčba může být hrazena jen pacientům, kteří dosáhli nejtěžšího stupně onemocnění. Bohužel pacienti v tomto stádiu jsou již často v invalidním důchodu a nemohou společnosti vracet náklady vynaložené na léčbu. Toto rozhodnutí již není v souladu se současnými poznatky o možnostech léčby a mělo by se revidovat. Ekonomické analýzy hovoří jasně - státu se vyplatí investovat do účinné léčby včas, aby dokázal takového pacienta zachovat déle práceschopného,“ vysvětluje Edita Müllerová.

Revma výzva vyvrcholí ve středu 18. listopadu benefičním představením pro Revma Ligu v Divadle Palace v Praze. Vstupenky na představení jsou v prodeji pro veřejnost za jednotnou cenu 350 Kč. Více informací najdete na www.revmavyzva.cz

Kontakt pro média: Jana Běhalová, 734 875 400, jana.behalova@mhw.cz

Revmatoidní artritida postihuje všechny věkové kategorie od malých dětí po seniorský věk. Jedná se o autoimunitní onemocnění, při němž tělo produkuje látky, které napadají vlastní obranný systém organismu a vytvářejí záněty v podobě bolestivých otoků kloubů, měkkých tkání, někdy jsou napadány oči a vnitřní orgány. Nemoc vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním se nemoc rozšiřuje i na další klouby - kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř. RA zkracuje život svých nositelů až o 10 let.
   
Revma Liga v ČR - společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 20 let zvyšování povědomí o revmatických chorobách. Členové Revma Ligy bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření v zahraničí a její činnost podporují lékaři a zdravotníci.

Ústav lékového průvodce - nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků, prosazovat zlepšení lékové politiky a dostupnost léčby pro pacienty.